FrågaAVTALSRÄTTAvtal05/12/2013

Överklagan av försäkringsersättning

År 2008 bröt jag armen i en ridolycka och har bestående men efter det, år 2010 fick jag ersättning från mitt försäkringsbolag. 5% av 636000 kr vilket blev 31800 kr. Vill nu överklagas detta då jag insett att jag tycker detta är för lågt. Hur går jag tillväga?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Först bör du ta kontakt med din handläggare på försäkringsbolaget och motivera varför du är missnöjd med beslutet. Om du fortfarande är missnöjd kan du kontakta ditt försäkringsbolags kundombudsman (som är opartisk). Är du inte nöjd med kundombudsmannens beslut kan du vända dig till personförsäkringsnämnden utanför ditt försäkringsbolag och få ärendet prövat. Du kan även vända dig till allmän domstol, men det brukar endast bli aktuellt vid mycket allvarliga skador.

Enligt 10 kap. 8 § försäkringsavtalslagen (https://lagen.nu/2005:104#K10) ska försäkringsbolaget i samband med ett ersättningsanspråk, om det inte med hänsyn till omständigheterna är obehövligt, upplysa den som har framställt anspråket om vilka möjligheter som finns att få en tvist om ersättningen prövad. Finns det en risk för att rätten till försäkringsersättning skall gå förlorad på grund av preskription, skall bolaget också erinra om detta.

Lycka till!

Vänligen,

Linda DavidssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”