FrågaAVTALSRÄTTAvtal19/11/2022

Är ett hyllpris eller ett pris som visas i ett skyltfönster bindande för butiken?

I t.ex. en Skoaffär. Är hyllpris bindande? Alltså står ett pris på hyllar och sen ett annat pris i kassan. Butiken försvar är inflationen och vi har inte hunnit märka om. Nån skillnad om det är skyltfönster pris?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!


Den situation som du beskriver regleras inte av någon särskild lag utan regleras istället av olika rättsliga principer, i detta fallet principen om avtalsfrihet och jag kommer därför att använda mig av den för att förklara vad som gäller när en butik har felmärkt sina varor. Jag kommer även att förklara vad butikerna har för ansvar för sin prismärkning vilket regleras av prisinformationslagen och marknadsföringslagen (MFL). 


Är prismärkningen på varorna i hyllan bindande för butik?

När du går in i en butik och att köper en vara så ingår du och butiken ett så kallat köpeavtal med varandra. En stark huvudregel inom den svenska avtalsrätten är avtalsfrihet, vilket betyder att du alltid får välja om du vill ingå ett avtal eller inte och får också själv välja vad du ska avtala om. Även om det står ett pris på hyllan så är det först när du kommer fram till kassan som du och butiken kommer överens om ett pris. Butiken har alltså i denna situation rätt att erbjuda dig ett annat pris än det som står på hyllan och du som kund har rätt att inte ingå köpeavtal med butiken om du inte godkänner det pris som erbjuds. Du har däremot inte någon rätt att kräva det priset som står på hyllan.  


Är det någon skillnad om det gäller prismärkning av varor i ett skyltfönster?

Allmänna reklamationsnämnden i ett avgörande kommit fram till att butiken inte var skyldig att erbjuda ett felmärkt pris till en kund (avgörandet kan du hitta HÄR). De avgöranden som Allmänna reklamationsnämnden har beslutat i är inte juridiskt bindande såsom ett belsut från en domstol är men det kan ge en indikation på hur denna situationen troligtvis hade avgjorts. 


Vad har butiker för ansvar vid prismärkning? 

Trots att det ibland kan bli fel när en butik märker sina varor vilket kan leda till att en varan har fel prismärkning, så ska man komma ihåg att butikerna har ett ansvar för att ge tydlig och korrekt prisinformation till kunderna (10 § 1 st prisinformationslagen). Butikerna får inte heller i sin marknadsföring vilseleda sina kunder när det kommer till varornas pris  (10 § 2 st 4 p. MFL). 


Hoppas att du har fått svar på din fråga och återkom gärna om du har ytterligare funderingar! 

Elin StaafgårdRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning