Framtidsfullmakt – en eller flera?

2020-05-17 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Tack för tydlig information om framtidsfullmakt. Jag har två barn, jag vill att båda skall företräda mej tillsammans. Är det lämpligast att ha en fullmakt för vardera eller en tillsammans? Fördelar eller nackdelar med de båda alternativen? Tack på förhand
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Framtidsfullmakter regleras främst i lagen om framtidsfullmakter (LFF), som dock i viss omfattning hänvisar till avtalslagen (AvtL).Utfärdar du en fullmakt kommer enbart ett av dina barn att kunna förvara den. Det ena barnet har i den situationen lättare att läsa sig till vad fullmakten ger dem för befogenheter. Det åligger den som innehar en fullmakt att kunna styrka sin rätt att företräda dig, och möjligen skulle det kunna leda till en obalans barnen emellan om enbart det ena barnet har en fullmakt att visa upp (21 § LFF. Jfr 25 § AvtL). Strikt juridiskt gör det ingen skillnad eftersom du tänkt föreskriva att barnen enbart kan företräda dig tillsammans, men rent praktiskt kan det vara så att den som förvarar själva fullmakten ges ett övertag.Om du skulle vilja återkalla fullmakten/fullmakterna, gäller samma sak: Strikt juridiskt är det ingen skillnad, men rent praktiskt kan det vara lättare att återkalla en fullmakt. Framtidsfullmakt återkallas genom att antingen återta eller låta förstöra fullmakten. Dina barn hade på din begäran blivit tvungna att återlämna sin fullmakt (8 § första stycket LFF. Jfr 16 § AvtL).Jag hade för egen del upprättat två framtidsfullmakter, identiska sånär som på att namnen byts ut så att det ena exempelvis inleds med "Jag, X, ger härmed mitt barn Y framtidsfullmakt att i samförstånd med sitt syskon Z [...]" medan det andra isåfall inleds "Jag, X, ger härmed mitt barn Z framtidsfullmakt att i samförstånd med sitt syskon Y [...]".Vänligen

Återbetalning av handpenning

2020-05-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag vill avboka ett bröllop pga. Corona och jag har lagt en handpenning. Företaget säger att jag inte kan få tillbaka handpenningen. Vad är det som gäller?
Rahime Duman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Väldigt tråkigt att du ska avboka ett bröllop på grund av Corona. Det är märkliga tider som pågår just nu, men med tålamod kommer allting att börja lösa sig snart. Finns ingen lag för handpenning Handpenning är en förskottsbetalning inför ett avtal och syftet är att det ger säljaren en säkerhet att du är seriös med avtalet. Det finns inte någon direkt aktuell lag för handpenning som kan ge dig rätt att få dina pengar tillbaka, därför är avtalet mellan dig och företaget som blir avgörande. Avtalet mellan dig och företaget blir avgörande om du kan få pengarna eller inte Avtalet mellan dig och företaget är viktigt i och med att det inte finns aktuell lag för handpenning. Skriftliga och muntliga avtal är giltiga. Regler om avtal kan du hitta i 1 kap. avtalslagen som reglerar hur ett avtal blir bindande och det står ingenstans att muntliga avtal inte är giltiga. Dock, muntliga avtal är oftast svåra att bevisa i och med att den andra parten kan hävda motsatsen. Om du har ingått ett skriftligt avtal med företaget kan du läsa vad som står i avtalet om handpenning. Men notera att alla avtal inte kan ingås muntligen som exempelvis köp av fast egendom som måste ingås skriftligt, jordabalken 4 kap. 1 § jordabalken. Beroende på vad du och företaget kommit överens om i avtalet om handpenning så avgör det om du kan få pengarna eller inte. Omfattas coronaviruset av force majeure? Frågan är om coronaviruset omfattas av force majeure och om du kan i så fall med hjälp av force majeure få pengarna tillbaka. Force majeure är ett juridiskt term och innebär oväntade, oförutsedda händelser och effekter som ligger utanför din kontroll. Ifall force majeure föreligger i ditt fall kan du få dina pengar tillbaka. Men problemet är att det inte finns någon lag om force majeure och för att du ska kunna åberopa force majeure är huvudregeln att du och företaget har avtalat om force majeure. Därför är det ytterst viktigt att avtalet måste granskas individuellt. Coronaviruset kan ses som ett force majeure, eftersom effekterna av coronaviruset har varit oväntade. Dock, ha i åtanke att coronaviruset har ännu idag inte prövats rättsligt om det kan ses som force majeure. Detta innebär att företaget har rätt att inte ge pengarna tillbaka, om inget annat har avtalat. Om du har ingått ett avtal med företaget om force majeure och behöver hjälp med granskningen så rekommenderar jag dig att prata med Lawlines jurister som kan hjälpa dig att granska avtalet. Sammanfattningsvis är det viktigt att granska avtalet mellan dig och företaget. Det ni har avtalat om blir avgörande om du kan få handpenningen eller inte. Ifall coronaviruset omfattas av force majeure är oklart, eftersom det har ännu idag inte prövats rättsligt. Om du vill åberopa force majeure mot företaget kommer det inte ta dig vidare så mycket, eftersom återigen det har inte prövats ännu idag. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänligen,

När anses ett avtal vara uppsagt och när börjar uppsägningstiden att löpa?

2020-05-11 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har sagt upp mitt gymavtal och undrar när det anses uppsagt? Är det det datumet jag skickade mailet, eller när de öppnar mailet?Och jag undrar också vad "Uppsägning kan endast ske per fullt utnyttjad kalendermånad" betyder? Är det så att uppsägning vilket datum som helst i april gör att uppsägningstiden startar i maj?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ditt avtal anses uppsagt dagen motparten tar emot uppsägningen. Eftersom du skickade ett mail så sker detta i princip omedelbart. Din uppsägning sker alltså dagen du skickar mailet.Du har uppfattat "Uppsägning kan endast ske per fullt utnyttjad kalendermånad" helt rätt. Uppsägningstiden börjar löpa när innevarande månad slutar.Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!Med vänliga hälsningar,

Kostar det att upprätta ett avtal om framtidsfullmakt?

2020-04-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag undrar vad det skulle kosta att få en framtidsfullmakt.
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det första som är bra att veta när det gäller framtidsfullmakter är att det finns viss formella krav på en framtidsfullmakt, dessa är: - Du måste vara 18 år och kunna ta hand om dina angelägenheter när du skriver fullmakten (3 § Lag om framtidsfullmakter). - Fullmakten ska vara skriftlig och bevittnas av två personer. Den som är vittne får inte vara den fullmakten gäller (4 § Lag om framtidsfullmakter). - Av en framtidsfullmakt ska det framgå att det är en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter som fullmakten omfattar och övriga villkor för fullmakten ska anges (5 § Lag om framtidsfullmakter). I princip är det möjligt att upprätta en fullmakt själv, dock är det väldigt viktigt att alla dessa krav ovan uppfylls för att fullmakten ska vara giltigt. Jag skulle råda er att ta hjälp av en jurist för att upprätta en fullmakt. Vad kostnaden är för att upprätta en fullmakt kan alltså bero på vad ni bestämmer er för, kostnaden kan även skilja från olika jurister. HÄR kan du se priset för Lawlines egna tjänst när det gäller framtidsfullmakter. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att få äganderätt över en hund?

2020-05-17 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag och mitt ex köpte en hund tillsammans för ca 3,5 år sedan och jag har en liten fundering som jag hoppas jag kan få hjälp med. Mitt ex betalade hunden vid själva köpet men efter det har jag betalat för nästan allt som försäkring, mat, leksaker osv och när vi gjorde slut för 1,5 år sedan har jag haft honom hos mig ca 90% av tiden och fortfarande betalat allt. Vi är inte helt sams om hur vi ska ta hand om hunden då han är sjukskriven och själv sagt att han inte orkar ha hunden så mycket och inte orkar gå ut med honom och ta hand om pälsvård, klippning av klor osv så allt det tar jag hand om. Han verkar även inte ha råd att hjälpa till att betala något för honom vilken jag är okej med så länge jag har hunden till största del. Nu vill jag ta över hunden helt men vet inte hur jag ska tänka om jag måste köpa ut honom eller om jag har rätt att bara ta honom? Jag är nästan helt säker på att mitt ex inte vill att jag tar över honom helt så därför vill jag veta om jag har rätt att göra det.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att du önskar att få hunden som din egendom och du undrar om dina insatser med hunden ensamt kan anses utgöra grund för att man rättsligt ska betrakta hunden som din. Din fråga regleras i allmänna rättsgrundsatser om äganderätt. Vem äger hunden i lagens mening?Inledningsvis kan konstateras att en hund är en lös sak inom juridiken. Inom svensk rätt arbetar man med begreppet "vem har bäst rätt till lös sak?". Med bäst rätt förstås att den som har något inte behöver oroa sig för att någon annan kan göra ett giltigt anspråk på den saken. Man talar alltså inte om att man "äger" något utan det handlar om att man har något som ingen annan har rätt till.Framförallt kan man säga att den som betalat för något och har egendomen i sin besittning (Exempelvis fysiskt kan hålla i saken) antas (presumeras) ha bäst rätt till en lös sak. Det kan även ske genom att man registrerar sitt ägande hos någon myndighet eller liknande. Som jag förstår det har ditt ex betalt för hunden och jag utgår från att han registrerat den på sitt namn i hundregistret. Således är det juridiskt att betrakta som hans egendom. En hund ska vara registrerade i jordbruksverkets hundregister med bland annat ägare. För att en giltig överlåtelse av hunden ska ske måste du bli inskriven hos jordbruksverket som ägare. Den som olovligen befattar sig med annans egendom, exempelvis tar egendom som tillhör annan, kan göra sig skyldig till brottet olovligt förfogande enligt 10 kapitlet 4 § brottsbalken. För att undvika detta måste du alltså se till att du har äganderätt över hunden innan du gör något med hunden utan ditt ex godkännande. SlutsatsTyvärr räcker det alltså inte att du bär de flesta kostnaderna för hunden eller tar hand om den i allmänhet. För att du ska ha rätt att förfoga över hunden så som du önskar måste ett ägarbyte ske. Detta sker lämpligast genom registrering hos jordbruksverket tillsammans med ditt ex godkännande.Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Hur kan en fullmakt återkallas?

2020-05-14 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag är 17 år och jag vill ta tillbaka min fullmakt. Jag blev tvingad av mina föräldrar att ge dem fullmakt över mig så att de skulle kunna hämta ut mediciner och sånt till mig. Jag vill nu inte längre ha de så och jag skulle vilja sköta det själv. Hur gör jag för att gå tillväga med det?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom du i din fråga inte anger vilken typ av fullmakt du har utfärdat kommer jag i mitt svar beskriva hur du kan gå tillväga beroende på vilken typ av fullmakt du har gett dina föräldrar En fullmakt kan återkallas på samma sätt som den utfärdades Utgångspunkten är att en fullmakt upphör att vara giltig om den återkallas på samma sätt som den utfärdades, vilket framgår av 12 § 1 st AvtL, och innebär att om dina föräldrar har fått en skriftlig fullmakt, så bör du antingen ta tillbaka fullmakten, eller förstöra den. Om dina föräldrar istället har fått en muntlig fullmakt så bör du istället berätta för dem att fullmakten inte längre är giltig. Du kan alltid vända dig direkt till tredje man Utmärkande för en fullmakt är att den alltid slutar att vara giltig så fort tredje man, den som fullmakten vänder sig till, alltså i ditt fall apoteket, har blivit medveten om att fullmakten inte längre är giltig, vilket framgår av 20 § AvtL. Detta innebär att dina föräldrar inte kommer att kunna hämta ut dina mediciner med stöd av fullmakten, så fort apoteket har fått information om att du vill återkalla fullmakten. Dina föräldrar kommer fortfarande kunna hämta ut vissa mediciner åt dig Eftersom du fortfarande är omyndig kommer du inte genom att återkalla fullmakten kunna förhindra dina föräldrar från att hantera alla dina ärenden. Om du återkallar fullmakten kommer dina föräldrar fortfarande kunna hämta ut vissa typer av mediciner. Vilka mediciner som kan hämtas ut avgörs av en bedömning som görs av apotekets farmaceut. Dina föräldrar kommer kunna hämta ut mediciner så länge detta inte strider mot din personliga integritet fram tills att du fyller 18 år. Genom att återkalla fullmakten kommer dina föräldrar inte ha någon möjlighet att hämta ut mediciner som en farmaceut bedömer vara av sådant slag att ett utlämnande till någon annan än dig personligen skulle strida mot din personliga integritet. Du bör dock vara medveten om att inte kommer kunna hantera alla dina recept och mediciner helt själv innan du fyller 18 år. Vänliga hälsningar,

Måste man ge tillbaka alla pengar från en försäljning när man har skrivit en skriftlig fullmakt?

2020-04-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Min kompis gav mig i uppdrag att sälja sin bil. Vi gjorde en skriftlig fullmakt. Kompisen ville att jag skulle sälja bilen för minst 25 000kr. Jag sålde bilen för 40 000 kr, måste jag ge alla pengar till kompisen?
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom ni har skrivit en skriftlig fullmakt om att du ska i uppdrag från din kompis sälja dennes bil, innebär det att pengarna från försäljningen av bilen tillhör din kompis och du måste ge henne alla pengarna från försäljningen. Detta oavsett om det står i fullmakten eller om ni muntligen kommit överens om att du ska sälja bilen för minst 25 000 kr, eftersom ni då har ingått ett avtal om att du i uppdrag för din kompis ska sälja bilen. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Fråga om framtidsfullmakt

2020-04-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag är särbo med en man som jag tidigare varit gift med.Nu undrar jag om jag kan skriva en framtidsfullmakt åt honom och han åt mig?Måste man vara släkt med varandra när det gäller utfärdande av framtidsfullmakter?Generalfullmakter slutar ju och gälla då fullmaktsgivarna avlider, och detta är då inget alternativ för oss.Vi har skrivit ett inbördes testamente hos jurist.Hoppas innerligt på svar, stort tack!MVH
Sebastian Kjellkvist |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline! Lag (2017:310) om framtidsfullmakter ställer inga krav på att fullmaktsgivaren ska vara släkt med fullmaktshavaren, vilket framgår av 1 §. Således är det inga problem för er att upprätta en sådan fullmakt. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle det återstå några oklarheter är du välkommen att ställa ytterligare frågor! Med vänlig hälsning,