Beskattning av investeringssparkonto - begränsat skattskyldig

2015-01-25 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Vilka skatteregler gäller för beskattning av vinster i ISK (Investeringssparkonto) om man är utflyttad och begränsat skattskyldig? Gäller Schablonbelopp eller måste man betala skatt som en icke ISK depå?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Begränsat skattskyldiga är inte skattskyldiga för alla sina inkomster i Sverige (och från utlandet), utan är endast skattskyldiga gällande de områden som omnämns i 3 kap. 18 § inkomstskattelagen (IL). Här nämns inte investeringssparkonto (ISK). Utdelning på ISK ska istället beskattas med kupongskatt enligt kupongskattelagen (KupL) när det gäller begränsat skattskyldiga (se ställningstagande från skatteverket). Varken schablonintäkt eller ränta beskattas avseende ISK om ägaren är begränsat skattskyldig. Kapitalvinst vid försäljning av delägarrätter på ett ISK beskattas inte heller, med undantag för kontrofrämmande tillgångar (se 3 kap. 19 § IL).

Skattesatsen enligt KuL är 30 % (se 5 § KupL), såvida inte dubbelbeskattningsavtal föreligger mellan Sverige och det aktuella landet vilket begränsar Sveriges beskattningsrätt till en lägre skattesats. Detta gäller således enbart utdelning på ISK. Om personen i fråga däremot övergår från att vara obegränsat skattskyldig till att bli begränsat skattskyldig under året, ska beskattning ske för schablonintäkt på ISK under den del av året som personen varit obegränsat skattskyldig.

Hoppas du fått svar på dina funderingar och annars är du mer än välkommen att skicka in en ny fråga.

Vänliga hälsningar,

Linnea Ranvinge
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (530)
2020-06-25 Tidsfrist för omprövning av beskattningsbeslut samt efterbeskattning
2020-06-13 Ska en överföring till utlandet beskattas?
2020-05-08 Var tips om svartarbete kan lämnas
2020-04-16 Vilka konsekvenser får svartarbete?

Alla besvarade frågor (81635)