FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 13/06/2023

Är ett SMS bindande som anställningsavtal?

Kan en 16 åring som sökt 3 veckors sommarjobb och fått sms om sommarjobb som börjar ett särskilt datum, hävda att han har ett avtal eftersom han blivit kallad till första arbetsdagen?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att din fråga handlar om huruvida ett anställningsavtal kan komma till stånd i samband med ett SMS. Regler om  anställningar och arbetsvillkor finns i huvudsak i lagen om anställningsskydd (LAS) medan regler om avtal och dess ingående finns i lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL). Jag kommer därför att hänvisa till dessa regelverk i mitt svar nedan.


Anställningsavtalets formkrav

Utgångspunkten är att det saknas formkrav för anställningsavtal. Det finns alltså ingenting i LAS som föreskriver hur man måste gå tillväga för att upprätta en anställning. Ett avtal kan alltså komma till stånd både skriftligt, muntligt eller konkludent (genom handlingar) enligt vanliga avtalsrättsliga regler (1 § tredje stycket AvtL)


Oberoende av tillvägagångssättet krävs dock ett anbud och en efterföljande accept (1 § AvtL). Ett SMS med en kallelse till första arbetsdagen skulle kunna ses som ett anbud. Då krävs att 16-åringen lämnar en accept för att avtalet ska anses slutet. Mitt råd är därför att uppmana 16-åringen att svara på kallelsen. Vidare kan det även vara bra att indikera för arbetsgivaren att man är under intrycket att kontakten utgör ett avtal som är bindande. På så sätt ges arbetsgivaren chans att upplysa 16-åringen om ifall det inte var dennes tanke. Avtalsrätten i stort bygger nämligen på samförstånd. Avtal som till exempel sluts i ond tro är inte bindande (32 § AvtL). Därför är det alltid bäst att spela med öppna kort när det kommer till slutande av avtal. Detta hade förslagsvis kunna uppnås genom att 16-åringen i ett vändande SMS tackar för kallelsen och skriva att denne ser fram emot anställningen eller sin första arbetsdag.


Vidare följer att arbetsgivaren skriftligen måste ge arbetstagaren information om anställningen inom en vecka efter dess start (6c § tredje stycket LAS). Detta är visserligen irrelevant för din fråga, men kan vara bra att veta. Det är alltså först efter en anställningsvecka som något skriftligt dokument måste upprättas som undertecknar anställningen.


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000