FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt25/07/2022

Nekas bostad p.g.a. brott

Hej, jag har en vän som satt i fängelse i en månad när han hunnit bli 18 år för ett brott han djupt ångrar. Det blev en månad som förstört hans framtidsutsikter och hopp om framtiden. Han har trots detta lyckats hitta ett jobb på en snabbmatsrestaurang och drömmer nu om att få hyra en egen lägenhet. Med stor sorg säger han att ''ingen kommer vilja hyra ut till nån som mig, med utländskt namn och ett förflutet, oavsett hur skötsam jag är nu och hur väl jag sköter mitt jobb''. Han har planer på att utbilda sig till brandman, men behöver först tryggheten av en egen bostad. Min fråga är ifall det finns något juridiskt stöd för att underlätta sökandet av bostad för frigivna fångar? Är det lagligt för hyresvärdar/brf att neka honom bostad på grund av hans förflutna?

Lawline svarar

 

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan hyresvärden neka p.g.a. tidigare brott?

Som utgångspunkt får hyresvärden fritt bestämma vem som ska hyra lägenheten. Enda begräsningen är diskrimineringslagen. Dessa 7 grunder är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder, 1 kap. 5 § diskrimineringslagen. Han får således inte bli nekad enbart p.g.a. hans utländska efternamn då det skulle utgöra olaga diskriminering. Men däremot får han bli nekad av hyresvärden enbart p.g.a. att han finns med i belastningsregistret.  
Din väns bästa chans att få hyreskontraktet är därför att försöka samtala med hyresvärden. 

Kan en bostadsrättsförening neka p.g.a. tidigare brott?

Ett medlemskap i en bostadsrättsförening regleras dels i bostadsrättslagen samt dels i föreningarnas egna stadgar. Ett medlemskap i en bostadsrättsförening kan nekas p.g.a. brottslighet men det ställs relativt höga krav.  Bostadsrättsföreningen måste till stöd av 2 kap. 3 § bostadsrättslagen anta att personen kan antas missköta sig i boendet. Ett kriminellt förflutet kan vara en indikator på framtida misskötsamhet. I förarbetena till lagen har dock anförts att möjligheten att vägra medlemskap på grund av bristande personliga kvalifikationer borde utnyttjas med stor varsamhet. Det finns således mycket som talar till din väns fördel. Däremot bör det beaktas att jag inte vet vad för brott de rör sig om och inte heller hur länge sen det var i fallet förhanden. Detta är givetvis faktorer som har stor inverkan. 

Hoppas du fick svar på din fråga!

 Vänligen, 


Melina PapadopoulosRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”