Får jag vistas på någons tomt utan tillstånd?

2021-03-20 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej finns det någon lag på man ej få gå in på någons tomt om tomtägaren ej godkänner det?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige har vi någonting som kallas för allemansrätt. Allemansrätten är grundlagsstadgad (2 kap 15 § 4 st Regeringsformen) och innebär en rätt för var och en att färdas över annans mark och tillfälligt uppehålla sig där. Det finns inte någon tydlig definition i lag avseende allemansrättens omfattning men det som kan konstateras är att den innebär en inskränkning av markägarens äganderätt. Detta på så sätt att denne måste acceptera att andra uppehåller sig och eller nyttjar dennes fastighet utan ersättning. En fastighetsägare får alltså inte hindra någon från att uppehålla sig på eller nyttja dennes mark. Ett undantag från allemansrätten är att man inte får vistas på någons tomtmark, den s.k. hemfridszonen. Hemfridszonen är det område som är närmast runt bostadshuset och på detta område får man inte vistas utan lov från fastighetsägaren. Om man vistas på någons tomtmark utan lov kan man göra sig skyldig till hemfridsbrott enligt 4 kap 6 § Brottsbalken.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får jag promenera på en privatägd väg?

2020-09-09 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej,Min fru och min barn och jag har promenad på en väg som vi visste inte att det är en privat väg. Det var ingen skylt som man ser att det är privat område. Markägaren kom till oss och sade att vi får inte promenera där och hon tagit flera bilder från ossSka hon polis anmäla den? Har vi gjort fel?Jag väntar på din svar snälla!TackAli
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige har vi någonting som kallas för allemansrätt. Allemansrätten är grundlagsstadgad (2 kap 15 § 4 st Regeringsformen) och innebär en rätt för var och en att färdas över annans mark och tillfälligt uppehålla sig där. Det finns inte någon tydlig definition i lag om allemansrättens omfattning men det som kan konstateras är att den innebär en inskränkning av markägarens äganderätt. Detta på så sätt att denne måste acceptera att andra uppehåller sig och eller nyttjar dennes fastighet utan ersättning. En fastighetsägare får alltså inte hindra någon från att uppehålla sig på eller nyttja dennes mark. Markägare får inte heller sätta upp skyltar med texten "privat område" eller liknande utan tillstånd från kommunal myndighet (5 § Lag 1998:814 med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning). Allemansrätten må vara en rättighet, men med denna rättighet följer också en skyldighet. Var och en som utnyttjar allemansrätten ska visa hänsyn och varsamhet i naturen, vilket anges i 7 kap 1 § Miljöbalken. Ett undantag från allemansrätten är att man inte får vistas på någons tomtmark, den s.k. hemfridszonen. Hemfridszonen är det område som är närmast runt bostadshuset och på detta område får man inte vistas utan lov från fastighetsägaren. Om man vistas på någons tomtmark utan lov kan man göra sig skyldig till hemfridsbrott enligt 4 kap 6 § Brottsbalken. I ditt fall har du och din familj promenerat på en privatägd väg vilken ni har rätt att göra enligt allemansrätten. Markägaren har ingen rätt att hindra er från att göra det, såvida ni respekterar naturen och inte promenerar på hennes tomtmark. I din beskrivning av händelseförloppet verkar det som att ni har respekterat naturen och inte har promenerat på hennes tomt. Ni har alltså inte gjort någonting fel och hon kan inte polisanmäla er för något brott. Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,

Får jag promenera på privat mark?

2021-03-15 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, får jag promenera på privat mark? Ägaren påstår att jag inte får göra det men jag har för mig att det i Sverige är tillåtet! Vad gäller??
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige har vi någonting som kallas för allemansrätt. Allemansrätten är grundlagsstadgad (2 kap 15 § 4 st Regeringsformen) och innebär en rätt för var och en att färdas över annans mark och tillfälligt uppehålla sig där. Det finns inte någon tydlig definition i lag om allemansrättens omfattning men det som kan konstateras är att den innebär en inskränkning av markägarens äganderätt. Detta på så sätt att denne måste acceptera att andra uppehåller sig och eller nyttjar dennes fastighet utan ersättning. En fastighetsägare får alltså inte hindra någon från att uppehålla sig på eller nyttja dennes mark. Allemansrätten må vara en rättighet, men med denna rättighet följer också en skyldighet. Var och en som utnyttjar allemansrätten ska visa hänsyn och varsamhet i naturen, vilket anges i 7 kap 1 § Miljöbalken. Ett undantag från allemansrätten är att man inte får vistas på någons tomtmark, den s.k. hemfridszonen. Hemfridszonen är det område som är närmast runt bostadshuset och på detta område får man inte vistas utan lov från fastighetsägaren. Om man vistas på någons tomtmark utan lov kan man göra sig skyldig till hemfridsbrott enligt 4 kap 6 § Brottsbalken. I enlighet med allemansrätten, har du alltså rätt att promenera på privat mark utan att markägaren hindrar dig. Detta såvida du inte promenerar på dennes tomt. Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,