FrågaSKATTERÄTTÖvrigt28/01/2015

Blandad gåva av bostadsrätt

Jag köpte en bostadsrätt av min bror för 150 tkr för 5 år sedan. Min bror ansåg att borätten då var värd 1,2 milj men av broderlig omsorg gav han mig en rabatt på över 1 MSEK!

Beskattas rabatten som vinst eller kan rabatten betraktas som gåva så att jag slipper skatt?

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline,

Som du redan verkar vara införstådd i är gåvor skattefria enligt 8:2 Inkomstskattelagen (IL) (lagen hittar du här) medan kapitalvinster är skattepliktiga enligt 42:1 IL. Kapitalvinster på bostadsrätter tas upp till tjugotvå trettiondelar (46:18) och beskattas i inkomstslaget kapital med en skattesats på 30 % (65:7 IL).

Överlåtelsen till dig utgör en så kallad "blandad gåva". För bostadsrätter tillämpas delningsprincipen vilket innebär att du anses ha gjort ett köp till den del som du betalat för (150 tkr) men fått en gåva till den överstigande delen upp till marknadsvärdet. Om din brors uppfattning om lägenhetens marknadsvärde vid gåvotillfället varit riktig har du således erhållit en gåva om 1,05 mkr (1,2 mkr – 150 tkr). Den utgift som du hade vid köpet av fastigheten (150 tkr) beskattas inte hos dig utan tvärt om, gav möjligtvis upphov till avdragsrätt det år som köpet gjordes. Gåvan om 1,05 mkr beskattas inte heller hos dig eftersom gåvor är skattefria enligt vad som redan sagts inledningsvis.

Överlåtelsens karaktär i form gåva får skattemässiga konsekvenser för dig först när du säljer bostadsrätten. Enligt den så kallade "kontinuitetsprincipen" (44:21 IL) kommer du att inträda i "samma skattemässiga situation" som din bror befann sig vid överlåtelsetillfället gällande bostadsrättens anskaffningskostnad. Det sagda får betydelse för dig av den anledningen att den ersättning som du erhåller för bostadsrätten vid försäljning ska minskas med utgifterna för avyttringen samt omkostnadsbeloppet (44:13). I omkostnadsbeloppet ingår anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet kommer då att beså av både den ersättning som du betalat för bostadsrätten samt den ersättning som din bror ursprungligen betalat för den. Konsekvensen av denna ordning blir att den kapitalvinst som du kommer att betala skatt på vid försäljningen blir mindre än om enbart den ersättning som du betalat för lägenheten hade inräknats i anskaffningsvärdet. Denna ordning är alltså skattemässigt fördelaktigt för din del.

Hoppas mitt svar varit dig behjälplig. Du är välkommen att återkomma till oss om du skulle undra över något ytterligare,

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo