Vilken uppsägningstid gäller om det inte tydligt framgår vad som avtalats?

2021-06-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Tjena.Har sagt upp mig idag och min chef säger att jag har 2 månaders uppsägningstid. vilket jag har ett problem med för jag ska börja plugga om 1,5 månad och har räknat med att det är 1 månad uppsägningstid. men han säger att det är 2 månader, jag frågade för flera år sedan och då sa han 2 (vilket kom fram idag).Det är då muntligt vilket är bindande av det jag läst.Dock så jobbar jag på h fast med fast anställning då jag jobbat där i 7år.dock så har jag personligen inget papper / skrivit under någonting av det här utan det är då muntligt / på sms.Är det något jag kan göra åt det här?Vänligen svara på detta vid mail. sa upp mig den 28/6 muntligt och på mail då det är bekräftat och han skrev att sista arbetsdag är 28/8.Mvh Pontus
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du själv nämner är muntliga avtal lika bindande som skriftliga, dock är muntliga svårt att bevisa. Lagen om anställningsskydd (LAS) är den huvudsakliga lagen på området och är en skyddslagstiftning till fördel för arbetstagare, då arbetsgivaren ses som den starkare parten med mer resurser. Det finns krav på arbetsgivaren att denne skriftligt ska lämna alla villkor som är av väsentlig betydelse till arbetstagaren senast en månad efter att du som arbetstagare har börjat, däribland nämns uppsägningstider 6c 2st p.3c LAS. Detta betyder att din arbetsgivare har haft en skyldighet att skriftligt lämna uppgifter om uppsägningstiden till dig och detta är just för att förebygga liknande situationer som ni just nu står i. LAS är en tvingande lag, dvs som utgångspunkt går det inte att avtala annorlunda än det som står i lagen, enda undantaget för detta är genom kollektivavtal. Därav hade gett dig rådet att först och främst se till om vilket kollektivavtal som gäller för din bransch och om din arbetsgivare är kollektivansluten, 2 § 1-3 st LAS. I LAS anges det att arbetsgivare och arbetstagare oavsett på vems initiativ det är, alltid har rätt till 1 månads uppsägningstid, detta är för det ska till bådas fördel finnas visst utrymme för parterna ska hinna anpassa sig till förändringen, 11 § LAS. I samma paragraf nämns även att arbetstagaren har rätt till fler månaders uppsägningstid beroende på sin sammanlagda anställningstid, detta framgår dock på formuleringen "har rätt till" främst är när arbetsgivaren säger upp arbetstagaren, och inte som i ditt fall tvärtom. Men du behöver som sagt kolla upp vilket kollektivavtal som gäller för branschen och om arbetsplatsen är kollektivansluten för då kan de vara reglerad uppsägningstid därigenom som också blir bindande för dig som arbetstagare.Finns det inget kollektivavtal och arbetsgivaren inte följt den plikt som denne har att ge dig skriftlig information om uppsägningstiden som nu avviker från vad som är huvudregeln och du vill ha 1 månads uppsägningstid som är minimum så ger jag dig rådet att kontakta ett fackförbund som är verksam i branschen. Fackförbunden kan dock ofta ha krav på hur länge du ska ha varit medlem för att de ska representera dig men ibland gör de undantag om de tycker det är en viktig principfråga eller annars överlag kan tänka sig hjälpa dig att ta tillvara på dina rättigheter. Ta kontakt med fackförbund så kan de säkerligen hjälpa dig ytterligare. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,