FrågaAVTALSRÄTTAvtal11/01/2014

Dubbelbetalning till Blocket

Hej, La upp en annons på blocket och råkade betala flera gånger för fick ett mejl från dem att betalningen inte gått igenom. Nu har jag betalat hela 580 kronor för mycket och kontaktat dem om det men de vägrar att betala tillbaka. Har jag någon juridisk rätt att tvinga dem till att betala tillbaka?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Situationen som du beskriver kallas inom juridiken för condictio indebiti, och innebär att den som av misstag utbetalt ett belopp till någon har som huvudregel rätt att få beloppet återbetalt. Denna princip är inte lagreglerad men framgår av rättspraxis.

Det är som sagt en huvudregel som det går att göra undantag från. Om mottagaren (som jag förstår det som är Blocket?) av beloppet i god tro har inrättat sig efter betalningen så kan de ha rätt att behålla summan. Eftersom du verkar ha kontaktat dem kort efter det att den felaktiga betalningen gjordes, samt att beloppet rimligen inte kan motsvara någon fordran på deras sida så tror jag inte att de kan anses vara i god tro. Dessutom föranleddes dubbelbetalningarna av att de meddelade dig att du var tvungen att betala igen, vilket jag tror skulle tala ytterligare för din sak.

Mitt råd till dig är därmed att kontakta dem igen och hänvisa till denna rättsprincip.

Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.

Vänligen,


Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?