FrågaAVTALSRÄTTAvtal07/11/2011

Fråga om genomsökning av dator enligt avtal.

Vid handel online från EA där spel köps och laddas ned direkt online tvingas man numera använda en speciell programvara som tillhandahålls av EA (Origin) för att få tillgång till köpta spel. Direkt vid nedladdningstillfället av köpta spel måste köparen godkänna ett avtal där man tillåter EA (och dess samarbetspartners) att genomsöka och lagra information om köparens dator (hårdvara), installerad programvara samt uppgifter om ev nätverk, uppkoppling till internet osv. Vad händer då t.ex en yngling köper ett spel, accepterar avtalet (vilket tvingas) samt installerar spelet på t.ex en förälders dator? Alltså, en dator som inte är köparens utan endast en som dom fått lov att använda av ägaren. Är det "lagligt" för EA att genomföra genomsökningen av datorn även om ägaren till utrustningen (samt kringutrustning) inte varit med och lämnat sitt medgivande till detta?? Mvh, Morgan.

Lawline svarar

Hej Morgan! I inledningen av servicevillkoren för EA-konton (se http://tos.ea.com/legalapp/WEBTERMS/US/sv/PC/) skriver de att: "Dessa servicevillkor och EA:s integritetspolicy, som finns tillgängliga på privacy.ea.com (anges här som referens), utgör ett juridiskt bindande kontrakt mellan dig och EA. Genom att använda dig av EA-tjänster intygar du att du är minst 18 år gammal (eller är myndig om du bor i ett land som har en annan myndighetsgräns) eller att du har läst detta avtal med en förälder eller annan målsman som godkänner dessa servicevillkor för dig och tar fullt ansvar för att du uppfyller villkoren i detta avtal. Du garanterar att du och/eller din förälder eller målsman är fullt kapabel att förstå de villkor, skyldigheter, representationer och ansvar som anges i dessa servicevillkor, och att du uppfyller dessa servicevillkor." Ynglingen som i detta fall utan kontoägares tillstånd använt datorn och köpt ett spel, vilket resulterat i genomsökningen av datorn enligt avtalet med EA, har antingen brutit mot servicevillkoren och/eller begått en brottslig handling (beroende på vems konto ynglingen använt). EA kan omöjligen veta vilken fysisk person som sitter bakom datorn och gör själva beställningen, varför de utformat villkoren på följande vis. Detta innebär att de kan göra genomsökningen lagligt om den godkänns vid nedladdningen. Dock så kan, som tidigare nämnt. den som gör själva beställningen och orsakar genomsökningen ha förfarit illegalt, men detta var inte vad din fråga gällde.
Gustaf StrandRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning