FrågaAVTALSRÄTTAvtal13/11/2013

Gällande uppsägningstid för att hyra stol

Nagelterapeut hyr en stol och på kontraktet står det 6 månaders uppsägningstid. Nagelterapeuten har dock knappt några kunder varför ekonomin inte går runt. Måste hon ändock hyra "stolen" i 6 månader till?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Nagelterapeuten är skyldig att betala hyran under hela uppsägningstiden och har under uppsägningstiden möjlighet att utnyttja den hyrda stolen för sin verksamhet. (Förutsatt att inget annat uttryckligen har avtalats.) Att nagelterapeutens verksamhet går dåligt är inte en omständighet som leder till betalningsfrihet, jfr 36 § avtalslagen (1915:218) om när avtalsvillkor kan jämkas eller lämnas utan hänsyn. 

Vänligen

Ida WalhagenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?