FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt22/07/2022

Gäller nya preskriptionsregler och lagar för gärningar som begåtts innan de trädde i kraft?

Hej. Om en person begick ett brott 2012 och preskriptionstiden har gått ut. Vad händer om vi får en ny regering som inför kraftiga straffskärpningar? Kan preskriptionstiden förlängas/slopas då så man efter flera års tid levt med att brottet är preskriberat plötsligt inte är det längre? Kan den nya regeringen ändra i brottsbalken och flytta ett brott från en kategori till en annan? Och om man då 2012 gjorde sig skyldig till en viss typ av brott kan man plötsligt bli skyldig till en ny typ av brott framöver då? Eller gäller de regler som var 2012 om brottet är begånget då? Alltså Kan man dömas hårdare framöver eller skall man dömas utifrån de regler som var gällande 2012? Om vi tänker att brottet är preskriberat nu och skulle gett böter/fängelse. Då kan man inte ens anmäla sig själv nu och få ett straff ens om man vill det? - man måste invänta straffskärpningarna och sedan straffas mycket hårdare?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Av din fråga tolkar jag det som att du undrar om nya preskriptionsregler gäller för brott som redan har preskriberats enligt gamla regler, samt om nya lagar gäller för gärningar som begåtts innan lagarna trädde i kraft. 

Gäller nya lagar och preskriptionsregler för gärningar som begåtts innan de trädde ikraft? 

Inom straffrätten har förbudet mot retroaktiv strafflagstillämpning en stor betydelse, eftersom den anger att ingen får dömas till straff eller annan brottspåföljd för en gärning som inte var belagd med brottspåföljd när den begicks, 2 kap. 10§ regeringsformen. Förbud mot retroaktivitet tillämpas dock inte om det gäller preskription, vilket bör innebära att nya preskriptionsregler kan gälla för brott som inte har preskriberats enligt gammal lag, se här. 

Slutsats

Nya preskriptionsregler gäller inte brott som har preskriberats enligt gammal lag. Om brottet inte har preskriberats enligt gammal lag kan personen dömas i enlighet med den lag som gällde då gärningen begicks. 

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”