Kan arbetsgivare kräva att arbetstagare bär munskydd?

2021-05-26 i Övrigt
FRÅGA |Hej, kan min arbetsgivare kräva munskydd på alla anställda inom arbetskedjan? Det är numera obligatorisk för alla oss i butiken.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För tillfället finns det ingen uttrycklig lag som reglerar användning av munskydd detta gör dock inte att vägran att använda munskydd från din sida, gör att arbetsgivaren inte kan vidta åtgärder. Din arbetsgivare har en grundläggande skyldighet att kontinuerligt utvärdera arbetsmiljön och riskerna på arbetsplatsen I och med Covid-19 kommer många arbetsgivarens riskbedömning ligga just på smittorisken och hur åtgärder ska vidtas för att förebygga risken i så stor utsträckning som möjligt. Att upprätthålla en god arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar enligt arbetsmiljölagen. Du som arbetstagare har dock ett ansvar att samverka med din arbetsgivare för att uppnå god arbetsmiljö, så även du har en skyldighet även om ansvaret i grunden ligger på din arbetsgivare. Om din arbetsgivare infört att munskydd ska användas i butiken behöver detta tydligt framgå t.ex. genom en policy, upprepad information vid personalmöte eller liknande. Att inte följa föreskrifter på arbetsplatsen är arbetsrättsligt att ses som arbetsvägran av arbetstagaren. Dock krävs det i huvudregel att din arbetsgivare ger dig en skriftlig varning iså fall och att du får möjlighet att åtgärda det som du fått en varning för, alternativt att du erbjuds omplacering. Finns det ingen tjänst att omplaceras till så blir den slutliga åtgärden från arbetsgivarens sida, uppsägning. Därav hade jag gett dig rådet att använda munskydd om det är något arbetsgivaren sätter krav på alternativt att försöka föra en dialog med din arbetsgivare för att se om det finns andra lösningar som ni kan komma överens om. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Finns det lag på munskydd på arbetsplatsen?

2021-05-25 i Övrigt
FRÅGA |Om jobbet kräver munnskydd pågrund av covid 19, måste man ha munskydd fast man inte vill de enligt lag?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För tillfället finns det ingen uttrycklig lag som reglerar användning av munskydd, jag förutsätter att din fråga är ställd i och med den pågående pandemin. Detta gör dock inte att vägran att använda munskydd från din sida, gör att arbetsgivaren inte kan vidta åtgärder. Din arbetsgivare har en grundläggande skyldighet att kontinuerligt utvärdera arbetsmiljön och riskerna på arbetsplatsen I och med Covid-19 kommer många arbetsgivarens riskbedömning ligga just på smittorisken och hur åtgärder ska vidtas för att förebygga risken i så stor utsträckning som möjligt. Att upprätthålla en god arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar enligt arbetsmiljölagen. Du som arbetstagare har dock ett ansvar att samverka med din arbetsgivare för att uppnå god arbetsmiljö, så även du har en skyldighet även om ansvaret i grunden ligger på din arbetsgivare. Om din arbetsgivare infört att munskydd ska användas på arbetsplatsen behöver detta tydligt framgå t.ex. genom en policy, upprepad information vid personalmöte eller liknande. Att inte följa föreskrifter på arbetsplatsen är arbetsrättsligt att ses som arbetsvägran av arbetstagaren. Dock krävs det i huvudregel att din arbetsgivare ger dig en skriftlig varning iså fall och att du får möjlighet att åtgärda det som du fått en varning för, alternativt att du erbjuds omplacering. Finns det ingen tjänst att omplaceras till så blir den slutliga åtgärden från arbetsgivarens sida, uppsägning. Därav hade jag gett dig rådet att använda munskydd om det är något arbetsgivaren sätter krav på. Hoppas detta var svar på din fråga, Med vänlig hälsning