FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt08/08/2022

När bör en anmälan om brott ske?

Hej om man dröjer att anmäla ett brott är det till nackdel för en att då kunna vinna i rätten om det blir ett åtal? Om man dröjer några veckor eller månader? 

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är till nackdel för en person som anmäler ett brott efter ett par veckor eller månader. 

När bör en anmälan om brott ske? 

En person som har blivit utsatt för ett brott bör göra en anmälan så fort som möjligt. Det är väsentligt eftersom en tidig anmälan möjliggör för polisen att förhöra vittnen och hitta tekniska bevis, se här. I brottmål ska åklagaren bevisa att den tilltalades (den misstänkte) skuld är ställt bortom rimligt tvivel för att den tilltalade ska kunna dömas (NJA 1980 s. 725 och NJA 1990 s. 210). Det innebär att det inte får finnas andra möjliga förklaringar till det som har hänt än det som åklagaren har framfört. Beviskravet är högt ställt och det är därför en fördel om personen som blivit utsatt för ett brott gör en anmälan så fort som möjligt för att polisen ska kunna säkra bevis. Sammantaget kan det vara till nackdel för en person som anmäler ett brott efter ett par veckor eller månader eftersom bevis kan ha försvunnit eller förstörts. 

Jag hoppas att mitt svar har gett dig viss vägledning. Du får gärna höra av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Linnéa LingemarkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”