Kan helsyskon bevittna en framtidsfullmakt?

2021-06-09 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Min mor vill skriva en framtidsfullmakt till mig. Kan mina helsyskon bevittna den?
SVAR

Hej! Tack för du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om dina helsyskon kan bevittna en framtidsfullmakt som skrivs av din mamma till dig.

Regler om framtidsfullmakter finns dels i lag om framtidsfullmakt, dels i ärvdabalken (ÄB). Jag kommer beskriva dessa regler och använda dessa för att besvara din fråga. I slutet kommer jag skriva med en sammanfattning samt en rekommendation på hur ni kan gå tillväga vad gäller vilka som kan bevittna framtidsfullmakten som din mamma vill skriva.

Vilka personer får inte bevittna en framtidsfullmakt?
Till att börja med, så framgår det av lagtexten vilka som inte får bevittna en framtidsfullmakt. Det betyder att de som inte står uppräknade i lagtexten och som inte faller in under dessa nämnda personer helt enkelt får bevittna dessa handlingar.

Vad gäller vilka som inte får bevittna framtidsfullmakten så får först och främst inte fullmaktshavaren bevittna framtidsfullmakten (4 § 3 stycket lag om framtidsfullmakter). Fullmaktshavaren är den person som enligt fullmakten får ingå rättshandlingar i annans namn. I ditt fall, är din mamma fullmaktshavare då hon skriver en framtidsfullmakt åt dig, och hon kommer med denna fullmakt kunna företa olika handlingar i ditt namn. Det betyder att din mamma får själv inte bevittna framtidsfullmakten.

Vidare, finns det hänvisning till några av de bestämmelser som finns i ärvdabalken som gäller för att bevittna ett testamente (4 § 3 stycket lag om framtidsfullmakter). Det innebär att några av de regler som gäller för vilka som kan vittna ett testamente, även gäller vid framtidsfullmakter. Vilka av reglerna som gäller, går jag igenom här nedan.

Den som är under 15 år eller som på grund av en psykisk störning saknar förståelse om betydelsen av vittnesbekräftelsen får inte bevittna en framtidsfullmakt (10 kap. 4 § 1 stycket ÄB). Detta innebär att om någon av dina helsyskon är under 15 år eller lider av någon form av psykisk störning, kan de inte bevittna framtidsfullmakten som din mamma vill skriva.

Vittnen får inte heller de som till fullmaktsgivaren är:
- Make
- Sambo
- Någon i rätt upp- eller nedstigande släktskap
- Någon i rätt upp- eller nedstigande svågerlag
(10 kap. 4 § 1 stycket ÄB).

Fullmaktsgivare är den som ger någon annan tillåtelse att företa olika rättshandlingar i dennes namn. I ditt fall, är det därmed du som är fullmaktsgivare, eftersom du ger tillåtelse till din mamma att genom framtidsfullmakten företa olika handlingar i ditt namn.

Din make eller sambo får därmed enligt ovan nämnda bestämmelse inte bevittna den framtidsfullmakt som din mamma vill skriva. Inte heller får dina barn, föräldrar eller syskon bevittna denna handling, då dessa står i rätt upp- eller nedstigande släktskap och står i direkt släktskap till dig. Dina helsyskon får alltså inte bevittna din framtidsfullmakt.

Med rätt upp- eller nedstigande svågerlag menas styvbarn, styvföräldrar eller svärföräldrar till fullmaktsgivaren. Inte heller dessa personer kan alltså bevittna fullmaktsgivarens framtidsfullmakt.

Vilka personer får bevittna framtidsfullmakt?
De som inte faller in under någon av de kategorier/personer som står nämnda i lagtexten är bland annat svågrar och svägerskor, alltså makes/makas bror eller makes/makas syster. Samma sak gäller dina helsyskons barn, dessa faller inte heller under någon av de personer som står nämnda i lagtexten ovan. Det rekommenderas dock inte, att någon av dessa personer vittnar till en framtidsfullmakt även om det är tillåtet enligt lag, eftersom de fortfarande är närstående familj och kan tänkas få vinning av framtidsfullmakten.

Sammanfattning och rekommendation
Dina helsyskon kan inte bevittna framtidsfullmakten, då de står i direkt släktskap med dig. Som vittnen får ni alltså inte heller välja ovan nämnda personer, som enligt lag inte är tillåtna som vittnen. Vidare rekommenderar jag inte heller att ni tar personer som är tillräckligt nära familjen, såsom svågrar, svägerskor eller syskonbarn, även om de är tillåtna som vittnen enligt lag. Dessa kan nämligen få vinning av den framtidsfullmakt som ni ska skriva. Om ni har 2 personer som står er nära som ni känner att ni kan lita på och som förstår innebörden av framtidsfullmakten, exempelvis mycket goda vänner som ni känt en längre tid eller liknande, bör dessa istället väljas. Viktigt att komma ihåg är dock att dessa personer inte får vara under 15 år.

Jag hoppas att jag har besvarat din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss här, på Lawline.

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1442)
2021-12-08 Vidaresålt autogiro
2021-12-07 Monopolliknande ställning för myndighetspost
2021-12-06 Vem ansvarar för felaktigt angiven information vid betalning av parkeringsavgift via app?
2021-12-04 Bilar sålda för annans räkning - äganderätt?

Alla besvarade frågor (97717)