"Pacta sunt servanda"

2013-05-31 i Avtal
FRÅGA |Hej,Jag har en privat skuld på 200 000 kr. Vi har ett skrivet avtal där jag betalar 9000 kr i månaden och sköter det utan några problem. Nu vill hon att jag betalar hela skulden. Kan man göra så?
Amanda Rasmusson |Hej,och tack för din fråga till oss på Lawline.se!Eftersom jag inte har möjlighet att läsa avtalet så är det svårt för mig att ge dig ett exakt korrekt svar. Finns det några inbyggda klausuler som ger din motpart möjlighet att kräva tillbaka hela summan på en gång? Huvudregeln är dock att ett avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Kom ihåg att ni är två parter som är bundna av avtalet och har skyldigheter gentemot varandra. Har ni kommit överens om en avbetalningsplan ska båda parter hålla sig till denna. Hoppas svaret hjälpe dig på vägen.Vänligen,

Klagomål från en tredje part

2013-05-28 i Avtal
FRÅGA |Jag sålde en moped i gott skick via blocket.se på kvittensen skrevs "Säljes i befintligt skick". Nu har en som köpte den av han jag sålde den till fått problem med den och tagit kontakt med mig. Han jag sålde den till trimmade den men uppgav inte det när han sålde den, snarare motsatsen. Jag uppmanade när jag sålde den att han skulle undersöka mopeden med köplagen §20 i åtanke efter tidigare erfarenheter. Jag börjar bli orolig att jag ska bli inblandad i något trots jag sålde mopeden i gott skick fullt laglig (dessutom besiktigad) med all heder och ärlighet i behåll. Det är alltså 3:e part som har fått problem med den. Finns det någon risk att jag kan komma att stå ansvarig för något jag inte gjort? Mvh Carl
Karin Olofsson | Hej och tack för din fråga Som jag ser det finns det ingen anledning till att du ska behöva bli inblandad i något. 3:e part ska ta kontakt med personen hen köpte mopeden av. Det är de två som har ingått ett avtal. Du har INTE ingått avtal med denna 3:e part och 3:e part kan inte komma till dig med klagomål.Med vänlig hälsning 

Medverkande i TV

2013-05-11 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående medverkandeavtal i tv. Innan inspelning/medverkan i ett tv-program skall ett medverakndeavtal skrivas på av den medverkande. Om produktionsteamet av någon anledning missar en person, som ej skriver på någonting, har produktionsbolaget rätt att sända materialet som spelats in i tv ändå?
Anonym Anonym |Hej,Det beror lite på omständigheterna om personen har deltagit i inspelningen medvetet eller omedvetet. Jag utgår i din fråga från att personen som medverkat vetat om att den varit med på en TV-inspelning. Det kan således ses som ett så kallat "konkludent handlande", (se https://lagen.nu/begrepp/Konkludent_handlande), dvs. där personen genom sitt handlande accepterar att det kommer sändas i TV eftersom personen varit medveten om det vid inspelningen och inte förklarat att den inte velat vara med när det skall sändas. Vänliga hälsningar

Avtal om boendekostnader

2013-05-01 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag är sambo med en kille som har barn sen tidigare. Vi bor i en 3a. Hur är det med alla kostnader? Ska han betala mer på tex hyran och maten eftersom det är hans barn? Om hans barn inte bott hos oss hade vi kunnat bo i en 2a.
Frida Karlsson | Hej, Det finns ingen lag som reglerar hur mycket vardera parten ska betala utan det är något ni måste avtala sinsemellan. Juridiskt kan jag inte ge dig någon ytterligare vägledning men mitt råd är att du påtalar dina funderingar för din sambo och ni tillsammans försöker komma fram till ett avtal som känns rätt och rättvist för er båda. Vänligen,

Pacta sunt servanda

2013-05-31 i Avtal
FRÅGA |Hej min klass inklusive jag har skrivit på ett solidaritetsavtal gällande en firma som skulle anordna vår studentskiva. Solidaritetsavtalet gällde för att alla i klassen skulle bidra med den summa som behövdes för att skivan ska bli av jag skrev på då jag inte trodde att jag hade något val att säga nej. Därefter så har jag inte kunnat betala en del av summan på grund av privata skäl som krävdes vilket är biljettkostnaderna för skivan, för att skivan skulle bli av så la min klass ut pengar då jag inte hade någon möjlighet att betala någonting. De har nu i efterhand krävt tillbaka på summan för biljetterna, jag var själv inte med på skivan då jag fick förhinder. Så jag undrar har de rätt att kräva mig på summan eller ammäla mig för indrivning av den såkallade "skulden" och vad gäller? Jag vet inte hur jag ska agera i nu läget då jag moraliskt känner att jag inte vill betala för något som jag inte kunnat delta i trots att jag skrivit på solidaritetsavtal. Vilka rättigheter har jag och vad kan jag göra?
|Hej och tack för din fråga.Det är svårt för mig att svara exakt vad som gäller eftersom jag inte har läst avtalet. Huvudregeln är dock pacta sunt servanda, att avtal som ingåtts ska hållas. Det skulle innebära att du är skyldig att betala din del eftersom du skrivit under avtalet. Finns det exempelvis en klausul som säger att man undgår betalningsskyldighet om man inte närvarar på studentskivan kan det så klart vara en utväg för dig, sedan kan man också fråga sig om dina klasskamrater är beredda att gå till domstol med ärendet. Om du är omyndig är du inte behörig att ingå avtal enligt föräldrabalken kapitel 9 § 1 utan dina förmyndares samtycke och i sådant fall ska avtalet ogiltigförklaras. Är du däremot över 18 år är det risk för att du behöver betala såväl skulden som rättegångskostnader om dina klasskompisar bestämmer sig att gå till domstol.Länk till föräldrabalkens nionde kapitel hittar du https://lagen.nu/1949:381#K9.Lycka till!Med vänlig hälsning,

Ångra ett muntligt avtal om tjänst

2013-05-17 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag jobbar som sångerska och gjorde ett jobb för en arrangör sommaren 2012. Jag skickade min faktura och han betalade den. Vintern 2012 gjorde jag flera jobb för samma arrangör och när jag skickade faktura för de jobben betalade han ut det fakturerade beloppet med avdrag för det han hade betalat ut för jobbet jag gjorde på sommaren med motiveringen att han hade ångrat sig och inte ansåg att jag skulle ha de pengarna. Det finns inget skriftligt avtal på det jobbet. Jag vet att muntliga avtal också gäller men min fråga är framförallt: Kan man ångra sig på det här sättet när man redan har accepterat fakturan och betalat ut pengarna? Är inte ärendet avslutat i och med det? Ha en fin dag :)
| Hej, och tack för din fråga! Det är mycket riktigt att muntliga avtal är bindande, även om de ofta är svårare att bevisa än skriftliga. Huvudregeln kan sägas vara att båda parter ska förstå att ett avtal ingås och den gemensamma partsviljan ska utgöra avtalets innehåll. Detta sker vanligtvis genom ett anbud och en accept men kan också ske genom konkludent handlande. Detta kan exempelvis ske genom att en part under en viss tid betalat för en tjänst under upprepade tillfällen och sedan nyttjar den på nytt, då torde parten bli betalningsskyldig på samma sätt för den tjänsten som för de tidigare.Var det för jobben vintern 2012 avtalat att arrangören skulle betala dig utan avdrag för jobben under sommaren är det vad som gäller. Är avtalet slutet är det bindande enligt den gamla avtalsrättsliga principen pacta sunt servanda – avtal ska hållas. I vissa fall kan en avtalsslutande part ha ångerrätt eller rätt att häva ett köp men av vad som framgår av dina uppgifter föreligger inte något sådant förhållande i det här fallet.

Skulder genom muntligt avtal

2013-05-11 i Avtal
FRÅGA |Hej! Mitt ex är skyldig mig en massa pengar, som han bl.a lånat av mig då han inte hade råd att betala hyran till vår då gemensama lägenhet. Han lånade också pengar för att lämna tillbaka skulder till andra han lånat pengar ifrån. Han har hela tiden lovat att lämna tillbaka pengarna, och när han hade pengar över så fick jag lite strösummor tillbaka då och då. Men nu är vi inte tillsammans längre, påstår han fortfarande att han ska lämna tillbaka allt, men det har gått flera månader och jag har varken hört av honom eller några pengar. Dessutom.. I somras övertalade han mig att köpa ut en bärbar dator på mitt namn på delbetalning, men det var han som skulle betala varje månad (han står med i kronofogden, och kunde df inte köpa ut datorn själv). Till en början betalade han av räkningarna, men nu när vi inte är tillsammans längre har han slutat betala av datorn. När han flyttade ut tog han med sig datorn (utan att jag visste om det). Jag har bett honom om att få tillbaka datorn, då den fortfarande inte är avbetald, och jag räknar den som min eftersom det är jag som nu betalar av den istället. Han lovade att komma tillbaka med datorn, men ångrade sig snabbt och påstår sig nu ha pantat in datorn i en pantbank. Han sa att han skulle ge mig pengarna för datorn.. men.. jag har fortfarande inte fått pengarna, ingen dator, och jag får inte någon kontakt med honom då han byter mobilnummer hela tiden. Jag känner mig bestulen! Vad kan jag göra? Jag vill gå till polisen med detta, men vet inte om dom räknar det här som muntligt avtal och då blir det svårt för mig att bevisa ngt? Jag har sms som han skickat där han lovat att betala tillbaka .. och också meddelande på facebook där han säger att han ska betala tillbaka pengarna för datorn. SÅÅ tacksam för hjälp! har ingen aning om var jag ska ta vägen med detta.. Mvh 
Frida Karlsson |Hej,Ett muntligt avtal mellan er är lika giltigt som om det vore skriftligt, men precis som du är inne på kan det självklart vara svårare att bevisa att ett muntligt avtal finns. De sms och meddelanden på facebook du har kan användas som bevis för att det finns ett muntligt avtal mellan er.Att han tagit med sig datorn från dig kan möjligtvis utgöra ett brott och jag föreslår att du anmäler detta till polisen. De andra pengarna han lånat av dig är däremot ett civilrättsligt ärende, alltså inget som ska anmälas till polisen, och där måste du istället vända dig direkt till tingsrätten och begära fullgörande av ert muntliga avtal. Jag föreslår att du vänder dig till en verksam jurist som utifrån mer detaljer i ditt ärende kan kolla närmare på dina chanser att vinna i tingsrätten. När du själv väcker talan i tingsrätten riskerar du nämligen att få stå för rättegångskostnaderna om du förlorar.Vänligen,

Tvistig uppsägning av avtal

2013-04-30 i Avtal
FRÅGA |Hej Jag tecknade ett avtal som näringsidkare med ett annat företag angående design på en hemsida. Enligt avtalsvillkoren måste man som kund säga upp avtalet via rekommenderat brev minst 3 månader före avtalstiden gått ut annars förlängs abonnemanget på 24 månader. Jag mailade och skickade brev (dock ej rek) till företaget 5 månader innan och bad om att få avtalet uppsagt, mailade även vid ett senare tillfälle för att få bekräftat att avtalet sagts upp och på det mailet svarade man att uppsägning ej inkommit och att det nu var försent att säga upp avtalet (detta var 2 månader innan). Företaget skickar nu faktura efter faktura till mig som jag vägrar betala för att jag anser att jag sagt upp avtalet i god tid och därmed inte längre har ett abonnemang att betala. Inkassokrav har också inkommit men när det kom till kronofogden avskrev de ärendet efter att jag förklarat situation för dem, men nya fakturor fortsätter att komma. Företaget hotar nu med att stämma mig för avtalsbrott om jag inte betalar! Vad kan jag göra för att slippa fakturorna? Har företaget verkligen rätt att kräva att abonnemanget ENDAST kan sägas upp via rek brev?
Emily Töyrä |Hej!Att Kronofogden avskriver ärendet tyder på att de inte anser att grund finns för att utkräva betalning. Företagets möjlighet att kräva pengar av dig för denna fordring är endast att ansöka om stämning. Deras utskick av nya fakturor bör inte grunda något betalningsansvar för dig eftersom de baseras på samma grund som föregående faktura, som Kronofogden avskrivit. Det är dessvärre svårt att förhindra dem att skicka fakturor till dig. Ditt bestridande tidigare i detta ärende bör anses gälla även dessa fakturor men om du vill vara än tydligare med företaget kan du meddela dem (skriftligen, t ex via rekommenderat brev, email eller fax) att du anser betalningsansvar inte föreligger i enlighet med Kronofogdens avskrivning av kravet, samt att du inte avser att betala kommande fakturor på samma skuld. Det finns dessvärre ingen tvingande lagstiftning till skydd för näringsidkare som ingår avtal, på så vis som för konsumenter. Avtalsfriheten mellan näringsidkare är stark och det är tillåtet att avtala om hur en uppsägning ska ske. Det finns en möjlighet att detta skulle anses vara oskäligt och därmed skulle avtalsvillkoret kunna jämkas - en av faktorerna som spelar in i bedömningen är om det är två jämnstarka parter som ingått avtalet eller om en tydlig dominerande ställning för det ena företaget finns. Om så är fallet kan det finnas starkare skäl för att avtalet jämkas. Hoppas det besvarar din fråga!Med vänlig hälsning,