FrågaAVTALSRÄTTAvtal08/01/2023

Är en fullmakt giltig efter fullmaktsgivarens bortgång?

Jag har fullmakt från min far att sälja hans fastighet. Jag har anlitat mäklare besiktigat huset och det har legat ute till försäljning. Min far avlider innan huset blivit sålt. Gäller min fullmakt att sälja huset nu i dödsboet?

Lawline svarar

Hej!

Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Fullmaktens giltighet vid dödsfall

Huvudregeln är att en fullmakt fortsätter vara giltigt även efter fullmaktsgivarens bortgång (21 § avtalslagen). Fullmaktsgivaren är den som lämnar en fullmakt, i ditt fall din far. Skälet till att en fullmakt som huvudregel fortsätter vara giltig är för att den som fått en fullmakt ska kunna slutföra påbörjade affärer.


Undantag

Av lagen framgår särskilda omständigheter som kan medföra att fullmakten helt eller delvis kan upphöra att gälla vid fullmaktsgivarens bortgång. Med dessa omständigheter avses sådant som förlorar sin mening i och med dödsfallet, exempelvis att införskaffa en ny personlig bostad åt fullmaktsgivaren, vilket inte har någon mening efter dödsfallet.


Din situation

I din situation där du ska sälja din fars fastighet verkar ingen särskild omständighet föreligga och fullmakten är således som huvudregel fortfarande giltig trots dödsfallet.


Hoppas detta besvarade din fråga!

Emelie SalehiRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning