FrågaAVTALSRÄTTAvtal22/11/2013

Löfte = avtal?

Förra chefen gav ett "löfte" via e-post till mig (jobbmailen) att OM min tjänst skulle uttökas med fler arbetsuppgifter så skulle jag få förhandla om lön. Nu har han slutat och vi har fått en ny chef. Mina arbetsuppgifter kommer att utökas snart. Gäller emailen som jag har sparat som avtal? Det gäller offentlig verksamhet om det är relevant.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Ett email kan utgöra en bindande utfästelse från din arbetsgivare. Det beror helt och hållet på hur utfästelsen ser ut, när den lämnats och i vilket sammanhang etc. Att du har utfästelse lagrad/nedskriven kan försätta dig i ett gott förhandlingsläge. En av avtalsrättens huvudregler är att såväl avtal som bindande utfästelser hållas. 

Frågan om ändrad lönesättning vid förändrade arbetsuppgifter kan också finnas in skrivna i såväl kollektivavtal och enskilda anställningsavtal. Du kan kontakta din lokala fackansvarig och rådgör med denne om vad som normalt gäller enligt era avtal vid utökade arbetsuppgifter.

Robin HenningsonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning