FrågaAVTALSRÄTTAvtal08/03/2014

Realavtal - upplåtelse av parkeringsplats

P-BOT PGA AUTOMAT UR FUNKTION OCH TROTS ERLAGD AVGIFT Hej! Vi parkerade på gatan precis bredvid P-automaten. Vi hade bråttom till ett möte och när vi ska betala i automaten så är den UR FUNKTION, varpå vi stressar iväg till närmast synliga automat som dock fungerar och erlägger avgift. När vi kommer tillbaka efter vårt möte så har vi fått en P-bot pga att vi betalat för en RÖD biljett (som är billigare) än den GRÖNA biljetten som gäller på den plats som vi står. Båda automaterna tillhör dock Stockholms Stad. Har de verkligen rätt att bötfälla oss när automaten man ska betala i inte fungerar och vi ändock går och betalar i närmast fungerande automat? Jag har överklagat boten med hänvisning till att automaten där vi parkerade var ut funktion och att vi ändå erlagt avgift. Jag fick dock svaret att: Klaganden har åberopat röd biljett. På aktuell plats gäller grön biljett. PM finner att anmärkningen utfärdats enligt gällande bestämmelser och att vad som anförts i bestridandet inte utgör skäl för undanröjande av betalningsansvaret. De har dock inte nämnt något om att deras automat var ur funktion. Har de inget ansvar när deras automater inte fungerar och vi inte kan uppfylla de krav som ställs? MVH Pernilla

Lawline svarar

Hej! Denna typ av avtal kallas för realavtal, avtal som uppstår på grund av faktiskt handlande. I stället för att den som vill parkera kommer överens med en representant för kommunen om betalningsvillkoren, så uppstår ett avtal genom att man parkerar på en ledig parkeringsplats. När man parkerar där så uppstår skyldighet att följa automatens instruktioner. Det vill säga, om kommunen, genom automaten, kräver en grön biljett, vilken är dyrare, för att den ska upplåta plats för parkering, så har du som avtalspart att uppfylla detta villkor. I annat fall så har du inte fullgjort din del av avtalet, även om det är beklagligt att kommunens automater inte fungerar; det är naturligtvis undermålig service från kommunens sida. Kommunen har således rätt att kräva att du betalar.

Dock kan du begära kvittning. Det innebär att priset på den gröna biljetten, som du ska betala, minskas med vad du redan erlagt för en röd biljett. För kommunen är det likgiltigt vad du har betalat för - pengar som pengar. Om det är ostridigt mellan er att du faktiskt betalat en del av vad du är skyldig, alternativt att du kan visa detta, exempelvis genom uppvisande av röd biljett, så bör du kunna begära kvittning.

Lars BålmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”