FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt06/08/2022

Får man sälja en varumärkesförfalskad väska som privatperson?

Hej! Jag har för några år sedan köpt en märkesväska i andra hand som jag fick information om att den skulle vara äkta. Nu när jag blivit mer påläst ser jag tydligt att denna är fejk. Saken är nu att jag tröttnat på väskan och skulle vilja sälja den eftersom jag betalat en del för den för att jag trodde att den var äkta. Jag har en tjej som är intresserad av den och jag har tydligt förklarat att jag med största sannolikhet tror att den är fejk, och hon är helt med på det men vill ändå köpa fen. Är det olagligt för mig att sälja den? Eller är det fine så länge båda parter är med på det och vad utgångsläget?

Lawline svarar

  

Hej, 

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Till att börja med är ett varumärke en immateriell rättighet. Denna rättighet regleras bland annat i varumärkeslagen. I 8:1 varumärkeslagen talas det bland annat om att den som gör intrång i rätten till ett varukännetecken döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet för varumärkesbrott (varumärkesintrång). Vad gäller villkoret ”grov oaktsamhet”, räcker det med att man medvetet förhåller sig okunnig om de rätta förhållandena eller medvetet underlåter att undersöka hur saker och ting förhåller sig ( se prop. 1993/94:122). Med varumärkesintrång avses varje åtgärd som omfattas av varumärkeshavarens ensamrätt enligt 1:10-16 varumärkeslag ( se Carlson, Varumärkeslag (2010:1877), 8:1 (JUNO), 2022-08-26 Karnov). 

I 1:10 Varumärkeslag, talas det om att ensamrätten till ett känt varukännetecken innebär att ingen annan än innehavaren, utan dess tillstånd i näringsverksamhet får använda ett tecken för varor eller tjänster om det finns risk för förväxling. Begreppet ”använda” innebär i sin tur att bjuda ut varor till försäljning. Medan begreppet ”näringsverksamhet” innebär bland annat att den som säljer varan behöver inte vara en näringsidkare (se Carlson, Varumärkeslag (2010:1877), 1:1 (JUNO), 2022-08-06 Karnov). Det torde räcka med att en privatperson vill sälja en piratkopia för att betraktas som näringsverksamhet enligt lagens mening.  

Vad innebär detta för dig? 

En försäljning av väskan torde vara ett intrång då den inte med varumärkesinnehavarens samtycke har bjudits ut på marknaden. I frågan framgår att du känner till att den är en förfalskning vilket innebär att försäljningen sker med uppsåt. Det torde därför vara förbjudet att sälja väskan vidare. Detta även då försäljningen inte sker av en näringsidkare. Däremot uppställer inte lagen ett förbud mot att köpa piratkopior av väskor, så länge dem används för privat bruk. Mitt tips är att reklamera varan till den du köpte den av, då du inte visste om att den var fejk, och begära pengarna tillbaka. Preskriptionstiden för skadestånd är 5 år (se 8:6 varumärkeslag). Du har därför möjlighet att begära skadestånd inom 5 år fr.o.m. att du köpte väskan om exempelvis säljaren inte vill göra ett återköp. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline

Vänliga hälsningar, 

David AlmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”