Straffbara brott vid försöksstadiet

2020-04-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej,Vilket eller vilka av följande brott är straffbart på försöksstadiet?A. SkadegörelseB. VåldtäktC. Kränkande fotograferingD. BedrägeriE. Ringa stöld
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Brotten som du frågar om regleras i brottsbalken (BrB). För att ett brott ska vara straffbart vid försök måste det vara särskilt stadgat. Om det stadgas att ansvar kan dömas för försök hänvisas det i respektive bestämmelse till brottsbalkens kapitel om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott (23 kap. BrB). I respektive bestämmelse i respektive kapitel stadgas vilka av brotten i som är straffbara vid försök.A. SkadegörelseDet döms till ansvar för försök till skadegörelse och grov skadegörelse (12 kap. 5 § BrB). B. VåldtäktVåldtäkt är ett av brotten i kapitlet om sexualbrott som är straffbart vid försöksstadiet (6 kap. 15 § BrB).C. Kränkande fotograferingGenom en motsatsvis läsning framgår det att försök till kränkande fotografering inte är straffbart (4 kap. 10 § BrB). D. BedrägeriAvseende detta brott stadgas det att försök till bedrägeri och grovt bedrägeri döms till ansvar. Ett flertal andra brott i kapitlet är också straffbara vid försök enligt bestämmelsen (9 kap. 11 § BrB).E. Ringa stöldDet föreligger straffansvar vid försök till stöld och grov stöld, däremot inte vid ringa stöld. Ett flertal andra brott i kapitlet är också straffbara vid försök (8 kap. 12 § BrB). Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Är det olagligt att köpa en klänning för ett pris och sedan sälja den dyrare?

2020-04-05 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en klänning från en speciell kollektion för 500 kr som är helt slutsåld (bara efter en halvtimme) just nu och har varit de i en gammal kollektion också. Kan jag sälja den dyrare eller ej? Jag menar då 700 kr, i och med att den är helt slut såld och jätte efterfrågad. Eller är det fel? För det sista jag vill är att begå något olagligt. Kan annars bara returnera den. Tack på förhand!
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är vanligt att företag och privatpersoner köper in en vara och säljer den dyrare. Det är lagligt och du har inget att oroa dig för.Det skulle endast kunna vara olagligt om klänningen är en kopia och du försöker lura köpare att den är från kollektionen eller om du säljer känningen till flera personer men skickar den inte till någon utan behåller klänningen och pengarna själv. I dessa fall kan man göra sig skyldig till bedrägeri.Så länge du inte försöker lura någon när du säljer klänningen är det alltså fullt lagligt att sätta ett högre pris.Hoppas du fått svar på din fråga!

Ansökan om nåd vid livstidsfängelse

2020-03-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, vad händer om en livstidsdömd inte ansöker om nåd? Sitter man då hela livet?Tack på förhand,Max
Rojan Arikan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst, för att svara på din fråga på ett så tydligt sätt som möjligt, kan det vara bra att definiera vad som menas med att en person blir livstidsdömd. Det finns ett antal olika brott som kan leda till att personen blir dömd till livstid, ett exempel är mord som regleras i 3 kap. 1 § brottsbalken. Straffet för mord är antingen ett straff på viss tid, fängelse i lägst 10 år och högst 18 år, eller på livstid (obestämd tid).Är man livstidsdömd sitter man normaltvis inte hela sitt liv i fängelse, utan straffet är på obestämd tid tills det bestäms. Efter att en person som blivit dömd till fängelse på livstid avtjänat 10 år av sitt fängelsestraff, har denne rätt att ansöka om att få sitt straff bestämt till fängelse på viss tid enligt 1 § och 3 § lagen om omvandling av fängelse på livstid. Omvandling av straffet får göras om det finns särskilda skäl, och det avgör Kriminalvården enligt 2 §. Enligt 4 § är det en del saker som ska beaktas när det gäller prövningen av en ansökan om omvandling av straff, och det är bl.a hur länge personen avtjänat sitt straff, om det finns risk att personen återfaller i brottslighet, om personen har medverkat att främja sin anpassning i samhället mm. En ansökan om omvandling av straff tas upp hos Örebro tingsrätt enligt 6 §.När det gäller möjligheten att få nåd till sitt straff regleras det i svensk grundlag. Enligt 12 kap. 9 § regeringsformen framgår det att regeringen genom nåd får befria någon helt från en brottspåföljd eller mildra brottspåföljden. Generellt sett beviljar regeringen nåd bara i undantagssituationer, så i praktiken är det ganska svårt att få nåd för sitt straff. På regeringens hemsida framgår det att nåd inte är en rättighet, utan regeringen bestämmer efter en fri bedömning i varje enskilt fall om nåd ska beviljas eller inte. För mer information om nåd finns det på Regeringens hemsida (se här).Som svar på din fråga: nej, man sitter inte i fängelse i hela sitt liv om man inte ansöker om nåd. I Sverige innebär ett fängelsestraff på livstid inte att man sitter i fängelse hela sitt liv.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Utdrag ur belastningsregistret för arbete på HVB-hem

2020-03-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej Jag har varit i Amsterdam en gång 2018 och min körkort blev återkalland i 12 månader ,Aså rattfylleri, Och nu har jag fått jobb på hvb hem men dom vill ha belastningsregistret. Får man jobba med ungdomar om man har rattfylleri i registret ?Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta om det kommer synas att du är dömd för rattfylleri i Amsterdam när du lämnar in ditt utdrag ur belastningsregistret till HVB-hemmet.För att få arbeta vid hem för vård eller boende (HVB-hem) som tar emot barn ska ett utdrag ur både belastningsregistret och misstankeeregistret uppvisas för arbetsgivaren. Att du är dömd för rattfylleri är ingenting som ska synas i dit utdrag ur belastningsregistret.Vill du läsa mer om exakt vad som syns i ditt utdrag kan du läsa mer hos Polisen (här) och även ladda ned blanketten för att skicka in ansökan om att få ett utdrag ur belastningsregistret.Vänligen,

När föreligger ett straffbart förstadium till brott?

2020-04-05 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Föreligger det ett straffbart förstadium till fullbordat brott när En person har tänkt ut en mordplan men har varken yppat något om sina tankar eller iövrigt vidtagit någon åtgärd som har med den uttänkta planen att göra.Eller:När en person förvarar frivilligt ett skjutvapen åt en annan person fullt medveten om attden andre har för avsikt att inom kort utföra ett mord med vapnet.Tack
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer först att besvara din fråga om det är straffbart att tänka ut en mordplan utan att i övrigt vidta några åtgärder. Sedan kommer jag besvara din andra fråga om förvaring av skjutvapen åt en annan person med vetskap om att denne planerar att använda vapnet för att utföra ett mord. Utgångspunkten är avsikter och tankar inte är kriminaliseradeEnbart en avsikt att i framtiden göra någonting som är brottsligt är inte kriminaliserat. Det är med andra ord inte straffbart att tänka ut en mordplan utan att vidta några övriga åtgärder. Om mordplanen däremot har kommit till uttryck på något sätt kan det vara straffbart. Detta gäller exempelvis om man berättar om sina planer för en annan person, då man kan göra sig skyldig till stämpling (23 kap. 2 § andra stycket BrB). För att dömas till stämpling räcker det inte att man allmänt pratar om att begå ett brott, utan det krävs att man tillsammans med någon annan fattar ett faktiskt beslut att begå brottet. Att förvara ett skjutvapen kan vara straffbart som förberedelse till brott Om man förvarar ett skjutvapen åt en annan person som har tänkt utföra ett brott med vapnet kan man dömas för förberedelse till brottet (23 kap. 2 § första stycket BrB). För detta krävs att man gör en så kallad "förberedelsehandling". En sådan handling kan exempelvis vara att man skaffar, tar emot eller förvarar någonting som ska användas som hjälpmedel vid ett brott. Det krävs dessutom att man har uppsåt till handlingen, vilket är detsamma som att man gör någonting avsiktligen. Man måste alltså med andra ord ha varit mer eller mindre medveten om att förberedelsehandlingen kunde leda till brott. Man kan inte dömas för förberedelse till alla typer av brottFörberedelse till brott är inte alltid straffbart, utan det krävs att det uttryckligen står i lagtexten att ett visst brott är straffbelagt redan på förberedelsestadiet. I din fråga tar du upp mord som exempel, och i det fallet är förberedelse straffbart (23 kap. 2 § första stycket och 3 kap. 11 § BrB).Om brottet fullbordas kan man istället dömas för medhjälpEn förutsättning för att kunna dömas för förberedelse är att själva brottet (i detta fall mordet) inte har skett. Brottet har med andra ord inte fullbordats ännu. Om personen som man förvarar skjutvapnet åt fullbordar brottet genom att utföra mordet döms man istället för medhjälp till mord (23 kap. 4 § BrB och 3 kap. 1 § BrB). För att kunna dömas för medhjälp krävs att man på något sätt har medverkat till brottet. Detta kan man göra antingen genom att exempelvis ge råd till den som utför brottet, eller som i ditt exempel genom att förvara vapen. Att förvara vapen utan tillstånd är alltid straffbart Avslutningsvis vill jag också säga att förvaring av skjutvapen kräver tillstånd (2 kap. 1 § vapenlagen). Förutom att eventuellt göra sig skyldig till förberedelse eller medhjälp till brott kan man alltså också bli dömd för vapenbrott på grund av förvaringen (9 kap. 1 § vapenlagen). SammanfattningFör att sammanfatta är det alltså aldrig straffbart att endast tänka ut en mordplan utan att faktiskt göra någonting. För att det ska vara straffbart krävs att man har berättat om sin plan för någon annan och bestämt sig för att genomföra brottet. Man gör sig då skyldig till stämpling till mord. Att förvara ett skjutvapen åt en person som tänker utföra ett mord med vapnet är straffbart som förberedelse till mord, förutsatt att brottet inte genomförs. Om personen utför mordet kan man istället straffas för medhjälp till mord. Genom att förvara vapnet utan vapentillstånd kan man också göra sig skyldig till vapenbrott. Hoppas att du har fått svar på dina frågor!Vänligen,

Säkerhetsbrott

2020-03-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om det står på en stämningsansökan "Säkerts" tex vilket brott har begåtts då?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns inget brott som heter ”Säkerts”, du kanske har skrivit fel och istället menar säkerhetsbrott? Jag utgår från detta i mitt svar, annars får du gärna återkomma och förtydliga frågan. Säkerhetsbrott kan bland annat vara; brott mot allmän ordning, brott mot allmänheten och staten, trafikbrott samt vapenbrott osv. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Straffbara förstadier till fullbordat brott

2020-03-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |I vilka fall föreligger ett straffbart förstadium till fullbordat brott? tack
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilka förstadium till fullbordat brott som är straffbart. Fullbordat brott, de subjektiva och objektiva rekvisitenNormalt krävs det, för att dömas till ansvar för brott, att personen i fråga gjort sig skyldig till ett fullbordat brott. Ett brott anses vara fullbordat då en gärning uppfyller samtliga objektiva och subjektiva rekvisit i en gärningsbeskrivning. De objektiva rekvisiten innebär att den handling som gärningsmannen begår måste falla in under en straffbestämmelse. För att exempelvis dömas till misshandel krävs det att gärningsmannen slagit en annan person och åsamkat denne skada.De subjektiva rekvisiten, då det är fastställt att gärningen faller in under en straffbestämmelse, innebär att gärningsmannen i fråga måste anses ha agerat med uppsåt eller oaktsamhet för att kunna straffas.Förstadier till fullbordat brottDet är inte endast fullbordade brott som bestraffas enligt svensk lag, utan vissa förstadier till fullbordade brott är även dessa belagda med straff. Förstadierna kan delas in i två grupper: brott på verkställighetsstadiet och brott på planeringsstadiet.Brott på verkställighetsstadiet är försök till brott.Brott på planeringsstadiet är förberedelse eller stämpling till brott.Regleringar kring försök, förberedelse och stämpling hittas i 23 kap. Brottsbalken. Dessa förstadium är belagda med straff. De är dock osjälvständiga brottsformer, eftersom de inte ensamt kan föranleda straffansvar. För att straffansvar ska aktualiseras krävs det att de kombineras med en straffbestämmelse i Brottsbalken eller speciallagstiftningen. Man kan alltså inte göra sig skyldigt till endast försök, förberedelse eller stämpling. Emellertid kan man göra sig skyldig till exempelvis försök till rån, förberedelse till stöld och stämpling till mord. För att brottsformerna försök, förberedelse och stämpling ska kunna kombineras med en straffbestämmelse krävs det att lagen uttryckligen anger att ett visst brott även är straffbart på förstadium. Exempelvis 3 kap. 11 § Brottsbalken där det framgår att försök, förberedelse och stämpling till mord är straffbart.Mvh

Krävs det garantställning för att dömas för ett oaktsamhetsbrott?

2020-03-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, jag har en fråga om omedveten oaktsamhet. Krävs det att man intar en garantställning för att kunna omfattas av omedveten oaktsamhet?MVH
Kajsa Moss Bjerling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret är nej, det krävs inte garantställning för omedveten oaktsamhet! Jag ska försöka utveckla lite här nedan för att reda ut begreppen åt dig.Uppsåt eller oaktsamhetFör att du ska kunna dömas för ett brott måste du ha begått brottet med uppsåt eller av oaktsamhet. För att kunna dömas för ett brott av oaktsamhet krävs det dock att det står i den aktuella paragrafen att det räcker med oaktsamhet (1 kap. 2 § brottsbalken). Det behöver inte uttryckas som just oaktsamhet, utan kan t.ex. benämnas som du har vållat en situation, som i vållande till annans död (3 kap. 7 § brottsbalken).Det finns två former av oaktsamhetMedveten oaktsamhet innebär att personen agerar med insikt i att det finns risker i och med handlandet. Omedveten oaktsamhet är istället när en person inte har förstått att en viss omständighet förelåg eller att en viss följd kunde inträffa i och med handlandet, men borde ha förstått det.Garantställning och oäkta underlåtenhetsbrottAtt ha garantställning handlar kort sagt om när det är din uppgift att skydda någon eller något. Detta hänger ihop med vad man brukar kalla oäkta underlåtenhetsbrott. Enda gången du kan straffas för ett oäkta underlåtenhetsbrott är när du har garantställning, för det handlar då om en situation där du inte har något någonting, men du borde ha gjort någonting. Ta som exempel en förälder som låter bli/underlåter att hindra sitt barn att stjäla någonting. Föräldern kan dömas för stöld på grund av att den befinner sig i en garantställning. Om jag (eller någon annan okänd person) däremot går förbi barnet och ser att det stjäl, men också låter bli/underlåter att hindra det från att hända, skulle ingenting hända. Det beror på att jag inte befinner mig i en garantställning för barnet och kan därför inte straffas för min underlåtenhet.SlutsatsGarantställning handlar alltså inte om oaktsamhet. Vem som helst kan dömas för ett oaktsamhetsbrott, vare sig det är medveten eller omedveten oaktsamhet. Det krävs inte att personen befinner sig i en garantställning.Hoppas mitt svar kunde hjälpa dig!Vänliga hälsningar,