Avtalstolkning

2021-06-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej,Min partner och hennes ex-man skrev ett avtal i vilket det står att min partner ska betala 8000SEK /månad i underhåll tills han får anställning eller hon förlorar sin anställning. Nu har han fått ett deltidsjobb men menar att deltidsjobb inte räknas och kräver, genom sin advokat, att hon ska fortsätta betala. Det står ingenting om anställningens omfattning i avtalet. Bara att det upphör om han får en anställning. Har han någon rätt att kräva pengar? Avtalet skrevs och undertecknades privat men har genomgått advokater och godkänts som lagligt bindande av tingsrätten.Tack på förhand.
SVAR

Enligt Avtalslagen är avtal bindande och ska hållas (1 §). Jag förstår det som att problemet i detta fall är hur avtalet ska tolkas. När det kommer till tolkning av avtal prioriterar man först och främst den så kallade "gemensamma partsviljan". Detta betyder att man först och främst utgår från hur parterna tolkade avtalet, i detta fall är det specifikt ordet "anställning" som det råder delade meningar om. I tolkningen ska man både utgå från vad parterna subjektivt tolkade ordet "anställning" som, men även vad termen objektivt betyder.

Om man inte kan komma fram till något genom att bedöma den "gemensamma partsviljan" är steget därefter att göra en "syftestolkning", med andra ord avgör man vad syftet med avtalet är. För att kunna avgöra avtalets syfte behöver man tolka avtalet i sin helhet.

Slutligen finns det alltså inget riktigt rakt svar på din fråga, utan det beror på hur avtalet ska tolkas, vilket en domstol brukar göra vid en tvist. Metoden jag beskrivit ovan är endast ett par steg som domstolen använder sig av vid en avtalstolkning

Vad kan du göra nu?

Om ni är i behov av ytterligare hjälp så kan ni boka tid hos Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).

Hoppas ni fick vägledning i frågan, lycka till!

Anna von Fircks
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1431)
2021-10-18 Måste ägaren av bilen försäkra den eller kan någon annan göra det?
2021-10-17 Kan en resebyrå kräva vaccinationspass?
2021-09-30 Begravningsplats
2021-09-30 Kan jag få försäkringsersättning för sveda och värk till följd av en olycka?

Alla besvarade frågor (96515)