Är det lagligt att ta reda på vem en person har som arbetsgivare?

2019-05-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Har jag rätt att ta reda på vem är arbetsgivare till någon som jag känner?
Michaela Iosifidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns ingen lag i Sverige som förbjuder dig att ta reda på den informationen. Eftersom det inte är förbjudet, får du alltså ta reda på vem en annan person har som arbetsgivare.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Arbetskollegor får mer betalt under helgens arbete

2019-05-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej jag jobbar i butik och på lördagar har vi öppet 10-13, jag får betalt för 5h medans mina kollegor får betalt för 6h. Får arbetsgivaren göra så?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är svårt för mig att veta exakt hur din situation ser ut. Det kan vara så att dina kollegor utför en timmes extra arbete, ex. att de kommer en timme tidigare för att städa. Men jag kommer svara så gott jag kan på din fråga.Som jag skrev ovan kan det finnas anledningar till att dina kollegor får en extra timme betalt. Däremot behöver dessa anledningar vara sakliga och arbetsgivaren kan inte av vilken anledning som helst inte ge dig samma mängd timmar. Jag skulle dock säga att det är något som är fel om dina kollegor utför samma arbeta under samma tider och lika många timmar och ändå får en timme mer än du.Sådana här situationer är alltid knepiga. Jag rekommenderar därför att du vänder dig till ditt fack och förklarar din situation. Om du inte är med i ett fack rekommenderar jag dig att du vänder dig till ditt branschfolk, då du nämner att du jobbar i butik gissar jag på att det är handels. Av min erfarenhet är många fackförbund villiga att hjälpa även icke-medlemmar.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och hoppas att din situation löser sig till det bästa. Du är även varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer.Med vänlig hälsning

Skyldighet att genomgå urinkontroll

2019-05-29 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Har man rätt att avstå från urinprov på hälsoundersökning via jobbet? Ska visst göra en hälsoundersökning där det sägs att man ska lämna ett urinprov men kan man avstå den och göra salivtest eller MÅSTE jag lämna urinprov?
Narin Banaee |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ditt fall aktualiserar ett flertal lagar, vilket kommer att redogöras för nedan. Är du skyldig att genomgå en urinkontroll? Av 2 kap. 6 § första stycket regeringsformen framgår att var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp, exempelvis urinprov eller dylikt. Som huvudregel är du alltså inte tvungen att lämna ett urinprov. Det finns dock ett undantag till detta i 30 § lagen om offentlig anställning. Av detta lagrum framgår att om en arbetstagare har arbetsuppgifter där brister i arbetstagarens hälsotillstånd medför risk för människors liv, personliga säkerhet eller hälsa eller för betydande skador på miljö eller egendom, är arbetstagaren efter en särskild uppmaning av arbetsgivaren skyldig att genomgå hälsoundersökningar. Paragrafen gäller främst för personal i säkerhetstjänst, såsom anställningar inom försvaret samt vissa anställningar som polis, bussförare, flygtrafikledare, tulltjänsteman med flera. Denna bestämmelse gäller dock inte anställda på den privata sektorn. I praktiken kan din arbetsgivare aldrig tvinga dig att genomgå en urinkontroll, om det inte är så att det står i ditt anställnings- eller kollektivavtal att du är skyldig att genomgå dessa kontroller. En sådan reglerad skyldighet kräver dock att din arbetsgivares behov av kontrollerna väger tyngre än din personliga integritet. Arbetsgivarens behov är vanligtvis säkerhet på arbetsplatsen. Finns inte en sådan bestämmelse i avtalet är du alltså inte skyldig att genomgå urinkontrollen. Du har alltså möjlighet att lämna ett salivtest istället. Notera dock att en vägran från din sida om att inte genomgå dessa kontroller kan utgöra en saklig grund för uppsägning enligt 7 § lagen om anställningsskydd. Sammantaget råder jag dig att se över ditt anställnings- och kollektivavtal och i tveksamma fall höra av dig till facket. Hoppas detta gav svar på er fråga! Med vänlig hälsning,

Har arbetstagare rätt till ledighet när röda dagar infaller på helgdagar?

2019-05-29 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag undrar hur det blir när röda dagar infaller på en lördag eller söndag, räknad det ingeting speciellt eller har man rätt till en ledig dag.Jag är fastanställd och har fastmånadslön ,jobbar heltid.Var företag är inte kopplat till facket, vi har ingen kolektivavtal.
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om arbetstid finns i arbetstidslagen. Det finns dock ingen lag som talar arbetstagares rätt till ledighet under röda dagar.Inom svensk arbetsrätt gäller sedan länge principen om arbetsgivarens arbetsledningsrätt, innebärande att det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Att ingå ett anställningsavtal innebär att stå till arbetsgivarens förfogande. Arbetsgivaren kan därför beordra en anställd att jobba en helgdag som även är en röd dag. Det kan emellertid finnas villkor i det enskilda anställningsavtalet om extra ersättning för arbete på röda dagar. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Kan min kollega tvinga mig till att göra något?

2019-05-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Min kollega vill att jag ska cc:a henne på alla mail jag skickar. Kan hom tvinga mig att göra det? Jag anser att jag själv borde få avgöra när jag ska cc:a henne eller inte.
Robin Badili |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar även cc som "Carbon Copy" vilket innebär att alla mottagare till mailet du skickat ser till vilka du skickat samma mail.Först och främst vill jag nämna att det beror på vilken arbetsställning din kollega har. Om det är din arbetsgivare eller en kollega som har i arbetsuppgift att kontrollera mail i arbetssyfte kan det vara en del av arbetet och därmed okej.Om det däremot inte är en kollega som har en arbetsställning enligt ovan bör du vända dig till din arbetsgivare och ställa denna fråga. Rent spontant skulle jag säga att kollegan inte kan tvinga dig att cc:a henne på alla mail du skickar, men alla företag arbetar på olika sätt, varför din arbetsgivare eller någon annan som har ansvar över arbetstagarna är bäst lämpade för denna fråga.Jag hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Får arbetsgivaren uppställa ett villkor i anställningsavtal om att arbetstagare ska informera om denne väljer att söka nytt arbete?

2019-05-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har fått ett anställningsavtal där arbetsgivaren lagt in punkter där de kräver att bli informerade ifall jag skulle välja att söka ett nytt jobb i framtiden, samt var min eventuella framtida anställning hade varit om ett jobb tags. Detta låter väldigt underligt för mig, är den typen av krav verkligen tillåtet enligt svensk lag? Om inte, vad får det för konsekvens för avtalets giltighet? Jag vet att alla i det företaget har dessa punkter.Tack!
Elin Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det avtal som ingås mellan arbetsgivare och arbetstagare vid nyanställning kallas anställningsavtal. Detta är ett civilrättsligt avtal. Det innebär att parterna är fria att utforma avtalet som de önskar, så länge de intagna villkoren inte är förbjudna enligt kollektivavtal eller lag.Kollektivavtal:Om du är medlem i en arbetstagarorganisation som har kollektivavtal med din arbetsgivare måste ni följa de regler som uppställs i detta när ni utformar anställningsavtalet. Genom att kontakta den organisation du är medlem i kan du få reda på vad som föreskrivs i det kollektivavtal som du och din arbetsgivare eventuellt är bundna av.Regler i lag om anställningsskydd (LAS):I LAS finns minimiregler som måste följas. Om reglerna i anställningsavtalet är mindre förmånliga för dig gäller därmed reglerna i LAS före avtalet. I LAS finns ingen begränsning när det gäller arbetsgivarens rätt att uppställa ett villkor om att få information om en arbetstagare väljer att söka nytt jobb.Jag skulle rekommendera dig att kontakta ditt fackliga ombud på arbetsplatsen för att få information om vad som gäller enligt kollektivavtal som du och din arbetsgivare är bundna av. Eftersom det är fråga om ett civilrättsligt avtal är det för övrigt väsentligt att du fått chans att ta del av det aktuella villkoret innan du skrev under avtalet. Annars har arbetsgivaren ensidigt tillfogat villkoret, vilket innebär att det inte ska anses som en del i avtalet. Om villkoret strider mot kollektivavtal eller lag ska det inte tillämpas. Hoppas du har fått svar få din fråga! Med vänliga hälsningar

Lagändring år 2020 om att jobba kvar till 68 års ålder

2019-05-29 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej jag är 66år i höst och har tänkt jobba kvar efter 67års ålder fyller alltså 67 okt 2020 har hört att reglerna skall ändras så att jag skulle kunna jobba kvar tills 68år utan att kunna sägas upp är detta riktigt
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har idag rätt att vara kvar på jobbet till 67 års ålder enligt 32 a § lagen om anställningsskydd. Som du skriver träder dock en lagändring ikraft år 2020 som höjer åldern till 68 år (se proposition 2018/19:91). Eftersom du är född år 1953 har du då rätt att vara kvar på jobbet till 68 års ålder. Åldern för hur länge du har rätt att jobba kan dock påverkas av hur ditt kollektivavtal ser ut och hur övergångsbestämmelserna blir för de avtal som löper när lagförslagen träder ikraft (läs på pensionsmyndighetens hemsida här).Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Arbetstagare vill få ut återstående lön, arbetsgivaren hänvisar till regler för "walkout".

2019-05-29 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har en föredetta arbetsgivare som håller inne min lön / semesterersättning / lönespec. Jag avslutade mitt jobb genom att bara gå ut genom dörren efter att ha fått nog. Deras dåliga attityd mot anställda o typ psykiska terror gjorde att jag fick nog. Jag har kontaktat han o sagt att jag vill ha min återstående lön (typ 120 h) o han hävdade att det finns regler för "walkout"Det finns inget anställningsavtal eller schema. Jag tror att jag har lagen på min sida. Hoppas på positivt svar.
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar anställningsförhållanden. Anställningsavtal är ett formlöst avtal, innebärande att det inte krävs ett skriftligt avtal för att ett anställningsförhållande ska ha uppstått. Ett anställningsavtal kan därmed ha ingåtts muntligen. Av din fråga uppfattar jag det som att du menar att det inte finns ett skriftligt anställningsavtal, vilket inte har någon betydelse för anställningsförhållandet mellan dig och din tidigare arbetsgivare. Du skriver att du slutade genom en "walkout". När en arbetstagare avslutar sin anställning gäller en uppsägningstid om minst en månad (11 § LAS). Att du lämnade din anställning genom att gå ut genom dörren och till följd inte jobbade under uppsägningstiden kan ge upphov till skadeståndsskyldighet gentemot arbetsgivaren. För arbetstagare gäller nämligen arbetsplikt, vilket innebär att man som arbetstagare är skyldig att utföra det arbete som man har åtagit sig. När en arbetstagare vägrar utför arbete (arbetsvägran) eller olovligen uteblir från arbete (olovlig frånvaro) är det ett allvarligt kontraktsbrott av anställningsavtalet. När en arbetstagare inte iakttar uppsägningstiden kan arbetstagaren bli skadeståndsskyldig gentemot arbetsgivaren (38 § 1 stycket 2 meningen LAS). Om arbetsgivaren skadas av din frånvaro kan du alltså bli skadeståndsskyldig för den ekonomiska skada du orsakat arbetsgivaren. Att det inte finns ett schema medför inte med säkerhet att skadeståndsskyldigheten faller bort. Du kan t.ex. ha åtagit dig att jobba x antal timmar i månaden. Även om det inte finns ett skriftligt anställningsavtal så borde du ha fått skriftlig information från arbetsgivaren om anställningsvillkoren senast en månad efter det att du börjat arbeta på arbetsplatsen (6 c § LAS). Om det inte finns ett kollektivavtal och du inte har fått skriftlig information om anställningen kan det innebära att de regler för walkout som arbetsgivaren hänvisar till inte utgör avtalsinnehåll och inte kan göras gällande gentemot dig. Observera dock att din eventuella skadeståndsskyldighet inte faller bort (38 § LAS). Av din fråga framgår det inte om det finns ett kollektivavtal men du skriver att din arbetsgivare hänvisade till att det finns regler för "walkout". I ett kollektivavtal kan det framgå att arbetsgivaren har rätt att hålla inne lön i samband med kontraktsbrott genom att uppsägningstiden inte iakttas. Jag rekommenderar dig därför att läsa i tillämpligt kollektivavtal om sådant finns. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!