FrågaAVTALSRÄTTAvtal25/12/2011

Fullmäktige under psykisk störning

Hej. kan man ge en person med psykisk störning en fullmakt och vad gäller då? går lag om avtal under psykisk störning att tillämpa?

Lawline svarar

Hej Matte, Fullmakt regleras i kap. 2 i avtalslagen, se https://lagen.nu/1915:218 När avtal ingås genom fullmakt så är det fullmaktsgivaren och motparten som sluter avtal. Fullmäktige är bara mellanhand i avtalsingåendet. En fullmaktsgivare väljer vem han vill ge fullmakt och det är därför möjligt att ge en fullmakt till någon med en psykisk störning. Eftersom att avtalet ingås mellan fullmaktsgivaren och motparten är lag om avtal under psykisk störning (se https://lagen.nu/1924:323 ) inte tillämplig då den kräver att avtalet slutits med någon som varit under påverkan av psykisk störning vid avtalstillfället. I ditt exempel är det endast fullmäktige som är under psykisk störning men avtalet ingås ju med fullmaktsgivaren. Med vänliga hälsningar,
Victor BjörklundRådgivare