Muntligt avtal?

2012-09-23 i Avtal
FRÅGA |Saken gäller ett garage kö. När jag flyttade till min lägenhet blev jag frågad om jag vill ställa kö till garage plats, och så klart ville jag! Dom sade att det tar ca.14 år att få ett garage plats i detta förening. Nu efter ca.12 år kontaktade jag förenings ordförande att ta reda på vilket plats har jag och då får jag höra att jag är inte alls med ngn kö, men att det går bra att börja köa from med idag! Jag vet att det är svårt bevisa, men alla dessa åren har jag trott att jag köar! Är det mitt fel om förenings sekreterare och ordförande har missat att skriva mej till kölistan? Men är inte muntligt avtal lika värd än skriftigt? Kan man göra ngt? Tack i förhand!
Sara Olsson Okfors |Hej och tack för din fråga! Precis som du säger är muntliga avtal lika giltiga som skriftliga avtal. Avtalslagen ställer inte upp några formkrav på avtalets form, utan det enda som krävs för ett giltigt avtal är att avtalsparterna har en gemensam uppfattning om avtalets innehåll och vad respektive parter är skyldiga att prestera. Det problematiska med muntliga avtal är också precis som du säger att det är väldigt svårt att bevisa vad parterna avtalat om. Även om de muntliga avtalen är precis lika giltiga som de skriftliga innebär ofta de stora bevissvårigheterna att det blir svårt att kräva parter på fullgörelse. Har du blivit lovad att bli uppskriven på en lista bör det vara föreningens fel om de missat att göra så och således deras skyldighet att skriva upp dig på den plats du nu bör ha. Du kan försöka tala med föreningen om vad du blev lovad för 12 år sedan, men du bör kunna bevisa att det förekommit ett sådant löfte. Finns inget dokumenterat kan det dock bli svårt att visa vad ni verkligen kommit överens om, då du nog behöver något som understödjer ditt påstående. Lycka till!

Pantsättning av häst

2012-09-19 i Avtal
FRÅGA |Hejsan! Jag har svårt att lösa ett konstigt fall (mkt intressant dock). Det gäller panträtt i lös egendom. Om jag äger en travhäst, som tävlar och är snabb, har jag då rätt att pantsätta den, får jag lämna hästen som pant för ett lån i en bank? Hur kan banken göra för att få hästen som säkerhet för lån som jag vill ta? Tack så hemskt mkt på förhand!
Filip Henriksen |Hej! *Tack för att du har vänt dig till Lawline med fina frågor!* När det gäller panträtt i lös egendom måste du som pantsättare avskäras rådigheten över panten. Om det finns en bank som vill ta emot din häst för ett lån är det givetvis möjligt. Får du däremot nyttja panten, alltså använda och tävla med hästen, kommer den inte att bli sakrättsligt giltig. Du måste alltså lämna ifrån dig hästen och avskäras rådigheten över den. *Allt gott!* Filip Henriksen

Rättsliga konsekvenser av bilskador

2012-09-18 i Avtal
FRÅGA |Hej! Min son har gjort bilskadegörelse och han dömd att betala självrisken och böter. Han betalat allt men nu efter 11 månader kommer ett brev från försäkring att han ska betala till ca: 18000 försäkring eftersom han skadade bilen.OBS, Han var sjuk under tiden och nu han mår inte bra.Jag undrar att han ska betala eller ej?
Lars Bålman |Tack för din fråga. Det låter som att du blandar ihop två saker. 1. Skadegörelse är ett brott. För detta kan en domstol döma en person till straffet att betala dagsböter. Dagsböter betalas till staten, inte till personen som äger bilen som din son skadade. 2. Trafikförsäkringen. Enligt trafikskadelagen (1975:1410) 2 § är alla fordonsägare i princip skyldiga att ha en trafikförsäkring som kan ersätta skador i trafiken. Om en bilolycka inträffar så gäller följande. Om det är du själv som orsakat skadan är det din trafikförsäkring som ersätter skadorna och är det den person som du krockat med som orsakat skadorna är det hans försäkring som ersätter skadorna. Försäkringsbolag brukar dock ha ett villkor om självrisk i sina avtal. Det innebär att den person som har avtalat om försäkring med försäkringsbolaget själv måste betala en del av kostnaden. Ofta är det så att om en skada kostar tillräckligt lite så måste den försäkrade betala hela beloppet, medan om det hade blivit dyrare att reparera/ersätta bilen, så skulle försäkringsbolaget betala åtminstone en del av vad det kostar. Jag råder din son att försöka förhandla med försäkringsbolaget. Han kan förklara för bolaget att han är sjuk och inte kan arbeta om det är så. Om han har svårt att betala så kan han förklara det för bolaget. Om Bolaget inte vill minska sina krav och sänka beloppet, så kanske det i alla fall kan medge anstånd med betalningen, det vill säga att din son inte måste betala allt på en gång. Trafikskadelagen hämtad från lagen.nu

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

2012-09-07 i Avtal
FRÅGA |Ang. räntelagen. Är vi skyldiga att betala annat än enl räntelagen om avtal finns som ej reglerar bet.villkoren? Lev. hävdar att vi är skyldig att betala enl. deras allmänna villkor som finns på internet om dessa villkor ej avtalats bort. Den s.k. dispositiva effekten. Vi hävdar att det är deras skyldighet att informera om bet.villkoren vid ordergivning annars gäller räntelagen. Har vi eller de rätt?
Elli Tolonen |Hej, Tack för din fråga! Endast villkoren som säljaren har hållit tillgängliga före köpet blir en del av avtalet och därmed bindande för köparen. Köparen måste ha haft en möjlighet att utan svårigheter ta del av villkoren före ingående av avtal.Det finns olika sätt att inkorporera allmänna villkor i avtalet: villkoren ingår i eller bifogas avtalet, villkoren hänvisas till eller de har använts tidigare av samma parter. Säljaren kan exempelvis hänvisa till villkoren genom en referensklausul eller en länk på webbsidan, vilket räcker, i alla fall när kunden aktivt accepterar villkoren genom att klicka på en ok-ruta. En referens räcker ofta om avtalet är sådant att man typiskt sett kan förvänta sig att det förekommer standardvillkor. Om allmänna villkor däremot är ovanliga, särskilt betungande eller överraskande, är det inte tillräckligt med en enkel referens utan villkoren måste klargöras. Villkorens innehåll, samt om du ingått avtal som konsument eller som näringsidkare kan ha betydelse i frågan om villkoren blivit en del av avtalet eller inte. Som näringsidkare anses man ha större möjligheter att ta reda på villkoren. En individuell bedömning ska göras i varje enskilt fall. Det räcker att säljaren har hållit villkoren tillgängliga. Vare sig köparen har läst villkoren eller inte, är köparen bunden av villkoren om de har varit tillgängliga före köpet. Om säljarens allmänna villkor inte varit tillgängliga för läsning före köpet har de inte blivit en del av avtalet. Detta följer av allmänna avtalsrättsliga principer. Enligt räntelagen är en skuld räntefri (fri från löpande ränta), om ingenting annat avtalats av parterna (1 och 2 § räntelagen). Om allmänna villkoren inte varit tillgängliga före köpet blir skulden räntefri, eftersom ingenting annat avtalats. Hoppas att du fick hjälp av mitt svar! Vänligen,

Köplagen

2012-09-19 i Avtal
FRÅGA |Hejsan! Jag har vunnit en vara på tradera och skickat pengarna. Tjejen som säljer varan upptäckte att frakten var på 480kr medan de pris jag betala för vara o frakt e 449kr. Jag erbjöd mig att betala resterande 30kr för objektet, men hon vill att jag ska betala frakten för 480kr utöver vinsten. Jag sa nej då hon erbjöd sig att lämna tillbaka pengarna. Jag vill ha de jag har vunnit och inte pengarna. min fråga är då, Kan jag på något sett tvinga henne att fullfölja avtalet? Hon kom med fraktkostnaden efter att jag hade betalat in de angivna priset.
Cecilia Lindström |Hej! För ert avtal gäller Köplagen då ni är två privatpersoner. Det är en helt dispositiv lag vilket innebär att den enbart gäller för saker som ni inte avtalat om. Frågan blir då vad ni kan sägas ha avtalat om, i och med traderaauktionen kan ni ju sägas ha avtalat om att du ska köpa varan för överenskommet pris. (i traderaauktioner anges ju dock ofta priset i en ruta bredvid kostnaden men jag tolkar din fråga som att den nya fraktkostnaden på 480 kr inte framgick någonstans utan att ni hade avtalat om en tidigare fraktkostnad?) Därmed har du juridiskt rätt att få din vara eftersom det är ett giltigt köp. Frågan är dock vad du ska göra i praktiken, för att en fråga om skadestånd ska bli aktuell så krävs en rättegång (med höga kostnader) så det bästa i detta läge är nog helt enkelt att ta erbjudandet om att få dina pengar tillbaka, alltså att köpet går tillbaka. (och ge säljaren en dålig recension på tradera)

Rättsliga konsekvenser av bilskador

2012-09-18 i Avtal
FRÅGA |Hej! Min son har gjort bilskadegörelse och han dömd att betala självrisken och böter. Han betalat allt men nu efter 11 månader kommer ett brev från försäkring att han ska betala till ca: 18000 försäkring eftersom han skadade bilen.OBS, Han var sjuk under tiden och nu han mår inte bra.Jag undrar att han ska betala eller ej?
Lars Bålman |Tack för din fråga. Det låter som att du blandar ihop två saker. 1. Skadegörelse är ett brott. För detta kan en domstol döma en person till straffet att betala dagsböter. Dagsböter betalas till staten, inte till personen som äger bilen som din son skadade. 2. Trafikförsäkringen. Enligt trafikskadelagen (1975:1410) 2 § är alla fordonsägare i princip skyldiga att ha en trafikförsäkring som kan ersätta skador i trafiken. Om en bilolycka inträffar så gäller följande. Om det är du själv som orsakat skadan är det din trafikförsäkring som ersätter skadorna och är det den person som du krockat med som orsakat skadorna är det hans försäkring som ersätter skadorna. Försäkringsbolag brukar dock ha ett villkor om självrisk i sina avtal. Det innebär att den person som har avtalat om försäkring med försäkringsbolaget själv måste betala en del av kostnaden. Ofta är det så att om en skada kostar tillräckligt lite så måste den försäkrade betala hela beloppet, medan om det hade blivit dyrare att reparera/ersätta bilen, så skulle försäkringsbolaget betala åtminstone en del av vad det kostar. Jag råder din son att försöka förhandla med försäkringsbolaget. Han kan förklara för bolaget att han är sjuk och inte kan arbeta om det är så. Om han har svårt att betala så kan han förklara det för bolaget. Om Bolaget inte vill minska sina krav och sänka beloppet, så kanske det i alla fall kan medge anstånd med betalningen, det vill säga att din son inte måste betala allt på en gång. Trafikskadelagen hämtad från lagen.nu

Avtals- och bevisfråga

2012-09-13 i Avtal
FRÅGA |Jag har förstått att en trasig parkeringsautomat inte är skäl för att slippa kontrollavgift för parkering, men om automaten skriver ut en felaktig biljett då? Jag parkerade på en parkering där det var "Avgift alla dagar 00-24" och "15 kr per timme". Jag köpte en biljett och placerade denna synligt innanför rutan, men jag noterade inte att biljetten angav att parkeringstiden gick ut samma klockslag som biljetten köptes. Jag fick en kontrollavgiftfaktura med motiveringen att biljetten hade gått ut klockan 14 (d.v.s. det klockslag den köptes). Som jag ser det har jag betalat en korrekt avgift (jag betalade 30 kronor och stod där ungefär 1,5 timme), biljetten (som parkeringsvakten enligt kontrollavgiftfakturan har fotograferat) bevisar detta. Är det verkligen skäligt att ta ut en kontrollavgift för att jag inte uppfattade att automaten var felaktig?
Filip Henriksen |Hej, *Avtalsvillkor* Ur ren avtalsrättslig aspekt har du betalat för en tjänst som du inte fått. Du kan beakta informationen som du tog del av (Avgift alla dagar 00-24 och 15 kr per timme) som avtalsvillkoren. Man skulle kunna säga att företaget som har hand om automaten inte har följt avtalsvillkoren. Att det sedan är fel på deras automat får de stå för. Att det sedan blir fel i automaten innebär i grund och botten att du inte fått vad du betalat för. I praktiken bli en bevisfråga men som borde vara lätt att före i bevisning om det är som du säger. Givetvis skall du inte betala en kontrollavgift om du har betalat för två timmar men biljetten sade en (1) timme.

Avtalsbrott

2012-09-01 i Avtal
FRÅGA |Jag har köpt ett hus och avtal är träffat. Säljaren som ska flytta till annat land sa att jag kunde behålla alla möbler och vi träffade ett avtal om detta. Vi gjorde detta istället för att slå av på priset, som var något högt. När det nu är dags att flytta in så tog säljaren alla möbler med sig och rev avtalet. Jag har en fotokopia kvar. Hur ska jag gå tillväga?
Angelica Rigborn |Hej Rebecca och tack för din fråga! Det du beskriver är ett avtalsbrott vilket innebär att en part inte presterar i enlighet med avtalet. Då du och säljaren har ingått ett giltigt avtal avseende möblerna är säljaren strikt ansvarig att uppfylla sin avtalsförpliktelse och då säljaren har tagit med sig dem så begår denne avtalsbrott. Avtal ska hållas; pacta sunt servanda. Att säljaren efter avtalsslutet river avtalet påverkar inget. Du kan välja att inleda en juridisk process och kräva att säljaren fullgör sin skyldighet enligt avtalet. Detta kallas för fullgörelsetalan, som innebär att du stämmer säljaren och kräver att han ska fullgöra sin del, så att du erhåller möblerna. Av det du beskriver så finns det en stor möjlighet att du får rätt. Den juridiska processen kommer att kretsa kring själva bevisfrågan, så det är bra att du har en kopia av avtalet eftersom säljaren rev sitt. Med vänlig hälsning,