Uppskovsbelopp när ersättningen för ersättningsbostaden understiger ersättningen för ursprungsbostaden

2015-04-29 i Uppskovsavdrag
FRÅGA
Hej,Person A äger en bostadsrätt inköpt för 2 850 000 kr och säljer för 3 850 000 kr. Mäklararvodet uppgick till 40 000 kr och vinsten blev således 960 000 kr. Den nya bostaden (ett småhus) som förvärvades samma år köptes för 5 500 000, den köptes dock tillsammans med person B som är sambo, ägarandelen är därmed 50% vardera. Person A:s inköpspris för nya bostaden är alltså 2 750 000 kr vilket understiger försäljningspriset på den sålda bostaden.Finns det någon möjlighet till uppskov?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Uppskovsbelopp för privatbostadsfastigheter regleras i 47kap inkomstskattelagen.

Eftersom ersättningen för ersättningsbostaden (2 750 000) understiger ersättningen för ursprungsbostaden (3 850 000) blir uppskovsbeloppet kapitalvinsten (ökad med tidigare uppskovsbelopp) minskad med skillnaden mellan ersättningen för ursprungsbostaden och ersättningsbostaden. Se IL 47:7 st1 p2. här

Uppskovsbeloppet skulle då kunna beräknas som 960 000 - (3 850 000 - 2 750 000= 1 100 000) = - 140 000. Det blir alltså inte något belopp kvar att skjuta upp.

När man beräknar skillnaden mellan ersättningsbostaden och ursprungsbostaden ska man dock ta hänsyn till försäljnings och inköpsprovision, stämpelskatt och liknande utgifter, IL 47:12. Detta kan beroende på hur dessa avgifter se ut ge en liten möjlighet till ett uppskovsbelopp. Då du exempelvis kan dra av försäljningsprovisionen på 40 000 från ersättningen för ursprungsbostaden och lägga till eventuell inköpsprovision till priset på ersättningsbostaden.

Hoppas att detta besvarade din fråga

Vänligen

Björn Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppskovsavdrag (68)
2020-04-28 Kan jag betala av uppskovsbeloppet från en villaförsäljning?
2020-02-16 Vad händer med uppskovsbeloppet när ett samboförhållande upphör?
2019-12-11 Hur ska man tänka kring uppskov? Hur beskattas det och vad händer om den skattskyldige avlider?
2019-10-30 Avdrag för uppskovsbelopp

Alla besvarade frågor (82613)