FrågaAVTALSRÄTTAvtal28/01/2023

Kan man skriva en fullmakt så att man kan företräda sin partner i framtiden inte kan ta hand om sina angelägenheter?

Hej! Jag undrar om det finns möjlighet att skriva en fullmakt så man kan ta del av sin partners vård, tex om han är inlagd och medvetslös, kan inte prata för sig och så. Om man kan skriva en fullmakt för att få rätt att veta allt, även om de är sekretessbelagda uppgifter? Och hur gör man det isåfall?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!


De frågor som jag uppfattar att du vill ha svar på och som jag således kommer att besvara nedan är:


  • Kan man skriva en fullmakt så att man kan företräda sin partner i framtiden om denne, på grund av sjukdom eller liknande, inte kan ta hand om sina personliga eller ekonomiska angelägenheter?
  • Kan man skriva fullmakten så att denna även ger en rätt för fullmaktshavaren att ta del av sekretessbelagda uppgifter?
  • Hur skriver man en sådan fullmakt?

Kan man skriva en fullmakt så att man kan företräda sin partner i framtiden om denne, på grund av sjukdom eller liknande, inte kan ta hand om sina personliga eller ekonomiska angelägenheter?

En sådan fullmakt som du beskriver ovan i din frågeställning kallas för en framtidsfullmakt. Sådana fullmakter regleras av lagen om framtidsfullmakter. En framtidsfullmakt ger man till någon annan om man i framtiden på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller andra liknande förhållande inte kan ta hand om sina personliga eller ekonomiska angelägenheter (1 § och 2 § 1 st  lagen om framtidsfullmakt). Din partner bestämmer själv hur mycket eller hur lite som framtidsfullmakten ska omfatta, det vill säga vilken behörighet du kommer att ha.


Det finns dock vissa undantag från vad en framtidsfullmakt får omfatta. Ett sådant undantag som blir relevant för dig och din partner handlar om olika hälso- och vårdåtgärder (2 § 2 st lagen om framtidsfullmakt). Det innebär att en framtidsfullmakt inte kan omfatta behörighet för dig att fatta beslut om konkreta vårdåtgärder. För medicinsk behandling eller för vårdåtgärder krävs det som huvudregel den enskildes (alltså din partners) samtycke så du kan alltså inte få behörighet att besluta om konkreta åtgärder eller behandlingar som din partner ska ta del av eller genomgå. Däremot, kan framtidsfullmakten ge dig behörighet att företräda din partner vid kontakt med hälso- och sjukvården och ge dig behörighet att se till att din partner får den vård och omsorg som är lämplig och som han behöver.


Kan man skriva fullmakten så att denna även ger en rätt för fullmaktshavaren att ta del av sekretessbelagda uppgifter?

Regler kring sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Inom hälso- och sjukvården råder det sekretess på uppgifter om den enskildes hälsotillstånd (25 kap 1 § 1 st OSL). Dessa sekretessbelagda uppgifter får dock lämnas ut om  utlämnande av dem inte innebär att den enskilde själv eller någon närstående till den enskilde skulle lida men av att uppgifterna röjs. Det är sjukvården som gör den så kallade sekretessprövning, alltså gör en bedömning om en uppgift kan lämnas ut eller inte. Det finns inte någon särskild bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som gäller just för dig som fullmaktshavare. Det är alltså upp till sjukvården att bedöma om de kan lämna ut uppgifterna till dig som fullmaktshavare eller inte i varje enskilt fall. Det går därför inte att skriva en framtidsfullmakt som kommer ge dig en obehindrad rätt att ta del av alla sekretessbelagda uppgifter gällande din partner.


Hur skriver man en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt ska upprättas skriftligen och ska skrivas när fullmaktsgivaren, alltså din partner, fortfarande är vid sina sinnens fulla bruk (3 § och 4 § 1 st lagen om framtidsfullmakt). Det är väldigt viktigt att det av framtidsfullmakten tydligt framgår:

  • att det är fråga om en framtidsfullmakt,
  • vem eller vilka som är fullmaktshavare,
  • vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och
  • vilka övriga villkor som gäller (5 § framtidsfullmakt).

Framtidsfullmakten ska skrivas under av framtidsgivaren men måste då bevittnas av två utomstående personer som samtidigt måste närvarar vid detta tillfälle. Även vittnena ska skriva under att de har agerat vittnen (4 § 2 st lagen om framtidsfullmakt).


Hoppas att du har fått svar på din fråga och återkom gärna till oss om du har ytterligare funderingar!

Elin StaafgårdRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”