FrågaAVTALSRÄTTAvtal28/11/2022

Är det möjligt att upprätta framtidsfullmakt så att flera personer har rätt att agera kollektivt?

Framtidsfullmakt Kan man utforma en framtidsfullmakt så att det är flera personer som företräder personen som lämnat fullmakten? T.ex. om en förälder har 3 barn - kan föräldern då ge alla barn rätten att företräda hen? Kan man även utforma framtidsfullmakten så att alla barn gemensamt företräder förälder och ej enskilt, var och en? Tack på förhand! Mvh 

Lawline svarar

Hej.


Tack för att du vänder dig till Lawlin emed din fråga.


Det är möjligt att utfärda fullmakt till flera fullmaktstagare
Du kan upprätta en framtidsfullmakt där flera personer är fullmaktstagare (fullmaktstagare är den eller de som får agera i enlighet med testamentet). Det vill säga i exemplet du nämner att alla tre barn är fullmaktstagare.


Tre möjliga sätt att upprätta framtidsfullmakt på
En framtidsfullmakt som upprättas för flera fullmaktstagare kan upprättas så att det finns en viss inbördes ordning i form av att X i första hand har rätt att företräda fullmaktsgivaren medan Y i andra hand har rätt att företräda fullmaktsgivaren. Vidare är det möjligt att skriva att fullmaktstagarna var för sig får företräda fullmaktsgivaren alternativt att fullmaktstagarna tillsammans, i förening (kollektivt), får företräda fullmaktsgivaren.


Det är alltså enligt det sistnämnda sättet möjligt att upprätta framtidsfullmakt på det sätt som framgår av din fråga. Nämligen att alla barn gemensamt företräder förälder och alltså inte kan var för sig företräda. Om man vill skriva på detta sätt bör man skriva i framtidsfullmakten att barnen i förening får företräda fullmaktsgivaren.


För upprättandet av framtidsfullmakten kan jag rekommendera våra tjänster här på Lawline. Till ett fast pris upprättar vi framtidsfullmakt som skickas till dig som PDF. Detta inkluderar även upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.


Med vänlig hälsning,

Anton BlomqvistRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning