Finns det undantag från turordningsreglerna i LAS?

2021-05-04 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej jag undrar om det är möjligt att göra undantag från turordningsreglerna i LAS, exempelvis om man anser att någon anställd är mer kvalificerad än en annan anställd men den personen har arbetat kortare tid.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Turordningsreglerna som ska beaktas vid uppsägning på grund av arbetsbrist regleras i 22 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Av bestämmelsen följer att "sist in, först ut" ska gälla, dvs. att den som har arbetat längst på arbetsplatsen ska ha företräde. Om två arbetstagare har arbetat på arbetsplatsen lika länge ska den som är äldst ha företräde. Det finns dock ett undantag från denna bestämmelse som gäller för företag som har högst tio anställda. Undantaget stadgar att arbetsgivaren i sådana fall får undanta två arbetstagare från turordningsreglerna. Detta om arbetstagarna enligt arbetsgivarens bedömning har särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Det finns även en annan möjlighet till undantag från turordningsreglerna. Detta i form av en avtalsturlista som ska gälla enligt kollektivavtal. Arbetsgivaren och fackförbundet upprättar tillsammans avtalsturlistan och bestämmer hur turordningen ska se ut vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Avtalsturlistor får inte vara diskrimerande eller strida mot god sed. Utöver detta kan de utformas på vilket sätt som helst i princip. De baseras exempelvis ofta på arbetstagarnas kompetens.Det finns alltså undantag från turordningsreglerna som är tillämpliga om företaget har högst tio anställda eller om företaget har upprättat en avtalsturlista tillsammans med ett fackförbund. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Finns det undantag från turordningsreglerna i LAS?

2020-12-17 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag blev uppsagd pga. arbetsbrist i och med att rådande pandemi gjort att arbetsuppgifterna har minskat avsevärt. Jag blev dock uppsagd trots att jag arbetat längre än en av de som fick stanna kvar på arbetsplatsen. Är detta okej enligt lag, jag har för mig att man enligt LAS säger att det är "först in, sist ut" som gäller.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Turordningsreglerna som ska beaktas vid uppsägning på grund av arbetsbrist regleras i 22 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Av bestämmelsen följer att "sist in, först ut" gäller, dvs. att den som har arbetat på arbetsplatsen längst ska ha företräde. Om två arbetstagare har arbetat på arbetsplatsen lika länge har den som är äldst företräde. Det finns dock ett undantag från denna bestämmelse som gäller för företag som har högst 10 anställda. Undantaget stadgar att arbetsgivaren i sådana fall får undanta två arbetstagare från turordningsreglerna. Detta om arbetstagarna enligt arbetsgivarens bedömning har särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Det finns även en annan möjlighet till undantag från turordningsreglerna. Detta i form av en avtalsturlista som ska gälla enligt kollektivavtal. Arbetsgivaren och fackförbundet upprättar tillsammans avtalsturlistan och bestämmer hur turordningen ska se ut vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Avtalsturlistor får inte vara diskriminerande eller strida mot god sed. Utöver detta kan de utformas på vilket sätt som helst i princip. De baseras exempelvis ofta på arbetstagarnas kompetens. Av din fråga framgår inte hur många arbetstagare som finns på arbetsplatsen eller om det föreligger någon särskild avtalsturlista på grund av kollektivavtal. Om det är så att det inte finns någon avtalsturlista och antalet anställda överstiger 10, har arbetsgivaren brutit mot LAS genom att inte beakta turordningsreglerna. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har jag rätt att få veta varför jag blev uppsagd?

2021-02-23 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, om någon blir uppsagd har de rätt att få veta varför eller är det okej att bara säga upp någon? tack
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din arbetsgivare är enligt lag skyldig att uppge de omständigheter som ligger till grund för din uppsägning om du begär det, vilket anges i 9 § Lag om anställningsskydd. Detta kan ske muntligen, eller skriftligen om du begär det. Denna skyldighet föreligger dock inte vid provanställningar. En person som blir uppsagd har alltså rätt att få veta grunden till uppsägningen, vilket denne kan begära från sin arbetsgivare. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur får jag ut uppgifter på varför jag blev uppsagd?

2020-09-07 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hur får jag ut uppgifter på varför jag blev uppsagd.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din arbetsgivare är enligt lag skyldig att uppge de omständigheter som ligger till grund för din uppsägning om du begär det, vilket anges i 9 § Lag om anställningsskydd. Detta kan ske muntligen, eller skriftligen om du begär det. Denna skyldighet gäller dock inte vid provanställningar. Det jag skulle rekommendera dig att göra är alltså att kontakta din arbetsgivare och be om dessa uppgifter skriftligen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Vänligen,