Vem kan bli god man?

2017-07-15 i God man
FRÅGA |Min pappa har en diagnos på demenssjuk. Han är gift och har även ett barn med nuvarande hustru. Han får nu växelvård, alltså 2 veckor hemma och 2 veckor på kortidsplats. Vad jag vet så har dom äktenskapsförord, och jag är orolig för att hustrun som sköter ekonomin tar allt av pappa, vilket även min pappa påpekat många gånger. Nu undrar jag om jag har nån chans mot hustru att pappa ska få god man som är utanför familjen?
Emma Furwed |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Regler om god man och förvaltare finns främst reglerat i 11 och 12 kap i Föräldrabalken (FB).God manTill god man ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person, 11:12 FB. I det fall din pappa föreslår en viss person som god man ska den personen förordnas, om han eller hon är lämplig och vill åta sig uppdraget. Din pappa har således en möjlighet att påverka valet av ställföreträdare. Däremot framgår det av förarbetena till lagen att detta inte betyder att rätten eller överförmyndaren får ställa lägra krav vad avser ställföreträdarens lämplighet.Innan någon förordnas till god man ska hans eller hennes lämplighet kontrolleras i den utsträckning som behövs, 11:12 st. 2 FB. Här kontrolleras i de flesta fall såväl belastningsregister som Kronofogdemyndighetens register. Om du är intresserad av uppdraget som god man kan du själv vända dig till överförmyndarnämndens kansli och anmäla ditt intresse. Har du istället funderingar kring vem som bör utses till god man är det en god idé att vända sig till överförmyndaren eller överförmyndarnämnden och prata med dem. Det är således inte bestämt att hustrun ska bli god man.En god idé kan även vara att låta din pappa upprätta ett testamente om ni är oroliga över hur hans egendom kommer att fördelas i framtiden. Det går också bra att boka tid hos en av våra jurister på Lawlines Juristbyrå om ni vill veta mer om god man och upprättande av testamente. Klicka här för att boka tid.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.Vänligen,

Ingå äktenskap trots förvaltare?

2017-01-11 i God man
FRÅGA |Hej,Får eller kan man gifta sig om man har förvaltare?
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder till Lawline! Förvaltarskap regleras i 11 kap. 7-11 §§ föräldrabalken. Där stadgas att om någon befinner sig i en sådan situation som anges här, dvs. på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta anordna förvaltarskap för honom eller henne (om inte godmanskap anses räcka). Om en någon har en förvaltare har han eller hon ändå rätt att själv sluta avtal om tjänst eller annat arbete, förfoga över sin lön med mera, se här. Det finns ingenting i den här bestämmelsen som stadgar ett förbud mot att ingå äktenskap, så det är fullt möjligt om man har en förvaltare. Det är vigselförrättarens skyldighet att bedöma om personen ifråga förstår innebörden av rättshandlingen att gifta sig. Ifall ett äktenskapsförord ska upprättas måste dock förvaltaren underteckna det, men det är ju inte obligatoriskt. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,