FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt31/07/2022

Domstols behörighet att döma över brott som begåtts utomlands

Hej! Kan en svensk medborgare gripas eller lagföras utomlands för något han gjort i Sverige som är olagligt där, men inte här?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är upp till suveräna stater att själva reglera sin egen straffrätt. Det enskilda landet bestämmer alltså i regel själv om brottsliga gärningar som begås utanför det landet ska lagföras. För att illustrera har Sverige som regel att brott som begås utanför Sverige kan lagföras vid svensk domstol bland annat om brottet begås av en svensk medborgare eller någon som har hemvist i Sverige och om gärningen är kriminaliserad både i Sverige och i landet där gärningen företogs (Brottsbalken 2:3).

Det finns dock undantag som innebär att svensk domstol anses behörig att döma i frågan trots att gärningen inte är kriminaliserad i landet som den företogs. Har brottet som gärningsmannen företagit en straffskala på minst 4 år så anses svensk domstol behörig att döma i frågan oavsett om gärningen är kriminaliserad i landet där gärningen företogs eller inte. Det finns även särskilda brott som svensk domstol alltid är behörig att döma i, till exempel sexualbrotten, detta framgår av Brottsbalken 2:5.

Som svar på frågan är det varje suverän stat som i sin egen straffrätt avgör om landet lagför vad den anser är brottsliga gärningar som företagits utomlands. 

Hälsningar, 

Egil SellgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”