Trängselskatt

2013-09-21 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har två frågor angående trängselskatter. Om man kör både i Stockholm och Göteborg, får man två olika räkningar och vad gäller om ens arbete kräver att man kör?
Farhad Niroumand |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att få göra avdrag för trängselskatten krävs att du har avdragsrätt för bilresorna. Om du har det så får du göra avdrag för trängselskatten det år arbetsresorna företagits. Vidare så får du bara ett skattebeslut för samtliga passager, även om du har kört bil genom både Stockholm och Göteborg. Med vänlig hälsning,

F-skatt för egna företag

2013-09-21 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hur fungerar detta med F-skattesedel? Jag har tänkt att starta eget företag, men är osäker på vad detta exakt betyder.
Farhad Niroumand |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om du funderar på att starta ett företag där du bedriver eller avser att bedriva näringsverksamhet så kan Skatteverket godkänna dig för F-skatt. Om du är godkänd för F-skatt ska den som anlitar dig inte dra av skatt eller betala sociala avgifter, utan det måste du själv göra. Med vänlig hälsning,

Skillnaden mellan tävling och lotteri

2013-08-15 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, Har en fråga gällande kommersiella pristävlingar och lotterilagen. Kan man arrangera en tävling där man säger att ett visst pris finns gömt inuti en produktförpackning och att den person som finner priset vinner tävlingen? Exempelvis om man skulle gömma en miniversion av en platt-tv inuti en produktförpackning och den som hittar miniversionen vinner en riktigt platt-tv. Hur ställer sig lotterilagen till detta? 
Alexandra Leppälä |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Angående skillnaden mellan lotteri och tävling brukar det anges att det är ett lotteri om slumpen spelar en avgörande roll. Denna tävling du frågar om skulle därför med stor sannolikhet klassas som ett lotteri enligt lotterilagen då de medverkande inte kan vinna baserat på sin skicklighet utan endast turen avgör. För mer information kan du titta på lotteriinspektionens hemsida speciellt under denna länk (http://www.lotteriinspektionen.se/sv/Spelformer/Skillnaden-mellan-lotteri-och-tavling/). Hoppas svaret varit till hjälp!Med vänlig hälsning, 

Dubbelbestraffning vid oriktig uppgift?

2013-07-23 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Gäller den nya lagen om dubbelbestraffning mig? Räknade fel på ett arbete 2008, fick en beskattningsbar inkomst på 180000, skatt 100000 med f-skattsedel. Blev efter med skatten och i mars -09 tog fogden min f-skattsedel, i maj-09 försattes jag i personlig konkurs av skatteverket, idag drar fogden nästan 10000 extra skatt i månaden
Mats Carlasjö |Hej och tack för din fråga!Det finns ingen "ny lag" som reglerar förbudet mot dubbelbestraffning. Istället framgår den aktuella principen, ne bis in idem, av det sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen och av EU:s rättighetsstadga. Anledning till att principen nyligen fått massmedial uppmärksamhet är att Högsta domstolen fastslagit att det svenska systemet innebärande att lämnande av en oriktig skatteuppgift kan leda till både skattetillägg och ansvar för skattebrott står i strid med denna princip. Avgörandet innebäralltså att en enskild person inte får åtalas för skattebrott för en och samma oriktiga uppgift om Skatteverket dessförinnan beslutat om skattetillägg.I avgörandet uttalar HD bland annat:"Rätten att  inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott (gärning) omfattar systemet med skattetillägg och påföljd för brott mot skattebrottslagen.  Rätten omfattar såväl mervärdesskatt som andra skatter och avgifter. Den  gäller när skattetillägg och påföljd för skattebrott aktualiseras för en och samma fysiska person, också när en juridisk person är primärt ansvarig för skattetillägget. Det föreligger hinder (lis pendens) mot åtal för skattebrott även om beslutet om skattetillägg inte har vunnit laga kraft."Det tycks i ditt fall inte finnas något stöd för slutsatsen att du skulle ha drabbats av någon liknande dubbelbestraffning. Du tycks nämligen inte ha ålagts någon straffrättslig sanktion och du nämner inget om åtal väckts för skattebrott.Med vänlig hälsning,

Avdrag för representation

2013-09-21 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har ett eget företag och har några frågor angående avdrag för representation. Hur mycket får man dra av när man äter lunch med kunder? Tack på förhand.
Farhad Niroumand |Hej!Tack för din fråga.Om du har ett eget företag så får du göra av drag för utgifter som har ett omedelbart samband med verksamheten och om representationen ingår som ett naturligt led i affärsverksamheten. För kostnad för till exempel måltider (lunch eller middag) medges avdrag med högst 90 kr per person och tillfälle. Är du inte momsregistrerad får du avdrag med högst 90 kr plus den moms som avser den del av utgiften du får avdrag för. Med vänlig hälsning,

Skattereduktion

2013-09-11 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej Vi är 3 syskon som äger varsin tredjedel av ett fritidshus. Sedan ett drygt år tillbaka har en av oss slutat betala den överenskomna månadsavgiften för löpande kostnader och underhåll. Han har ej heller bidragit till dyrare akuta reparationer. För ett år sedan blev han satt i personlig konkurs. Kan vi göra något för att framtvinga ett betalningsansvar? Det blir ju fel när han får utnyttja rotavdrag för kostnader som vi andra betalar.
Thomas Hefner |Hej,Enligt Inkomstskattelagen är det endast personen som faktiskt har haft utgiften som får göra avdrag för den och därmed får skattereduktion. Se 3:e punkten 11 § i 67 kap (och notera första meningen i 13 a §) i Inkomstskattelagen som du hittar https://lagen.nu/1999:1229#K67R12.Det tredje syskonet har alltså inte rätt att göra sådana avdrag eftersom han själv inte kan redovisa att han har haft de här utgifterna då han inte har betalat. Att skuldsätta sig räknas skattemässigt inte  som en utgift; det krävs en kontant överföring från personen.Det finns dock inte heller någon allmän betalningsskyldighet att bidra till underhåll på en samägd fastighet om man inte avtalat om det. Noter att muntliga avtal är relevanta. Ni får i sådant fall göra er fordran gällande i konkursen. 

Skattetillägg: Oriktig uppgift?

2013-07-25 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej Hej! Jag ringde eran rådgivning då jag är vilsen i ett onödigt problem som dykt upp för mig, jag blev hänvisad till att skicka ett mejl till er istället då personen i telefon inte hade så mycket kunskap om just mitt problem. Mitt problem gäller skatteverket. För tillfället bor jag i Stockholm men kommer ifrån Göteborg och jag har en lägenhet som jag under en period hyrt ut, dock inte under hela min vistelse i Stockholm. Jag har aldrig ändrat på en deklaration innan och hade inte tänkt göra det heller. Jag har en god vän som ville hjälpa mig med att deklarera dubbelt boende då jag inte kan någonting om det och han ansåg sig kunnig. Tydligen var det inte så. Det blev mycket fel beräkningar eftersom min lägenhet varit uthyrd många av de månaderna. Och jag skickade själv in kopior på kontraktet och allt annat. Efter ett brev från skatteverket om ett övervägande om ett skattetillägg ringde jag in och talade med min handläggare och förklarade situationen. Jag förstod hur fel det hade blivit då handläggaren förklarade, jag kände mig mycket dum. Jag förklarade situationen och hur fel det hade blivit, att allt handlade om okunskap, för så var läget. Att jag aldrig skulle vilja ha pengar som jag inte förtjänar. Handläggaren verkade förstående. Jag skrev även ett brev till henne för hon ville ha det skriftligt. Ändå tog hon beslutet i efterhand om ett skattetillägg som ligger väldigt högt i summa. Känner mig väldigt orättvist behandlad. Som om jag vore en kriminell person som får en bestraffning! Jag har aldrig och kommer aldrig utföra en kriminell handling och detta förtjänar inte jag. Nu har jag fått panik, känner inte att jag har fått någon stöd i detta. Det jag själv ständigt tänker på är att jag själv skickade in beviset, borde inte det vara tillräckligt med anledning till att det blivit fel? Jag skall överklaga, och skall skriva ett brev, men jag har absolut ingen aning om hur jag skall skriva eller börja. Det känns som att allt jag vill säga låter fel. Jag har ingen lag bakom mig. Jag undrar om det finns några grunder som jag kan få hjälp av? Vad som är viktigast att ta med. Och skulle ni möjligtvis kanske skulle kunna hjälpa mig med detta brev på något vis? Jag uppskattar all hjälp, dvs den hjälpen ni känner att ni kan och har tid att ge mig!! Stort tack! N
Filip Henriksen |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor.Det första jag vill säga är att ett skattetillägg inte är detsamma som att du har begått en kriminell handling och därmed har begått brott. Ett skattetillägg lämnas när en skatteskyldig lämnar oriktiga uppgifter i sin deklaration. Det är din skyldighet som skatteskyldig att se till att skatteverket får rätt uppgifter. Om du lämnar oriktiga uppgifter - eller inte lämnar några alls som är av vikt för din beskattning - riskerar du alltså att åka på ett skattetillägg. Detta framgår av 49 kap. 4§ skatteförfarandelagen.Som jag förstår dig har du till skatteverket deklarerat dubbelt boende trots att du inte bott i lägenheten när den har varit uthyrd i andrahand. Om jag skall bedöma dina utsikter enligt var som framkommer ovan kan följande sägas. Oavsett hur det har gått till har du lämna oriktiga uppgifter till skatteverket: Detta består i att du har deklarerat dubbelt boende trots att du inte bott i lägenheten när den varit uthyrd i andra hand. Att då, i sin deklaration, göra avdrag för dessa är att lämna en oriktig uppgift. Även om du bett din vän att hjälpa dig så är det från dig som uppgifterna kommer. Du ansvarar för din egen beskattning. Utgångspunkten är alltså inte hur lämnandet av dessa uppgifter har gått till utan utgångspunkten är att de uppgifter du har lämnat är oriktiga och då är rättsföljden ett skattetillägg.

Skattetillägg eller skattebrott?

2013-04-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Om man hyr ut sin bostad och inte tar upp "vinsten" i inkomstdeklarationen vad är det för straff på detta? Blir man dömd för brott eller endast upptaxerad och får betala skatt på "vinsten"
Susanne Lantto |Hej!Huvudregeln är att skattetillägg ska tas ut av den som utelämnat en deklarationsskyldig uppgift, vilket anges i 49:5 2 p skatteförfarandelagen (SFL) (https://lagen.nu/2011:1244). Du kan göra ändringar i din deklaration fram till och med 11 juni 2013. Din rättelsen anses som frivillig och inget skattetillägg tas ut så länge som Skatteverket inte upptäckt din utelämnade inkomst. Detta framgår av 49:10 2 p SFL.Om den undanhållna skatten överstiger ett visst belopp och grov oaktsamhet eller uppsåt bevisas kan, utöver skattetillägget, skattebrott bli aktuellt enligt 2 respektive 5 §§ skattebrottslagen (https://lagen.nu/1971:69). Med vänliga hälsningar