En fullmakts giltighet och diverse följdfrågor kopplade till ett tidigare ärende

2021-07-12 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej Jacob !Kan en dotters (general)-fullmakt för sin far övertrumfa makars försäkringar?
SVAR

Hej och tack för att du på nytt vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor är lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL).

Glädjande är också att du återigen har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående, precis som tidigare, att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas som sagt allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar.

När det gäller dina frågor som inkom per mail kan följande anföras.

1. Var registreras fullmakten?

Fullmakten registreras inte. Det finns ingen myndighet som ombesörjer detta. Undantag görs för s.k. prokurafullmakter, vilka är en typ av bolagsrättslig fullmakt. Dessa registreras hos Bolagsverket. Men i övrigt sker ingen registrering.

2. Måste fullmakten bevittnas?

Nej, en fullmakt behöver inte bevittnas. Det finns egentligen inga formkrav eftersom en fullmakt kan lämnas muntligen.

3. Kan vår dotter själv återkalla fullmakten?

En återkallelse av fullmakten kan endast göras av huvudmannen och om denne vill återkalla handlingen är han eller hon även ansvarig för att så verkligen sker, 12 § AvtL. Däremot kan din dotter som mellanman i regel avsäga sig uppdraget. Men det beror naturligtvis på vad som är avtalet mellan parterna, alltså mellan din make och er dotter.

4. Hur kan man "lättast" få fullmakten ogiltigförklarad?

Det är egentligen endast en domstol som lagligen kan ogiltigförklara en fullmakt. Men om din make är i stånd att själv återkalla den tidigare fullmakten tappar den automatiskt giltigheten. Men det förutsätter att den skriftliga handlingen tas tillbaka eller förstörs. Den som besitter en sådan handling, i det här fallet er dotter, blir i så fall skyldig att lämna tillbaka fullmakten, 16 § 2 st. AvtL.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig på fredag den 16/7 kl 13.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1426)
2021-09-21 Bör framtidsfullmakt gälla efter dödsfall?
2021-09-18 Skoluppgift avtalsrätt
2021-09-15 Framtidsfullmakt efter dödsfall
2021-09-11 Hur delas sambors samägda aktier

Alla besvarade frågor (95801)