FrågaAVTALSRÄTTAvtal07/11/2022

Kan någon annan begära att också bli fullmäktig när en framtidsfullmakt pekar ut endast en person?

Min styvfar skrev för några år sedan en framtidsfullmakt där han överlämnar allt ansvar till mig. Han är nu så gammal och försvagad att jag har skickat in den till tingsrätten för aktivering. Tingsrätten har kontaktat hans syster i Kanada som i ett svar till tingsrätten säger att hon vill vara co-power of attorney. Kan hon bli det? Jag vill ju helst att vi följer det som står i framtidsfullmakten, alltså att jag blir fullmaktshavare. Om hon nu blir det? Gäller då allt som står i framtidsfullmakten även henne? Behöver jag då även hennes tillstånd till allt jag hjälper pappa med. Betala räkningar, avsluta abonnemang mm. ? Kan jag bestrida hennes begäran? Eller hur ska jag göra? Vad gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag tolkar din fråga som att du undrar om din styvfars syster kan bli fullmäktig genom kontakten med tingsrätten när din styvfar har skrivit en framtidsfullmakt där endast du är fullmäktig. 

Tolkningen av fullmakter 

När man ska tolka innebörden av en fullmakt är det egentligen som med alla andra rättshandlingar. Man ska genom en samlad tolkning komma fram till vad rättshandlingen har för faktiskt innebörd och vilka konsekvenser detta kan få. Det är inte alltid så enkelt som att man säger ”Det står x och därför ska det vara x” utan ibland måste olika formuleringar sättas i relation till varandra, för att man ska kunna utröna en form av systematik. Med den här fullmakten är det antagligen inga större frågetecken, eftersom den tydligt anger vem som ska ansvara för din styvfars rättshandlande, och det bör inte vara fråga om några vidare utvecklade formuleringar. Det kan dock vara bra att veta att det är Tingsrätten eller din far som avgör när framtidsfullmakten träder i kraft. Det är alltså varken du eller din styvfars syster som avgör detta. 

Om man genom formuleringarna i fullmakten kan dra slutsatsen att din styvfars syster också ska vara fullmäktig är det möjligt att hon får det inflytande som du talar om i din fråga. Däremot skulle jag hålla det för otroligt. Fullmakten i fråga har tydligt pekat ut dig, och att din styvfars syster skulle få samma typ av ställning enbart baserat på släktskap är något som måste vinna tydligt stöd i fullmakten. Om inget stödjer denna tolkning får hon finna sig i att det är du som är fullmäktig för din styvfars rättshandlande. Man får komma ihåg att även om hans syster säkert med all välmening har gjort sin begäran, så är fullmakten ett uttryck för din styvfars vilja och detta bör respekteras så långt det är möjligt.  En annan sak är att hon kan övertala din styvfar att återkalla fullmakten och att en ny framtidsfullmakt utfärdas där ni båda blir fullmäktiga. Man kan dock ifrågasätta det praktiska i ett sådant förfarande, vilket din styvfar säkert är medveten om. Att två personer ska komma överens i varje fråga som de fullmäktiga ska besluta i är opraktiskt och kan medföra stora problem för huvudmannen (din styvfar). Inte minst när en av de två bor på andra sidan jorden och inte kan närvara för underskrifter och liknande. 

Slutsatser

Det finns en teoretisk möjlighet att din styvfars syster får ställning som fullmäktig om det är så att det finns tydligt stöd för detta i fullmakten. Jag skulle dock hålla det för väldigt otroligt. För säkerhets skull kan du kontakta tingsrätten och höra vad de anser i frågan men jag skulle som sagt hålla det för väldigt otroligt att din styvfars syster vinner någon framgång med sin begäran. 

Om du skulle ha några frågor kring mitt svar är du välkommen att höra av dig till mig på: Daniel.Hogman@lawline.se 

Hoppas att du fick svar på din fråga! 

Daniel HögmanRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning