Arbetsgivarens skyldighet vid omplacering

2020-05-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Har min chef rätt att omplacera mig under min föräldrar ledighet utan att informera eller diskutera det med mig?
Andrea Vrcic |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetsgivare har en långtgående arbetsledningsrätt som innebär att arbetsgivare relativt fritt kan leda och fördela arbetet. Omplaceringar sker helt utifrån arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Arbetsgivaren måste dock göra en noggrann omplaceringsutvärdering. Det arbetsgivaren ska göra är att leda lediga anställningar, men behöver inte skapa nya typer av anställningar. För att kunna bli omplacerad måste arbetstagaren ha tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen. Det finns begränsningar för arbetsgivare gällande omplaceringar och det är att en omplacering inte får ske i diskriminerande syfte. Lagar som ger arbetstagaren rätt till ledighet innehåller också ofta hinder mot omplacering som kan komma att innebära en försämring, och som sker endast pga arbetstagaren utnyttjat sin rätt till en laglig ledighet. Omplaceringar får inte strida mot kollektivavtal eller mot god sed på arbetsmarknaden. Du ska bli erbjuden en omplacering, och sedan har du rätt att ta ställning om erbjudandet ska accepteras eller inte. För att vidare utreda frågor är du varm välkommen att boka tid med vår juristbyrå för det härVänligen,

Erinran som bevismaterial

2020-05-29 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag undrar vad en erinan innebär? Vad är det för något och vad symboliserar de? Är det någon skillnad på en muntlig erinan och en skriftlig erinan? Har en muntlig och en skriftlig erinan samma "bevisstyrka" vid en eventuell polisanmälan ifall en erinan på arbetsplatsen skulle användas som bevis där?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.En erinran kan beskrivas som en typ av varning från arbetsgivaren till arbetstagaren. En erinran är den "mindre allvarliga" typen av varningar och brukar ha innebörden att arbetstagaren bör sluta försumma sina arbetsrättsliga skyldigheter gentemot arbetsgivaren. En erinran brukar även gå under benämningen "LAS-varning" och innefattar ingen bestraffning utan har endast syftet att medvetandegöra arbetstagaren om att den inte uppfyller sin del av anställningsavtalet. Om arbetstagaren inte skulle förändra sitt beteende efter en erinran kan det leda till att det föreligger saklig grund för uppsägning enligt 7 § lagen om anställningsskydd (LAS). En erinran kan vara skriftlig eller muntlig, men har samma funktion oavsett. Som alltid är det dock enklare att använda en skriftlig erinran som bevisning eftersom det finns något fysiskt att visa upp. Svårigheter torde därmed främst uppkomma med att bevisa det överhuvudtaget förekommit någon muntlig erinran. Om förekomsten av den muntliga erinran går att bevisa har dock den samma styrka som bevisning som en skriftlig sådan.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Vad gäller när en arbetsgivare ändrar den anställdes arbetsuppgifter?

2020-05-26 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej . I 2018 jag sökte ett jobb för att arbeta inom Tågvärd och jag undertecknade kontraktet på denna grund. Jag arbetade med dem i flera månader, men 2019 skickade arbetsgivaren mig till jobbet på ett hotell för att jobba som receptionist. Observera att jag inte skrev ett nytt kontrakt och han frågade inte om mitt godkännande av det nya arbetet i hotellet . Så har arbetsgivaren rätt att ändra mitt jobb från att arbeta med tåg till att arbeta som receptionist på ett hotell? ?tack
Caroline Halfvarson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga handlar om huruvida ditt byte av arbetsuppgifter innebär att du har bytt anställning eller att du har fått ändrade arbetsuppgifter men stannat kvar på samma anställning. Arbetsrätten för ditt fall är främst reglerad i principer utanför lagen och lagen om anställningsskydd (LAS) samt i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).Arbetsuppgifterna liknar varandraDu undrar om det ingår i din anställning att byta arbete. I första hand avgör ditt anställningsavtal och eventuellt kollektivavtal vad dina arbetsuppgifter innebär. Vad har ni kommit överens om? I ett sådant här fall är det toppen att ni har avtalat skriftligt om anställningen, då information om arbetsuppgifter blir tydlig.Arbetsuppgifterna kan fyllas i av den så kallade 29/29-principen. Arbetsgivaren behöver inte förvarna eller diskutera ändringar med anledning av 29/29-principen med arbetstagare. Principen finns som en dold del av alla anställningsavtal och kollektivavtal.Du har samma arbetsgivare som tågvärd som när du arbetar som hotellreceptionistArbetsuppgifterna faller in under samma naturliga verksamhetsområdeDu har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifternaOm samtliga krav är uppfyllda ingår de nya arbetsuppgifterna i din anställning. Principen tolkas vidsträckt; du måste till exempel inte arbeta kvar i själva tåget för att de nya arbetsuppgifterna ska falla in under din arbetsskyldighet. Du ska inte behöva vidareutbilda dig för att nå upp till kraven utan du ska kunna gå från det ena arbetet till det andra i princip. Båda yrkena är utåtriktade och omväxlande serviceyrken med varierande arbetstider. Generellt sett tror jag att arbetsuppgifterna omfattas av din tidigare anställning. Eftersom både arbetet som tågvärd och receptionist ställer krav på en viss dator- och teknikvana tror jag att du uppfyller det kravet. Detsamma gäller grundkravet på gymnasiekompetens. Frågan är dock om hotellet kan höra till samma arbetsgivare som din arbetsgivare när du har arbetet som tågvärd. Baserat på den information jag får gör jag bedömningen att det nya arbetet omfattas av det gamla.Du är skyldig att arbeta, så länge arbetsgivaren är saklig29/29-principen är en begränsning av arbetstagarens arbetsskyldighet. Som arbetstagare är du i regel skyldig att utföra det arbete som din arbetsgivare ger dig. Å sin sida har arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet. Det betyder att du kan omplaceras inom anställningsavtalet, så länge det är objektivt motiverat. Ett objektivt skäl kan exempelvis vara omstrukturering av verksamheten. Arbetsgivaren får alltså inte ändra din anställning godtyckligt. Vidare kan bytet av arbetsuppgifter vara otillåtet om bytet är särskilt ingripande och beror på personliga skäl. Alltså krävs anledningen till varför du har fått nya arbetsuppgifter behövs också för att klara upp huruvida bytet av arbetsuppgifter är lagligt eller inte. Du skriver inte om det finns någon grund till bytet av arbetsuppgifter. Beroende på hur din arbetsgivare motiverade valet kan det alltså vara lagligt eller olagligt.Om du inte är skyldig att arbeta måste arbetsgivaren diskutera med digOm arbetet som receptionist ligger utanför din arbetsskyldighet handlar det om en ny anställning, som du i så fall måste tacka ja till för att den ska vara giltig. I ett nytt anställningskontrakt kan till exempel lön och arbetstider omförhandlas. Om du inte vill tacka ja till ett sådant kontrakt måste arbetsgivaren säga upp dig med hänvisning till arbetsbrist, alltså att det inte finns mer arbete att göra som tågvärd. I sådant fall behöver arbetsgivaren ta hänsyn till turordningsreglerna (12 § LAS) och återanställningsrätt (22 § LAS).Du som är med i facket har fler rättigheterOm du är med i ett fack får du ytterligare rättigheter vid en sådan uppsägning: Om du är med i ett fack som din arbetsgivare är ansluten till måste arbetsgivaren förhandla med facket i samband med den nya anställningen (11 § MBL). Facket har här så kallat tolkningsföreträde, vilket innebär att dess juridiska mening gäller (34 § första stycket MBL). Om du är med i ett fack som arbetsgivaren inte är ansluten till, men arbetsgivaren har kollektivavtal med något annat fackförbund, måste arbetsgivaren förhandla om frågor som rör ditt anställningsförhållande (13 § första stycket MBL). Om du däremot inte är med i något fackförbund har du inga sådana rättigheter. Du kan såklart fortfarande ta hjälp av en arbetsrättsjurist. SammanfattningOm anställningarna är mycket lika varandra har din arbetsgivare agerat lagligt. Arbetet som tågvärd och hotellreceptionist ställer krav på linande kompetenser. Så länge arbetet är hos samma arbetsgivare bör bytet vara lagligt. Bytet får dock bara ske på en giltig grund med ett objektivt skäl. Beroende på varför din chef bytte kan det vara olagligt eller lagligt. Om du är medlem i ett fackförbund råder jag dig att ta kontakt med det för att få råd. Du kan också ta hjälp av någon av Lawlines jurister som är specialiserade på arbetsrätt.Hoppas att du får den hjälp du behöver!Vänligen

Anställningsavtal över telefon

2020-05-21 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag har sagt upp mig från mitt jobb och muntligt kommit överens med ett annat företag då de inte hade andra kandidater och fick därmed jobbet, dock endast muntligt - vilket ändå kan vara bindande? nu får jag besked att jag får jobbet men att det flyttas fram ett par månader pga Covid 19, och just då kommer det vara intensiva månader på jobbet men då ska jag bli pappa och VDn väljer att inte ge mig jobbet nu och anställer en annan. Jag får veta att jag kan återkomma nästa år. Tycker det är orättvist att bli bortvald, har jag fått anställningen eller inte? Kan jag jag tvinga dem att anställa mig? Finns det några lagar du kan hänvisa så jag kan läsa till mig mer?
Jakob Westling |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du undrar om du upprättat ett bindande anställningskontrakt eller inte.För att besvara det frågan finns det främst två lagar vi ska titta på: Avtalslagen (AvtL) och Lag om anställningsskydd (LAS).Avtalslagen blir aktuell då lagrummet som beskriver anställningsavtalet i LAS inte upprättar formkrav anställningsavtalet, 4§ LAS.Det innebär att anställningsavtal upprättas enligt avtalslagens regler. Enligt 1§ AvtL upprättas ett avtal när anbudaren skickar ett förslag och mottagaren accepterar anbudet.Här kan jag inte svara exakt på din fråga, då jag inte har alla omständigheter. Som jag ser det förklarat för mig, verkar det som ni muntligt kommit överens över ett anställningskontrakt, speciellt från samtalet du har haft med din chef ang startdatum. Oavsett om avtalet blir giltigt eller inte, så har arbetsgivaren rätt utan prövotid få dig uppsagd, om det är avtalat om prövotid. Det innebär att de inte behöver uppge några skäl till varför du blir uppsagt. 6§ LAS. Dessa klausuler är rättså ordinära, men det är oklart hur det är i din situation med tanke på att avtalet var muntligt. Om anställningsavtalet är giltigt och prövotid inte avtalats om, så har arbetsgivaren gjort ett kontraktsbrott, vilket öppnar för skadestånd enligt §38 LAS. Jag vill vara noga här och påpeka att jag inte har några omständigheter, utan utgår endast från det teoretiska rättsläget. Hoppas det besvarade din fråga!

Betalt på röda dagar?

2020-05-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jag har deltidsanställning och har tisdag-torsdag som arbetsdagar. jag arbetade dock inte på kristi himmelsfärdsdag då det var en helgdag. Har jag rätt till betalning denna dag?
Amanda Keith |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huruvida man som arbetstagare har rätt att få betalt på röda dagar då man inte arbetat kan bero på omständigheter såsom vad man har för anställningsform samt vad som gäller enligt avtal och eventuellt kollektivavtal. Om man som arbetstagare är månadsavlönad är det absolut vanligast att månadslönen är densamma varje månad, oavsett förekomst av eventuella röda dagar. I vissa branscher kan dock månadslönen komma att hanteras något olika när det gäller röda dagar, i sådant fall ska det framgå av eventuellt kollektivavtal. I förekommande fall kan hanteringen av röda dagar även framgå av anställningsavtalet. Huvudregeln är dock att månadslönen intepåverkas av förekomsten av röda dagar. Månadslönen ska nämligen vara baserad på ens arbetstidsmått, är man deltidsanställd på, exempelvis, 50 % ska man alltså få lön efter det. Om man däremot är timavlönad är huvudregeln att man bara får betalt för de timmar man faktiskt arbetar. Många kollektivavtal och anställningsavtal innehåller dock bestämmelser om helglön för timanställda. Därför kan detta alltså variera beroende på vad som anges i anställningsavtalet och eventuellt kollektivavtal. Svaret blir alltså att det beror på vad som gäller kring hantering av röda dagar enligt anställningsavtalet och eventuellt kollektivavtal. Hoppas att detta svar kan vara till någon hjälp och hör gärna av dig i gen om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Ägarbyte - vem har ansvaret de nya eller gamla ägaren?

2020-05-26 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag jobbade på ett företag föra året från Januari till December men företaget byte ägare i December. Vilken av ägarna är skyldig att betala mina semestar dagar/pengar?MvhBernard
Andrea Vrcic |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är som huvudregel du och din arbetsgivare som tillsammans ska förhandla om arbetstider och de lönevillkor som ska gälla. Enligt 6 § Lagen om anställningsskydd ska en arbetsgivare lämna skriftlig information om de villkor som är av väsentlig betydelse, vilket kan inkludera lön och timmar. Det bästa skulle vara att kräva ett skriftligt anställningsavtal. Vid ägarbyte är det tillåtet att skriva ett nytt anställningsavtal (även om det görs under en redan löpande anställning). Det är dock enkelt att otydligheter uppkommer. Skulle det vara så att den nya ägaren i sitt anställningsavtal inte vill betala ut semesterdagar, och inte vill skriva in det i det nya anställningsavtalet) utan din vetskap om detta tar det gamla anställningsavtalet över som huvudregel. Skrivs inga nya avtal går det gamla anställningsavtalet över på den nya ägaren och därmed ska du ha rätt till dina semesterdagar från denna. Om inget annat avtalats mellan er som arbetsgivare och arbetstagare. Vänligen,

Advokatyrket och juridisk utbildning.

2020-05-23 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej Lawline! Jag är en man på 32år som kommer från en oerhört bråkig ungdom, missbruk, behandlingshem, otaliga rättegångar ang misshandel inbrott mordförsök etc etc men allt detta hände i min ungdom då jag var djupt inne i ett heroin missbruk. Nu när jag vänt på mitt liv och lever ett lugnt stillsamt liv är min absolut högsta dröm att få jobba som advokat och hjälpa andra ungdomar som hamnat fel och snett, är det möjligt för mig att arbeta som advokat trots mitt förflutna? Jag kan nämligen inte se mig själv någonsin kunna arbeta med någonting annat. Tack på förhand. Mvh
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.För att bli advokat måste man antas som ledamot i Advokatsamfundet. Innan man kan bli antagen måste man ha läst och tagit examen från juristprogrammet. Den utbildningen tar ungefär fem år. Därefter måste man ha tre års erfarenhet av praktiskt juridisk verksamhet. Det kan vara t.ex. en anställning på en advokatbyrå som biträdande jurist. Man måste även ta en advokatexamen från en kortare utbildning i bland annat advokatetik, domstolsförhandling m.m. När man har uppfyllt dessa krav och skickat in en ansökan gör styrelsen i Advokatsamfundet en bedömning av om personen anses lämplig. Man kollar då bland annat på om personen har en ordnad ekonomi, är redbar och i övrigt är lämplig. Uppfyller man dessa krav och blir antagen får man kalla sig för advokat. En tidigare dom kan påverka denna bedömning, men det är inget som hindrar en från att utbilda sig till jurist och arbeta med juridik och hjälpa andra.Jag studerar för tillfället på juristprogrammet med människor i alla åldrar. Det är allt ifrån 20-åringar till personer som bara har något år kvar till pension. Arbetsmarknaden ser även bra ut för personer med en juridisk utbildning. I övrigt är det en mycket användbar utbildning för andra yrken än advokatyrket. En person som har läst juristprogrammet kan vara andra människor väldigt behjälplig, även fast den inte är advokat. Med andra ord kan jag starkt rekommendera dig att söka till juristprogrammet. Branschen behöver utan tvekan människor med din inställning.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur många anställningar får man ha hos samma arbetsgivare?

2020-05-11 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jag vill veta om man kan ha 2 olika anställningar inom samma bolag, dvs om jag t.ex. jobbar 40 % som studievägledare men vill komplettera denna anställning i form av en tjänst som administratör och då 60 %. Sammanfattat är min fråga om man får ha två olika tjänster med två olika löner hos en arbetsgivare? Tacksam för hänvisning till lagrum.
Caroline Halfvarson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Lagregler om anställningar finns i lag om anställningsskydd (LAS). De reglerna täcker inte dig som arbetstagare, utan din(a) anställning(ar) i sig. Det finns inget lagrum som säger att du inte får ha två anställningar hos en och samma arbetsgivare. Däremot finns det indirekta regler om lojalitetsplikt om man har två anställningar hos olika arbetsgivare, vilket inte är tillämpligt för dig eftersom du har lojalitetsplikt mot en och samma arbetsgivare.Eftersom det inte finns några förbud finns det tyvärr inga lagrum jag kan hänvisa till. Du får ha så många anställningar hos en och samma arbetsgivare som du och arbetsgivaren vill, så länge det håller sig inom arbetstidslagens ramar.Vänligen