Uppskovsbelopp när storleken på ersättningen för ersättningsbostaden understiger storleken på ersättningen för ursprungsbostaden

2015-08-30 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej.Jag och min fru har skilt oss och sålt vårt hus (3.3milj). Vi fick ett överskott på försäljningen på 160.000 gemensamt, 80.000 var, min (ex)fru köpte en bostadsrätts lägenhet (1.1milj) men en kontant insats på 110.000, nu har hon fått besked från skatteverket att hon skal betala reavinst skatt på sin förtjänst. Kan det stämma? hennes förtjänst var mindre än kontantinsatsen i hennes nya lägenhet.Deklarationen säger att om man köper billigare än man säljer skal man betala reavinst skatt, men frågan måste väl ändå vara hur stor förtjänst man haft, då förtjänsten är lägre än insatsen i sin nya bostad! och om man "överför" denna förtjänst i ett nytt köp, bör man då inte kunna göra uppskov på förtjänsten?Hoppas att ni kan förstå min fråga och förklaring, och jag ser fram emot att höra från er.Med vänlig hälsningNiclas
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ja det stämmer som skatteverket menar att din fru måste betala skatt på sin försäljning.Det beror på att ersättningen hon har betalat för sin ersättningsbostad understiger ersättningen hon fick för sin del i ursprungsbostaden.Tittar vi i inkomstskattelagens 47 kap. 7§ framgår följande. Om ersättningen för ursprungsbostaden (här 1 650 000) överstiger ersättningen för ersättningsbostaden (här 1 100 000), motsvarar uppskovsbeloppet kapitalvinsten (här 80 000) ökad med tidigare uppskovsbelopp (det framgår inga tidigare uppskovsbelopp) och minskad med skillnaden mellan ersättningen för ursprungsbostaden samt ersättningen för ersättningsbostaden. (skillnaden mellan 1 650 000 och 1 100 000 = 550 000)Uppskovsbeloppet blir då 80 000 - 550 000 = -470 000. Detta innebär ju att det inte finns något belopp kvar att göra uppskov med.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Uppskov vid försäljning av delad bostad

2015-07-31 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Om vi delat på huset som är värderat till 5 milj, vi har lån på 3 milj Detta innebär att vi har en vinst i var 1,5 milj. Min fd vill betala in in vinstskatten så ja får jag får klara pengar ( som han kallar det) kan han göra så? Jag vill ha hela vinsten Inkl skatten för det tänkte jag lägga i mitt nästa boende.Vilket är rätt känns som han försöker lura mig.Mvh Mia
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ni har ägt olika delar av bostaden vid försäljningen får ni två olika vinster. det betyder att din partner kan betala in sin del av skatten om hen vill, och du kan använda din som uppskov till nästa bostadsköp. Din partner kan alltså inte bestämma över din del. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag begära uppskov på minst 500 000 kr reavinst?

2015-05-12 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej jag ska separera och min sambo bor kvar i huset. Min reavinst kommer att bli minst 500 000. Kan jag begära uppskov på det? Jag har köpt ett ett radhus som jag ska bo i.
Peter Holmer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågor beträffande uppskov kan med fördel ställas till Skatteverket. Upplysningen är kostnadsfri och de lagtekniska frågor som aktualiseras vid uppskov av reavinst är handläggarna på Skatteverket vana att svara på. Du hittar kontaktuppgifter på www.skatteverket.se. Som utgångspunkt måste ett antal förutsättningar vara uppfyllda för att du ska kunna få uppskov. Dessa är följande:- Uppskovsbeloppet ska vara minst 50 000 kronor. - Bostaden du säljer ska vara en privatbostadsfastighet eller en privatbostadsrätt som har varit din permanentbostad. Med permanentbostad menar man en bostad som man bott i minst ett år före försäljningen, eller minst tre av de fem senaste åren.- Du måste ha köpt en ny bostad av ett visst slag och bosatt dig i din nya bostad inom en viss tid. Bostäder som kvalificerar är t.ex. småhus, bostadsrätt etc.- Den gamla och/eller den nya bostaden ska ligga i Sverige eller i ett annat EES-land.Du måste också räkna ut ditt takbelopp. Takbeloppet motsvarar den summa som du maximalt kan begära uppskov på. Just nu är takbeloppet 1 450 000 kr, vilket innebär att ditt takbelopp är 725 000kr (eftersom du ägde halva bostaden). Du kan alltså inte begära uppskov på mer än detta belopp. Jag rekommenderar att du kontaktar Skatteverket för att få klarhet i vad som gäller i just ditt fall. Men som det ser ut rent spontant verkar det inte vara några problem.Vänliga hälsningar,

Uppskovsbelopp när ersättningen för ersättningsbostaden understiger ersättningen för ursprungsbostaden

2015-04-29 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej,Person A äger en bostadsrätt inköpt för 2 850 000 kr och säljer för 3 850 000 kr. Mäklararvodet uppgick till 40 000 kr och vinsten blev således 960 000 kr. Den nya bostaden (ett småhus) som förvärvades samma år köptes för 5 500 000, den köptes dock tillsammans med person B som är sambo, ägarandelen är därmed 50% vardera. Person A:s inköpspris för nya bostaden är alltså 2 750 000 kr vilket understiger försäljningspriset på den sålda bostaden.Finns det någon möjlighet till uppskov?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Uppskovsbelopp för privatbostadsfastigheter regleras i 47kap inkomstskattelagen.Eftersom ersättningen för ersättningsbostaden (2 750 000) understiger ersättningen för ursprungsbostaden (3 850 000) blir uppskovsbeloppet kapitalvinsten (ökad med tidigare uppskovsbelopp) minskad med skillnaden mellan ersättningen för ursprungsbostaden och ersättningsbostaden. Se IL 47:7 st1 p2. https://lagen.nu/1999:1229Uppskovsbeloppet skulle då kunna beräknas som 960 000 - (3 850 000 - 2 750 000= 1 100 000) = - 140 000. Det blir alltså inte något belopp kvar att skjuta upp.När man beräknar skillnaden mellan ersättningsbostaden och ursprungsbostaden ska man dock ta hänsyn till försäljnings och inköpsprovision, stämpelskatt och liknande utgifter, IL 47:12. Detta kan beroende på hur dessa avgifter se ut ge en liten möjlighet till ett uppskovsbelopp. Då du exempelvis kan dra av försäljningsprovisionen på 40 000 från ersättningen för ursprungsbostaden och lägga till eventuell inköpsprovision till priset på ersättningsbostaden.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Förutsättningar för uppskov vid försäljning av bostad

2015-08-24 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej jag ska sälja min lägenhet och köpa nytt hus tillsamans med min sambo. Jag köpte min lägenhet för 2002000 och säljer den för 3200000 de blir en vinst på 1180000. Jag äger lägenheten själv men vi ska köpa hus tillsamans för 4000 000. Kan jag göra något uppskov på vinsten eller måste jag betala all vinstskatt direkt vid försäljning?
Tom Sundin |Hej och tack för din fråga.Förutsättningarna för att du ska kunna få uppskov står att finna i 47 kap. Inkomstskattelagen (IL). Enligt 47:2 IL är det möjligt att få uppskov för den som 1. tar upp kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar en ursprungsbostad,2. har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad, och3. har bosatt sig eller tänker bosätta sig i ersättningsbostaden.Med ursprungsbostad avses enligt 47:3 IL en privatbostad inom EES som vid tidpunkten för avyttringen är din permanentbostad. Så är fallet om du varit bosatt i lägenheten under minst ett år före avyttringen eller under minst tre av de senaste fem åren. Med ersättningsbostad menas i princip en bostad inom EES (se 47:5 IL) om den förvärvas senast året efter det år då ursprungsbostaden avyttras (det finns även vissa tidsgränser om ni skulle köpa huset innan du säljer lägenheten, se 47:5a IL). Eftersom ersättningen för ersättningsbostaden överstiger ersättningen för ursprungsbostaden kan du enligt 47:7 IL få uppskov med ett belopp motsvarande kapitalvinsten ökad med eventuella tidigare uppskovsbelopp. Uppskovsbeloppet kan maximalt uppgå till 1 450 000 SEK multiplicerat med den skattskyldiges andel av bostaden, något som dock inte utgör någon begränsning här. Om de ovan nämnda förutsättningarna är uppfyllda kan du alltså få uppskov. Värt att nämna är även att du om du får uppskov varje år ska ta upp en schablonintäkt motsvarande 1,67 procent av uppskovsbeloppet vid beskattningsårets ingång. Du kommer alltså att betala en skatt motsvarande ca 0,5 procent av uppskovsbeloppet.Mer information om uppskov kan du hitta här på Skatteverkets hemsida.Hoppas att detta var svar på din fråga!

Uppskov vid köp av tomt där småhus skall byggas

2015-07-30 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej!Jag ska sälja bostadsrätten i augusti för 20000000 och vinsten kan bli 600000( det kan bli mer eller mindre) och flyttar till nytt hus i november samma år. Huset ska vara färdigt i november och kostar 3570000. I augusti ska jag betala handpengar för huset.Frågan är : kan jag ansöka om uppskov på vinsten av bostadsrätten. Tack för svaret
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr uppskovsbeloppet finns i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229 .För att man skall ha rätt till uppskov så måste du ha gjort en vinst på din bostadsrätt, du måste ha köpt eller planerat att köpa en ny bostad och du måste bosätta dig eller har tänkt dig att bosätta dig i den nya bostaden som du köpt IL 47:2.Jag kommer i det följande utgå från att din bostadsrätt ligger i Sverige och att du bott i den under minst ett år innan du säljer den. Den kommer är då att räknas som din ursprungsbostad IL 47:3. Så som jag förstår situationen så köper du en tomt där ett hus skall byggas samma år som du säljer bostadsrätten, i vilken du planerar att flytta in, och att den ligger i Sverige. Den kommer då att räknas som en ersättningsbostad IL 47:2, 5 & 5a.Om mina antaganden är riktiga har du rätt att begära ett uppskovsbelopp så länge vinsten är över 50.000 IL 47:6, vilket den verkar bli enligt din uppskattning.Vidare bör du tänka på att du kommer att få betala en schablonintäkt på ditt uppskovsbelopp IL 47:11b. Schablonintäkten betalar du årligen fram tills dess att du väljer att ta upp ditt uppskov till beskattning.SummeringSå som jag förstår din situation kommer du att ha möjligheten att ansöka om uppskov på vinsten. Som du kanske märkt har jag inte givit en uppskattning av hur stort uppskovet skulle komma att bli. Detta då jag inte har alla relevanta omständigheter för att göra en fullgod bedömning.Är det något av mina antaganden som inte stämmer, något som jag missuppfattat eller något annat som du undrar över är du hjärtligt välkommen att höra av dig igen.Bästa hälsningar

Beskattning av uppskovsbelopp vid försäljning

2015-05-12 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej,Jag har ett uppskovsbelopp från tidigare försäljning på 400.000Köpte nytt hus 2007, 2.200.000, försäljning 3.000.000 - renovering, mäklararvode mm. vinst 400.000Köper ett nytt litet hus för 1.800.000Måste jag då betala skatt på både uppskovsbeloppet och den nya vinsten totalt 800.000 eller kan jag få uppskov med någon del.Tacksam för svarMvhNidan
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglerna om uppskov för privatbostadsfastigheter finner du i inkomstskattelagen (IL) 47kap. Huvudregeln är att uppskovet ska återföras till beskattning när ersättningsbostaden säljs,47:11 IL.Hur mycket av ditt gamla uppskov som ska återföras beror dock på om du köper en ny bostad när du säljer din ersättningsbostad och om den nya bostaden är dyrare eller billigare än den bostaden som du säljer. Eftersom den nya bostaden du köper (1 800 000kr) är billigare än den du säljer (3 000 00kr) får du göra en beräkning av uppskovsbeloppet enligt 47:7 st1 mom 2. Uppskovsbeloppet blir då kapitalvinsten (400 000kr) + tidigare uppskovsbelopp (400 000kr) minskat med skillnaden mellan bostaden du säljer (3 000 000kr) och bostaden du köper (1 800 000kr) alltså (1 200 000kr) Totalt 800 000kr - 1 200 000kr = - 400 000kr. Eftersom det blir ett negativt belopp finns det inget över till något uppskov och du måste alltså ta upp både det gamla uppskovet och den nya vinsten till beskattning.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Möjlighet till uppskov då redan har uppskov sedan tidigare

2015-04-29 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej! Jag sålde en lägenhet i 2013 och jag gjorde uppskov på vinstskatten då eftersom jag köpte en dyrare. För ett år sen, 2014, sålde jag en annan lägenhet, men inte den som jag använde för att göra uppskov från den jag sålde 2013. Jag skulle behöva betala vinstskatt på den från 2014 också. Men efter det så köpte jag en lägenhet som är lite dyrare än den jag sålde 2014. Jag har nu vinstskatt att betala för båda lägenheter jag sålde. Kan jag göra uppskov nu ytterligare för båda vinstskatterna eller åtminstone en av dem? Tack på förhand. Jag uppfyller alla krav för uppskov men jag vet inte vad det är för regler om man har två vinstskatter man skulle betala?
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst krävs för uppskov att du säljer din permanentbostad (se 47 kap. 3 § inkomstskattelagen, IL). Med detta avses att det ska röra sig om en bostad som du varit bosatt i under minst ett år före avyttringen alternativ under minst tre av de senaste fem åren. Eftersom du beviljats uppskov för den första lägenheten måste detta krav ha varit uppfyllt i det fallet. Om det också är så att detta krav på permanentbostad även gäller avseende den lägenhet du sålde 2014 finns inget hinder mot att du får uppskov även för denna, förutsatt att övriga krav är uppfyllda gällande den nya bostaden du förvärvar. Det finns dock ett tak på 1450 000 kronor per bostad. Överstiger du detta belopp måste du skatta för den del av reavinsten som hamnar över taket (se 47 kap. 7 § 2 st. samt 8 § 2 st. IL). Annars är det först vid försäljning av ersättningsbostaden som uppskovsbeloppet måste återföras till beskattning enligt 47 kap. 11 § IL.Hoppas du fått svar på din fråga. Tveka annars inte att skicka in en ny fråga!Vänliga hälsningar,