Hur kontaktar jag min tidigare partners gode man?

2020-08-18 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej jag undrar vart man vänder sig för att få reda på vem som är godman åt min ex make då vi har lite ekonomiskt kvar att lösa.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är överförmyndarnämnden som hanterar frågor om gode män. Jag rekommenderar dig att kontakta överförmyndarnämnden i den kommun där din tidigare make är bosatt för att komma i kontakt med hans gode man.Vänligen,

Krävs överförmyndarens samtycke vid husförsäljning?

2019-06-28 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej. Jag är skild men min fru har en God Man, vi ska sälja vårt hus vi har fått en köpare men mäklarn säger att först måste överförmyndar nämnden ge sitt godkännande så då får jag väntar till mitten av september kan detta vara rätt det kostar mig pengar. Jag ska väl inte drabbas ekonomiskt?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En god man ska bevaka rätten för personen de företräder, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person, men endast i den omfattning som följer av deras förordnande (12 kap. 2 § föräldrabalken).Vid försäljning av ett hus krävs överförmyndarens samtycke (14 kap. 11 § föräldrabalken).Under förutsättning att sådant agerande omfattas av den gode mannens förordnande krävs alltså överförmyndarens samtycke. Mäklarens uppfattning är då korrekt. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan en persons släktingar anordna en god man utan samtycke?

2019-05-27 i God man & förvaltare
FRÅGA |Har en släkting som har Parkinsons och bor på ett boende. Personalen, banken samt vi anhöriga tycker han borde ha en god man som sköter ekonomin då han just sålt sitt hus. I dag sköts den av hans särbo som inte är ärlig och snäll. Kan vi tvinga fram en god man om han själv nekar?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Krävs samtycke vid anordnande av god man?Den som på grund av sjukdom eller försvagat hälsotillstånd behöver hjälp med att förvalta sin egendom kan anordnas en god man. Samtycke från personen krävs, om inte dennes egna tillstånd hindrar att hans samtycke inhämtas. Samtycke måste alltså inte inhämtas om din släktings sjukdom innebär att han själv inte kan ta ställning i frågan. Det är upp till domstolen att göra bedömningen av om en god man ska anordnas (11 kap. 4 § föräldrabalken).Vem kan ansöka om god man?En ansökan om förordnande av god man får göras av personen själv, dennes make/sambo och närmsta släktingar. Med närmsta släktingar menas personens barn, föräldrar och syskon (11 kap. 15 § föräldrabalken).SammanfattningDet finns det alltså möjligheter för er att anordna en god man utan samtycke från din släkting. Då både personal, bank och ni anhöriga anser att din släkting inte kan ta hand om sin ekonomi talar det för att samtycke inte behöver inhämtas. När ni upprättat er ansökan ska den därefter skickas in till tingsrätten. Genom att skriva in din släktings postnummer på Domstolsverkets webbplats kan ni hitta vilken tingsrätt ansökan ska skickas till och dess adress (tryck här)Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan man överklaga en utsedd förvaltare?

2020-07-10 i God man & förvaltare
FRÅGA |Kan man överklaga förvaltare som blivit utvald när förälder blivit omyndigförklarad
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett beslut från tingsrätten att utse en förvaltare åt en person kan överklagas till hovrätten (49 kap. 3 § RB). Överklagandet ska göras skriftligen och ges in till tingsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades (52 kap. 1 § RB). Vänligen,

Får förvaltare ta lån i huvudmannens namn?

2019-05-31 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej jag undrar om en förvaltare får ljuga för sin huvudman, eller ta lån i hans namn.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förvaltarens uppdragFörvaltaren har inom ramen för förvaltaruppdraget ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget (11 kap. 9 § föräldrabalken).Den enskilde är inte bunden av en rättshandling som en förvaltare har företagit utanför sitt förordnande (11 kap. 11 § föräldrabalken). Det framgår inte av din fråga vilka uppdrag som omfattas av förordnandet. Men om förvaltaren har gått utanför sitt uppdrag så blir konsekvensen att du inte bunden av rättshandlingen. Överförmyndarens samtycke krävsSkulle sådan rättshandling däremot ingå i förvaltarens uppdrag så krävs samtycke från överförmyndaren för att få uppta ett lån. Sådant samtycke får endast lämnas om åtgärden kan anses behövlig för att trygga den enskildes (dvs. din) övriga egendom eller nödvändig för exempelvis utbildning, uppehälle eller annat liknande skäl (13 kap. 12 § föräldrabalken). Har din förvaltare tagit lånet i ditt namn, men för sin egen räkning (och alltså inte för din skull) så bör du göra en polisanmälan! Ansökan om entledigande/byte av förvaltarenJag beklagar att din förvaltare ljuger för dig. Om du inte är nöjd med din förvaltare kan du ansöka om entledigande av denne och därmed byta förvaltare (11 kap. 21 § föräldrabalken). Ansökan ska skickas till överförmyndarnämnden i den kommun du bor i. Det är sedan överförmyndaren som tar beslutet om förvaltaren ska entledigas från sitt uppdrag (11 kap. 19b § föräldrabalken). Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,