Krävs tillstånd för att få sälja dyrkar privat? Bör jag vidta åtgärder för att inte hamna i en dålig situation på grund av försäljningen?

2021-04-06 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har som hobby att dyrka upp lås, som jag äger eller har explicit tillstånd att dyrka upp, samt att jag även har börjat tillverka mina egna dyrkar sedan en tid tillbaka.Nu har jag blivit relativt duktig på att göra dyrkar och har blivit tillfrågad om jag vill sälja några utav dom jag har tillverkat.Är medveten om att det är krav på att ha någon form av licens eller liknande för att sälja dyrkar (vad jag har för mig iaf.).Mina frågor1) Är det krav på att ha licens, även när jag säljer dyrkar som är hemma gjorda/hobby verktyg?2) Med en hobby som detta, bör jag vidta åtgärder/steg för att inte hamna i en potentiell dålig situation?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!2 § lag (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkar stadgar att "Yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg får bedrivas endast efter tillstånd. Sådan försäljning får ske endast till den som i sitt yrke eller annars har ett beaktansvärt behov av dyrkverktyg och skäligen kan antas inte komma att missbruka dem".Du skriver att du vill sälja dina hemmagjorda dyrkar privat. Det i sig kräver inte något tillstånd. Dock måste du försäkra dig att du inte gör det till en yrkesmässig verksamhet, det vill säga med vinstsyfte, regelbundenhet och med viss omfattning.När du säljer dyrkar som privatperson kan det utgöra medel för brottslighet som hjälpmedel enligt 23 kap. BrB alternativt medverkan enligt 23:4 BrB. För det krävs dock uppsåt i samtliga fall. Har du inte uppsåt till förberedelsen kommer du inte att bli ansvarig. Detsamma gäller för medhjälp i 23:4 BrB. Med vänlig hälsning!

Är det olagligt att sälja verktyg som används för snatteri?

2021-03-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Är det lagligt eller olagligt att sälja verktyg som används för snatteri? Exempelvis en specialbyggd väska som stoppar larm från att gå av.
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i brottsbalken (BrB).Man kan dömas för medhjälp till brott genom att sälja hjälpmedel till brottslingarI Sverige kan man bli dömd till straff om man själv begår en brottslig handling. Man kan även bli dömd för att medverka till ett brott, trots att man själv inte utfört den faktiska gärningen. En förutsättning för att du ska dömas för medverkan till brott är att du på något sätt främjat den brottsliga gärningen (23 kap. 4 § första stycket BrB). I första hand prövar man anstiftan till brott (23 kap. 4 § andra stycket BrB). Om du förmår någon att begå brott genom att psykiska påverka eller orsaka gärningsmannens handlande, döms du för anstiftan till ifrågavarande brott. Att sälja en väska som används i brottsliga sammanhang är nog inte ett tillräckligt aktiv roll för att bli dömd till anstiftan till brott.Du kan även dömas för medhjälp till brott genom att fysiskt främja (exempelvis skaffa hjälpmedel, hålla vakt, hjälpa till) eller psykiskt främja (uppmuntra) gärningsmannen (23 kap. 4 § andra stycket BrB). Det innebär att en person som säljer en vara som används för ett brott kan bli dömd för medhjälp till det brottet. Kraven för medverkan till brott är även relativt lågt ställda i svensk rätt. Det krävs att personen har uppsåt till att hjälpmedlet ska användas i brottÄnnu en förutsättning för att bli dömd för medhjälp till brott är att personen i fråga måste ha uppsåt. Uppsåtet ska täcka både främjandet och även medverkansobjektet (väskan i detta fall). Det innebär dels att personen som säljer väskan måste vara medveten om att varan ska användas till det aktuella brottet, dels att personen måste vara medveten om väskans speciella funktion och inte missta denna för en vanlig väska. Det bör vara fråga om uppsåt i det aktuella fallet eftersom varan till sin funktion verkar vara till för att utföra brottsliga handlingar genom att möjliggöra och underlätta snatteri.Sammanfattningsvis är det olagligt att sälja verktyg som man vet kommer att användas för brott. Väskan du beskriver, som till sin funktion är till för att utföra brottsliga gärningar, är ett sådant verktyg som kan användas i stöld. Personen som säljer väskan bör även ha uppsåt om sitt främjande och medverkansobjektet. En person som säljer en sådan väskan kan därmed bli dömd för medhjälp till snatteri.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Har min före detta rätt att gå in i min bostad?

2021-03-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag och min före detta har valt att gå skilda vägar. Vi kom överens om en dag då han skulle hämta sina saker(ej skriven eller bodde permanent på adressen). Istället för vänta tills jag kommer hem, går han in med nyckel. Rotar runt i skåp, slänger mat/blommor i vasken (som han ansågs vara hans mat), rivit ner tvättkorgen, förstört en HDMi kabel osv. Tar även med sig väckarklockan samt en lampa jag fick i julklapp. Har han juridisk rätt göra så här eller kan jag göra en anmälan. Vad kan jag då göra för anmälan?
Maja Kristiansson-Gran |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om händelserna du beskriver skulle kunna utgöra brott eller om din före detta har juridisk rätt att göra så. De händelser som du beskriver skulle kunna utgöra brott enligt brottsbalken (BrB). Det finns ingen juridisk rätt för din före detta att göra dessa saker. Intrånget i din bostadAtt gå in i någons bostad oavsett om man har nyckel dit kan utgöra hemfridsbrott, 4 kap. 6 § BrB. Kraven för att hemfridsbrott ska föreligga är att någon tränger i någon annans bostad utan lov. Om han inte har fått lov att gå in i din bostad utan att du var hemma så skulle det kunna utgöra ett hemfridsbrott. Förstörd egendomDu beskriver att din före detta har förstört en HDMI-kabel i ditt hem. Detta skulle kunna utgöra skadegörelse enligt 12 kap. 1 § BrB. För skadegörelse krävs att någon skadar eller förstör någon annans egendom vilket verkar vara fallet. Att han förstört din HDMI-kapel och mat och blommor skulle kunna utgöra skadegörelse. Brottet kan dock anses vara ringa skadegörelse om det rör sig om "små" skador och låga värden, 12 kap. 2 § BrB. Tagandet av väckarklockan och lampanAtt ta någon annans egendom i syfte att "tillägna sig egendomen", dvs själv äga den eller förfoga över den kan vara stöld, 8 kap. 1 § BrB. Om det är ett lågt värde på egendomen kan det röra sig om ringa stöld, 8 kap 2 § BrB. Om stölden har skett i samband med att personen har trängt in i någons bostad kan det istället föreligga inbrottsstöld, 8 kap. 4a § BrB. Om din före detta inte har som syfte att "tillägna sig" sakerna han tagit så kan det istället utgöra egenmäktigt förfarande, 8 kap. 8 § BrB. UppsåtskravetAtt poängtera är att det krävs uppsåt för alla ovan beskrivna brotten, 1 kap. 2 § BrB. Det innebär i princip att personen som utför dem måste vara medveten om vad hen gör och att personen till exempel vet att egendomen som togs inte tillhör denne. Kan du anmäla händelserna?De händelser du beskriver skulle alltså kunna utgöra brott enligt brottsbalken. Om du vill anmäla detta ska du göra en polisanmälan vilket du kan göra på polisens hemsida. Det finns mer information om hur man gör en polisanmälan på polisens hemsida. Hoppas att du har fått svar på din fråga och hjälp med vad du kan göra. Med vänliga hälsningar

Hur kan man ta del av uppgifter ur belastningsregistret?

2021-03-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Vill kolla on-line på mitt egna straffregister.. hur går jag tillväga?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du vill veta om, och i så fall hur, du kan ta del av uppgifter i belastningsregistret on-line. Bestämmelser om belastningsregistret finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.I samband med att någon blir dömd för ett brott så kommer brottet och dess påföljd att föras in i ett belastningsregister av Polismyndigheten (3 § lag (1998:620) om belastningsregister). En enskild har möjligheten att, efter begäran, skriftligen få ta del av samtliga uppgifter om sig själv som finns i registret (9 § lag (1998:620) om belastningsregister). Vid begäran ska uppgifterna lämnas ut utan avgift en gång per kalenderår. Detta innebär att du skriftligen måste ansöka om ett utdrag ur belastningsregistret och att du därefter får ett registerutdrag, via post, hemskickat till dig. Under vissa omständigheter kan det även vara möjligt att skicka ansökan digitalt. Du kan dock inte ta del av uppgifter ur belastningsregistret online. Du kan läsa om hur du gör en ansökan om utdrag ur belastningsregistret här. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. I det fall något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.Vänligen,

Hur kan man bryta preskriptionstiden i brottmål?

2021-04-01 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, hur kan man bryta en preskriptionstid i brottmål? Kan man göra det utan att gå till tingsrätten med andra ord sända det privat i rekommenderat brev till till bostaden?Om det måste gå via tingsrätten måste man då göra en fullständig stämningsansökan?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring preskription i brottmål finns i brottsbalken (BrB).Det finns två olika typer av preskription inom brottmål: åtalspreskription (35 kap. 1 § BrB) och absolut preskription (35 kap. 6 § BrB).Åtalspreskription innebär att en person inte kan dömas till straff efter att preskriptionstiden gått ut. Man kan bryta preskriptionstiden genom att häkta eller åtala personen (35 kap. 1 § BrB).Absolut preskription är den längsta tid en person får gå utan att bli straffad för ett brott. Denna preskriptionstid är längre än åtalspreskriptionen och kan inte brytas, oavsett om personen blivit åtalad eller häktad (35 kap. 6 § BrB).För att ge svar på din fråga så krävs det alltså att personen antingen blir häktad eller att åklagaren beslutar att väcka åtal genom att lämna in en fullständig stämningsansökan till tingsrätten. Det är alltså inte tillräckligt att sända ett meddelande om preskriptionsavbrott i ett brev till bostaden.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är det olagligt att skriva annans uppgifter på sidor? Hur kan man ta bort det?

2021-03-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Är det lagligt eller olagligt att skriva en annans uppgifter på en sida, för att man och vill ta bort uppgifter?
Josefine |Hej och tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är olagligt att använda/skriva någon annans uppgifter på en hemsida och ifall man kan ta bort de uppgifterna. Eftersom jag inte riktigt vet i vilken situation som du menar kommer mitt svar till dig vara allsidigt och förhoppningsvis får du svaret på din fråga. Är det olagligt? Först och främst kan det sägas att ifall någon annan använder annans uppgifter och på detta sätt utger sig för att vara en annan person kan man dömas för olovlig identitetsanvändning om man skapar skada eller olägenheter för personen vars uppgifter används (4 kap. 6 b § Brottsbalken). Den skada som måste uppkomma är antingen en ekonomisk skada eller att personen som drabbas känner obehag eller fått någon nackdel på grund av användandet. På så vis är en användning av annans uppgift på detta sätt olagligt. Något annat som är olagligt är bedrägeri (9 kap. 1 § Brottsbalken). Det handlar då om att någon använder någon annans uppgifter för att vilseleda någon annan till att begå en viss handling eller att underlåta att göra något. Resultatet av detta måste också vara en skada för brottsoffret och en vinning för personen som använder uppgifterna. Exempelvis kan det vara en situation där någon skriver ut någon annans uppgifter på en hemsida för att skapa ett förtroende och vilseleda köparna till att begå affärer som de annars inte hade gjort. Slutligen kan det också vara olagligt att skriva andras uppgifter på en sida då det kan vara förtal (5 kap. 1 § Brottsbalken). Förtal blir aktuellt om dessa uppgifter om personen sprider negativt värderad information om den riktiga personen bakom uppgifterna. Det handlar om att förtal alltid blir aktuellt om en person utpekas brottslig, klandervärd eller att man får personen att framstå på ett sätt som skapar förakt mot personen. Så om man skulle använda uppgifter om en annan person för att skapa ett förakt mot denna person kan det bli förtal. Slutsats Det finns alltså flera sätt som det kan anses olagligt att använda andras uppgifter på en sida. Beroende på just din situation kan det givetvis bli lite annorlunda, men jag hoppas att du åtminstone kan få viss vägledning utifrån ovanstående brottsliga gärningar. Kan man ta bort uppgifterna? För att få bort uppgifterna kan du antingen vända dig till de som har hand om sidan för att se vilka möjligheter det finns för att få bort uppgifterna. Ifall det är så att personen som har lagt upp uppgifterna har begått något brott rekommenderar jag även att en polisanmälan skall genomföras. Då kan man se vad polisen kan göra, och även ha bevis kvar för en eventuell rättegång.Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga! Är det så att jag på något sätt har missförstått dig så är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen! Vänligen,

Uppmaning till självmord, vad är det som är straffbart?

2021-03-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Angående straffbestämmelsen för uppmaning till självmord. Jag har försökt läsa på lite men jag undrar om det är ett brott först då någon faktiskt går så långt att denne tar sitt eget liv? Eller kan en person dömas även om personen inte tagit eller försökt att ta sitt eget liv?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regleringens utformningFörsök, förberedelse eller stämpling till uppmaning till självmord eller oaktsam uppmaning till självmord kommer inte att vara kriminaliserat enligt prop. 2020/21:74 s.25. Grunden till det är att regeringen utformat bestämmelserna om uppmaning/oaktsam uppmaning till självmord till s.k. abstrakta faredelikt. Abstrakta faredelikt är enkelt förklarat brott som kräver att gärningen typiskt sett kan leda till en i lagtexten angiven skada.I vårt fall innebär det att gärningen, att uppmana till självmord, inte enbart kan påbörjas utan att hela gärningen begås. Men det krävs alltså inte någon effekt för straffbarhet, dvs. att någon faktiskt tar sitt liv utan bara att det finns en inte obetydlig fara för att målsäganden i det enskilda fallet skulle kunnat ta sitt liv efter uppmaningen. Det straffbara är därmed att uppmaningen, gärningen, ska vara ägnat att innebära en inte obetydlig fara för att målsägande tar sitt liv. Relevanta omständigheter som ska tas i beaktning vid denna bedömning är bl.a. målsägandens personliga förhållande, i vilket sammanhang uppmaningen ägde rum och målsägandens ålder, prop. 2020/21:74 s. 18-19. SlutsatsSvaret på dina frågor blir därmed att det inte krävs att någon faktiskt tar sitt eget liv för att uppmaningen ska vara straffbar. Det får göras en bedömning i det enskilda fallet utifrån alla omständigheter, om uppmaningen medförde fara för att målsägande skulle kunnat ta sitt liv. Gärningspersonen kan alltså dömas även om målsägande inte faktiskt tog sitt liv efter uppmaningen.

Ofullständig fråga

2021-03-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag lämnade till polisen in en upphittad moped, som enligt min bedömning var uppenbart stulen (olåst på "fel" plats). Efter ett år kollade jag med polisen, som då hade hittat ägaren genom chassinumret och återlämnat mopeden. Någon hittelön utgick dock inte, eftersom ärendet "efter kontrollfrågor" omvandlats från hittegods till beslag. Jag är inte intresserad av hittelön (däremot skulle jag ha velat göra anspråk på mopeden om ägaren inte hade hittats) men känner mig en smula misstänkliggjord efter att ha släpat åbäket över halva stan. Utan att någon annan genom beslaget kunde bindas vid eventuellt brott känns det bara som en åtgärd till min nackdel, implicerande att jag har försökt handla för egen vinning.
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tyvärr kan jag inte utläsa av din fråga vad du önskar få hjälp med. Vänligen försök att ställa din fråga på nytt på ett så kortfattat men tydligt sätt som möjligt så att vi snarast kan återkomma med ett svar.Jag beklagar olägenheten.Vänligen,