FrågaAVTALSRÄTTAvtal01/03/2023

Får en nätbutik neka en kund att köpa varor hos dem?

Hejsan! Får en nätbutik neka mig att få köpa specifika varor ur deras sortiment för att jag inte tillhandahåller en ”firma i branschen” som de uttalade det. Mvh 

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar om ett företag kan neka dig att köpa varor från dem på grund av att du inte ”tillhandahåller en firma i branschen”. Jag kommer i mitt svar att använda mig av allmänna avtalsrättsliga principer samt hänvisa till vissa regler i diskrimineringslagen (DL).


I Sverige gäller som huvudregel avtalsfrihet
När man köper en vara från en butik, oavsett om det sker i en fysisk butik eller på internet så innebär det att man som köpare ingår ett avtal med butiken. En av de viktigaste principerna inom den svenska avtalsrätten är avtalsfriheten. Den innebär att man som huvudregel får välja vem man vill ingå avtal med. Nätbutiken i ditt fall har alltså som utgångspunkt rätt att välja fritt vilka varor de vill sälja till dig samt om de vill sälja varor till dig överhuvudtaget.


Avtalsfriheten gäller inte om det handlar om diskriminering
Det finns dock vissa undantag till huvudregeln med avtalsfrihet. Ett av de viktigaste undantagen är om det handlar om diskriminering. Även om butiker som sagt själva får välja vem de vill sälja varor till/ingå avtal med så får de aldrig neka någon ett avtal på grund av något som kan vara en diskrimineringsgrund. Diskrimineringsgrunderna är bland andra ålder, kön och religion (1 kap. 4 § DL och 1 kap. 5 § DL), och för att vara otillåtet måste det finnas ett samband mellan diskrimineringsgrunden och butikens val att neka kunden avtal med dem.


Sammanfattning och bedömning i ditt fall
Sammanfattningsvis är huvudregeln att avtalsfrihet råder i Sverige och butiker får därför fritt välja vem de vill ingå avtal med/sälja till. Detta gäller så länge de inte nekar någon på grund av ett skäl som skulle kunna utgöra en diskrimineringsgrund.


Om skälet till att nätbutiken nekar dig att köpa varor från dem är på grund av exempelvis din ålder så är det inte tillåtet. Däremot tolkar jag det som att butiken nekat dig köp med hänsyn till att du inte ”tillhandahåller en firma i branschen”. Detta kan inte anses utgöra någon diskrimineringsgrund och därmed borde nätbutikens val att neka dig köp av vissa varor falla in under avtalsfriheten och således vara ett tillåtet agerande från deras sida (jämför 1 kap. 4 § DL och 1 kap. 5 § DL).


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.


Vänligen,

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning