FrågaAVTALSRÄTTAvtal30/10/2011

Borgensavtal

Jag o min kompanjon sålde vårt AB i juni i år som drivit restaurang i hyrd lokal.Vi skrev båda på en borgen gällande hyran hos xy. Detta var ett krav från deras sida. Idag, alltså 4 månader efter försäljningen tar xy kontakt med oss o talar om att den nya ägaren vägrar att skriva på borgen för hyran. Den nya ägaren hänvisar till det faktum att han är även också delägare till restaurangen som ligger vägg i vägg med denna o där finns ej någon borgen. xy påstår att de ej kan ta bort oss från borgen. Vi är nu oroliga att om den nya ägaren hamnar i ekonomisk knipa så står vi där o måste betala hyran! Vad göra?

Lawline svarar

Hej! Utan att veta fler sakomständigheter som hur borgensavtalet är utformat kan jag konstatera att ert borgensåtagande består om inte hyresvärden samtycker om uppsägning. Det betyder att om den nya ägaren inte betala hyran kan hyresvärden kräva betalning från er (hur mycket är beroende på om ni har gått in som propie- eller som enkel borgen) MEN hyresvärden har som "borgensman" vissa förpliktelser gentemot er. Om ni skulle krävas på betalning så har ni full regressrätt gentemot AB:et, d.v.s. att ni kan i er tur kräva tillbaka pengarna från bolaget. Denna regressrätt får inte äventyras från hyresvärden. Det skulle vara fallet om hyresvärden dröjer för länge tills bolaget hamnar i ekonomiskt trångmål så att ni inte kan göra er regressrätt gällande längre. Det betyder att hyresvärden har en skyldighet att upplysa er om bolaget inte har betalt hyran, ni är ju inte längre ägare av bolaget och har ingen insyn i bolagets ekonomi. Skulle ni krävas på betalning så finns enligt 36 § avtalslagen (se https://lagen.nu/1915:218#P36S1 ) möjligheter att jämka p.g.a. senare inträffade förhållanden. Ett råd kan vara att försöka få borgensavtalet tidsbegränsat och begränsat till ett visst belopp. Med vänliga hälsningar
Jean LoRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning