Hur påverkas den rättsliga handlingsförmågan vid personlig konkurs?

2021-07-01 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Stämmer det att man inte får ingå avtal eller liknande när man har gått i konkurs (personligen, alltså som privatperson)
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättskapacitet innebär en förmåga att äga egendom och rättigheter samt en förmåga att ha skulder och förpliktelser. Varje fysisk person har under sin livstid, en rättskapacitet. En rättslig handlingsförmåga innebär en förmåga att själv handla juridiskt. Med detta avses exempelvis att själv köpa och sälja egendom eller att ingå avtal. Alla fysiska personer har inte rättslig handlingsförmåga. Underåriga har exempelvis inte någon rättslig handlingsförmåga, vilket följer av 9 kap. 1 § föräldrabalken (1949:381). Beträffande personer som är försatta i konkurs, följer av 3 kap. 1 § konkurslagen (1987:672) att de har en begränsad rättslig handlingsförmåga. Detta innebär att avtal och liknande som ingås med denne, som utgångspunkt är ogiltiga.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vanessa Hannah
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1424)
2021-09-15 Framtidsfullmakt efter dödsfall
2021-09-11 Hur delas sambors samägda aktier
2021-09-09 Kan jag säga upp en försäkring i förtid?
2021-09-06 Vad täcker en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (95663)