Förtida uppsägning av avtal på bestämd tid

2013-08-22 i Avtal
FRÅGA |Hej. Jag tecknade ett abonnemang med Viasat (tv) i 24 månader. Nu när jag ska flytta så kan dom inte flytta abonnemanget till min nya lägenhet pga att det är ett comhem hus. Jag säger att om dom inte kan erbjuda mig tjänsten som jag ska betala i 24 månader så borde den brytas. Dom säger att inget kan göras, men efter en massa om & men så går dom med på 1500kr så bryter vi kontraktet, gör jag rätt i att betala, eller har jag andra rättigheter? Tack på förhand! Mvh/Jared
Josefin Högsander |Hej och tack för din fråga! Jag tolkar det som om du har ingått detta avtal i egenskap av privatperson. Detta innebär att konsumenttjänstlagen (KTjL) ska tillämpas. Dock finns i denna lag inte några möjligheter att häva ett ingånget avtal i förtid om inte näringsidkaren (i detta fall Viasat) har begått någon form av avtalsbrott eller om det är fel i tjänsten. Det innebär att man får tillämpa allmänna avtalsrättsliga principer, vilka stadgar att avtal som huvudregel ska hållas. I detta fall tycks ni ha ingått ett avtal på bestämd tid, 24 månader, utan några möjligheter för dig att säga upp avtalet i förtid utan giltig grund. Flytt till en ny bostad där tjänsten inte kan levereras torde inte anses vara en sådan giltig grund för att avtalet ska kunna sägas upp. På grund av detta har alltså Viasat rätt att kräva att avtalet fullföljs, vilket innebär att de har rätt att utkräva resterande betalningar. De har i sådana fall möjlighet att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Det är möjligt att det skulle gå att hävda att avtalsvillkoret är oskäligt, i enlighet med 36 § lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen). Dock är det fråga om ett sedvanligt avtal, varför det är svårt att hävda att det skulle anses vara oskäligt. På grund av detta är det troligen så att du inte har några möjligheter att komma ur avtalet innan avtalstiden har löpt ut, annat än om den som flyttar in i lägenheten efter dig är intresserad av att överta abonnemanget. Hoppas att svaret är till hjälp! Med vänlig hälsning

Avtalsbundenhet vid felskrivning?

2013-07-31 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag har fundering angående lön via mitt nya anställningsbevis jag fick skriva på när jag fått en tillfällig cheftjänst. Tidigare har jag haft en lön på 130kr/h + 15 tillägg för avdelningen jag haft. På mitt nya anställningsbevis har jag nu ett separat chefstillägg på 5800:- och en lön på 145:-/h. (När jag skrev på det såg jag att timlönen hade höjts och frågade om det var min grundlön som inte går att ta bort. Svarade dom ja den lönen har du.) Idag kom våran kontorist och chef att dom skrivit fel på beviset att jag inte skulle haft 145kr/h utan 130kr/h jag hade tidigare. Och uppmanade mig att skriva på ett nytt, jag ej har gjort. Jag menar att har jag fått anställningsbevis och det är påskrivet av båda parter att det gäller. (Vad jag förstår ska det vara orimliga fel för att man ska kunna ändra ett avtal)
Rosa Nicole Abas |Hej, och tack för din fråga,Att avtal ska hållas är en grundläggande princip inom civilrätten som är starkt knuten till tanken om avtalsfriheten. Enligt huvudregeln skulle det i ditt fall innebära att din arbetsgivare är bunden av det med dig ingångna avtalet. Det finns dock enligt avtalslagen ett antal situationer där avtalet kan förklaras ogiltigt. Har din arbetsgivare faktiskt tänkt ge dig 145 kr i timmen men senare ångrar sig eftersom han kommer på att det är för mycket eller av någon annan snarlik grund är avtalet fortfarande giltigt. Man kallar sådana fall för fel i bevekelsegrunden, d.v.s. skälen till varför man ingår avtalet. Av fallet att döma verkar det som att arbetsgivaren faktiskt menat 130 kr i timmen och inte 145 kr. Av 32 § Avtalslagen (AvtL) - se (https://lagen.nu/1915:218) framgår det att man som avtalspart inte är bunden av ett avtal om viljeförklaringen - som i detta fall kommit till uttryck genom anställningsbeviset - till följd av felskrivning eller annat misstag fått ett annat innehåll än åsyftat varit och den som avtalet ingicks med insåg eller bort inse misstaget.Sammanfattningsvis kan det alltså sägas att arbetsgivaren inte kommer vara bunden av avtalet om han kan visa att avtalets lydelse om 145 kr i timmen varit ett misstag som inte har med hans bevekelsegrunder att göra och att du faktiskt insåg eller i vart fall borde ha insett att han menade något annat än det som stod på avtalet. Vänligen, 

Avtalsfrihet

2013-07-24 i Avtal
FRÅGA |Hej Jag har nyss avslutat mitt avtal med min mäklare för försäljning av min bostad. Hur länge efter avslutat avtal har de rätt till ersättning om jag senare säljer huset till någon som de visat huset för? behöver jag betala provision om säljer huset ett år senare till en av spekulanterna som mäklaren visat huset för?
Filip Henriksen |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor.Allt regleras inte i lagboken - mycket av de juridiskt bindande relationer som finns i vårt samhälle uppkommer genom avtal. I ditt fall är det just så. Du måste se vad du och din mäklare har avtalat om i just denna fråga - det finns alltså ingen lag som reglerar just denna fråga. Vi jurister brukar kalla detta för "avtalsfrihet"

Avtal om skötsel av häst

2013-07-21 i Avtal
FRÅGA |Hej Jag har min häst uppstallad på ridskolan här i stan. I kontraktet står det "Spån, plats i hagen och ut & insläpp måndag-fredag ingår. Personal anställd av ridskolan ansvarar för att privathäst blir utfodrad enligt foderstat under veckodagarna. Utfodringen omfattar måndag morgon till fredag middag" Under Juli månad är dock personalen på semester och vi måste sköta allt sådant själva, men ändå kräver de att vi skall betala full hyra (2400 kr) vilket jag anser är fel eftersom vi inte har "full service" som enligt kontraktet skall ingå i hyran. Det finns ett styrelsebeslut om att vi skall betala fullt pris under Juli. Men min fråga är då, har de verkligen rätt att kräva full stallhyra av mig under den månaden? I mitt kontrakt står det inget undantag och det nämns inget styrelsebeslut, jag blev inte heller informerad om detta när jag flyttade in i December.
Mats Carlasjö |Hej och tack för din fråga!Av de uppgifter du gett i din fråga till oss så kan inte finna något stöd för att ridskolan inte skulle ha någon skyldighet att fullgöra den aktuella servicen under juli. Om det inte på något sätt, muntligen eller skriftligen, finns någon senare överenskommelse om att det är Ni som är ansvariga för utfodring under juli så torde det alltså stå klart att ridskolan är skyldig att erbjuda utfodring även under denna tid. Om ridskolan inte erbjudit den service Ni har rätt till enligt avtalet så kan Ni rimligen inte heller vara skyldiga att betala full hyra för denna tid.Med vänlig hälsning,

Tolkning av avtal om mobilabonnemang

2013-08-20 i Avtal
FRÅGA |Hej! Skulle verkligen behöva hjälp med denna räkning som kommit av en stöld under en resa till Barcelona i somras. Mitt försäkringsbolag vill inte betala ut ett öre och har nu vänt mig till  min operatör. Som sagt blev jag bestulen på min handväska och därmed även min mobil. Det hela skedde när jag samt tre av mina vänner befann oss i Barcelona och var på stranden en kväll. Bland annat tog de min handväska, som innehöll nycklar, vilket gjorde att jag inte kunde komma in i lägenheten förrän på måndagen. Det var först då han som lånade den till oss kom tillbaka, och hade möjlighet att låsa upp. Då upptäckte jag att även mobilen hade legat i handväskan. Mina kort spärrade jag självklart direkt efter stölden, men då jag inte visste om att även mobilen hade blivit stulen spärrade jag den  på måndagen. Från villkoren på Operatören: 8. Förlust av kort Om kort förloras skall operatören omedelbart meddelas. Betalningsansvarig är betalningsansvarig för belopp som debiteras abonnemanget genom att kort har använts av obehörig om: a) Betalningsansvarig eller Användaren lämnat ifrån sig kort till annan, b) Betalningsansvarig eller Användaren genom grov oaktsamhet förlorat kort, c) Besittningen till kort förlorats på annat sätt och anmälan till Operstören inte skett snarast efter upptäckten av förlusten. Betalningsansvarig är dock inte ansvarig för samtalsdebiteringar som påförts för tiden efter anmälan om kortförlust till operatören, såvida Betalningsansvarig eller Användaren inte förfarit svikligt. Mitt problem: Jag vill alltså inte tvinga betala en räkning som jag inte är upphovsman till. Hoppas ni kan hjälpa mig
Johanna Österlund |Hej och tack för din fråga!Detta handlar om  punkten c) i avtalet och frågan blir hur "anmälan skett så snart förlusten upptäckts" ska tolkas med beaktande av vad som hänt. Den juridiska frågan blir alltså om du anmält förlusten i tid och därmed inte behöver ansvara för användandet. I ditt fall är det inte en helt enkel fråga att svara på eftersom det å ena sidan är rimligt att utgå ifrån att upptäckten gjordes först när du kom in i lägenheten och visste säkert att telefonen var borta, men å andra sidan kan det också bero på om du misstänkte att telefonen låg i väskan eller inte redan vid stölden. Det går inte att säga hur utgången i en tvist skulle bli då det kan uppstå en del bevisfrågor men också tolkningsfrågor som är svåra att avgöra, men med hänsyn till din berättelse framstår det som om du har uppfyllt dina skyldigheter enligt avtalet och anmält så snart upptäckten gjorts. Eftersom räkningen är på ett betydande belopp bör du kontakta någon för ytterligare rådgivning om din operatör och du inte kan komma överens. Om du går in på http://www.konsumentverket.se så finns det kostnadsfri telekområdgivning att få.Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan du också vända dig till där du kan få en opartisk prövning av tvisten kostnadsfritt och på så vis få en inblick i om det är lönt att väcka talan mot din operatör i domstol. Gå in på http://www.arn.se för mer information.Hoppas att svaret var till hjälp och lycka till!Med vänlig hälsning

Avtalsvillkor

2013-07-25 i Avtal
FRÅGA |Hej, ställer en fråga på min mammas vägnar. i April så tecknade hon ett avtal med mobiloperatören 3. I avtalet står det att mamma ska betala 245kr - 100 kr i månaden i 24 månader. Alltså 145 kr i månaden. Efter cirka 3 månader så har 3 bestämt att detta är en vara som inte finns listad att köpa och fakturerar mamma 245 kr istället. Men erbjuder sig att avsluta abonnemanget om hon vill. Behöver nu tips och råd om vad lagen säger och vem som har rätten på sin sida. // Jonatan
Filip Henriksen |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor. Den summa som din mamma skall betala är ett helt vanligt avtalsvillkor. Om din mor har avtalat med teleoperatören 3 om just 145 kronor i månaden så är det 145 kronor i månaden som gäller. Hon behöver inte säga upp sitt avtal utan har rätten på sin sida. Hon kan alltså kräva att betala kronor i månaden på samma avtal som hon har nu.  

Vitesklausul i avtal om köp av hund

2013-07-21 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en importerad hund, men fick ej stamtavlan när jag hämtade hunden. I kontraktet skrev vi att säljaren skulle betala ett vite till köparen på valpens pris om köparen inte fick stamtavlan innan ett visst datum. Nu har datumet passerat och jag har ännu inte fått någon stamtavla. När jag ringde och begärde mina pengar tillbaka fick jag svaret att jag skulle få pengarna om hon fick tillbaka valpen. Vad gör jag nu? Måste jag lämna tillbaka hunden för att få mina pengar? Vem kan jag vända mig till för att få hjälp?
Mats Carlasjö |Hej och tack för din fråga!Så som du presenterar avtalets innehåll så kan det inte uttydas att det skulle föreligga någon skyldighet för dig att lämna tillbaka hunden för att erhålla det vite som omnämns i avtalet. Enligt avtalet skall säljaren betala ett vite till dig som köpare om det är så att du inte erhållit stamtavlan inom en viss tid. Eftersom du säger att den i avtalet stipulerade tiden har passerat är säljaren alltså skyldig att betala vitet. Något stöd för att du skulle vara skyldig att återlämna hunden kan jag inte finna.Du kan vända till Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande. Se:  www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.htmlMed vänlig hälsning,

Rimligt av säljaren att behålla handpenning vid hävning?

2013-07-20 i Avtal
FRÅGA |Hej, Jag är på väg att köpa en enskild firma (ett snickeri), med inventarier, visst lager och kundregister (inkråm). I samband med avtalsskrivning ska handpenning om 160 000 kr betalas (total köpesumma 780 000 kr). Vi är överens om samtliga punkter i avtalet utom den som heter "Hävning av avtalet". I denna punkt står det att vid eventuell hävning av avtalet återbetalas inte handpenningen. Jag tycker att det sätter mig i en konstig sits; säg att vi skriver avtal och det sedan visar sig att säljaren inte uppfyller sina förpliktelser (dessa är också reglerade i avtalet), då måste jag "svälja" detta eftersom alternativet att säga upp avtalet kostar det mig 160 000 kr. Vilka är era synpunkter på ett avtal som skrivs på det sättet? Är det fel/ovanligt att man skriver "vid hävning som beror på brist hos köparen återbetalas inte erlagd handpenning, vid hävning som beror på brist hos säljaren återbetalas erlagd handpenning"? Tacksam för svar.
| Hej, och tack för din fråga! Det centrala med avtalet ska vara att det representerar er gemensamma partsvilja och att ni båda känner er nöjda med avtalsinnehållet innan ni slutligt ingår avtal. Klausulen om hävning ger säljaren en riskminimering genom att handpenning inte utges vid en eventuell hävning. Om det är orimligt eller inte beror enligt mig på hur avtalet ser ut i övrigt. Syftet med klausulen tycks vara att säljaren får handpenningen om säljaren/köparen har rätt att häva avtalet. Krävs det ett VÄSENTLIGT avtalsbrott (likt i köplagen) eller räcker det med avtalsbrott för att hävning ska aktualiseras? Det påverkar risken för att någon av parterna faktiskt ska kunna häva. Det finns säkerligen andra alternativ än hävning vid säljarens avtalsbrott (jämför med köplagen). Alternativ till att häva avtalet är att begära fullgörelse, prisavdrag eller skadestånd om säljaren inte uppfyllt sina skyldigheter enligt avtalet. Det innebär att du inte står i valet och kvalet mellan att acceptera ett avtalsbrott eller att häva. Det finns ett flertal åtgärder du kan ta till. Ytterligare alternativ till hävning är kapitel 3 i avtalslagen om avtals ogiltighet, men dessa aktualiseras vid allvarligare, ohederligare beteenden än vid dröjsmål och fel.Du har som köpare en undersökningsplikt, och att grundligt undersöka företaget minskar även riskerna för oväntade överraskningar. Viktigt efter avtals ingående är även att undersöka så att felaktigheter så snabbt som möjligt kan reklameras till säljaren. Jag har enbart teoretisk kunskap innebärande att jag har liten uppfattning om hur avtalen ser ut och fungerar i praktiken. En verksam jurist är till betydligt mycket mer hjälp när det kommer till både teoretisk och praktisk kunskap på området. Med vänliga hälsningar