Behöver man beskatta kapitalvinsten i Sverige om man köper hus i Spanien?

Hej! Vi ska sälja vårt hus och flytta ner till Spanien. Vi kommer alltså att köpa ett hus där nere istället. Behöver vi skatta på vinsten från husförsäljningen här i Sverige om vi lägger in vinsten i bostaden vi köper i Spanien? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.


Vilken lag är tillämplig?

Det är inkomstskattelagen (IL) som är tillämplig lag vad angår beskattning.


Vad innebär det att vara obegränsat och begränsat skatteskyldig i Sverige?

Om man är bosatt i, vistas stadigvarande i eller har en väsentlig anknytning till Sverige, så anser Skatteverket att man är obegränsat skattskyldig i Sverige (3:3 IL). Är man då obegränsat skattskyldig i Sverige, så ska alla ens inkomster, oavsett varifrån de kommer, beskattas i Sverige (3:8 IL). Frågan är därför om Skatteverket kommer bedöma om ni har en väsentlig anknytning till Sverige (3:7 IL). Om vi antar att ni kommer bo i Spanien permanent och inte kommer ha något kvar i Sverige, förutom släkt, så talar mer för att ni inte bör anses ha en väsentlig anknytning till Sverige. Observera att Skatteverket måste göra en sådan prövning och jag inte har tillräckligt med information att själv göra en mer noggrann bedömning än så.

Om ni inte skulle anses ha en väsentlig anknytning till Sverige, så kommer ni anses vara begränsat skattskyldiga i Sverige (3:17 1 p. IL). Detta betyder att er beskattningsskyldighet i Sverige är något mer begränsat. Trots detta kommer ni vara skattskyldiga för er kapitalvinst från er husförsäljning i Sverige (3:18 1 st. 10 p. IL och 42:1 1 st. IL). Oavsett om ni därför är obegränsat eller begränsat skattskyldiga i Sverige kommer ni att vara skattskyldiga för er kapitalvinst från husförsäljningen i Sverige.


Kan man få uppskov för köp av fastighet i Spanien?

Uppskov med beskattningen regleras i 47 kap. IL. Reglerna innebär att man vid en husförsäljning av ens permanentbostad kan få avdrag för uppskovsbeloppet, om vinsten uppgår till minst 50 000 kronor och om man har köpt en ny bostad (47: 2 IL och 47:6 IL). Jag antar att ni har bott i ert hus i minst ett år närmast före ni tänker sälja ert hus, eftersom det brukar vara normen. I så fall ska ert hus anses utgöra er ursprungsbostad (47:3 2 st. IL). Med ersättningsbostad menas i princip en fastighet eller lägenhet, även i Spanien (47:5 IL). Så länge ni därför säljer ert hus i Sverige och köper något motsvarande i Spanien och faktiskt också bosätter er i det nyköpta hemmet, så bör ni ha rätt till att få ett uppskov av kapitalvinsten i Sverige (47:2 IL). Dessa regler kan ständigt nyttjas, så länge villkoren uppfylls. Observera vidare att uppskovsräntan, dvs. den årliga skatten på 0,5 procent av uppskovsbeloppet togs bort inkomståret 2021 (se här). Det betyder att ni inkommer behöva betala en ränta till Skatteverket för uppskovet. Tänk även på att uppskovsbeloppet är maximerad till 3 000 000 kronor multiplicerat med den andel man äger av bostaden (47:8 2 st. IL). Innebörden är att var och en har rätt till ett uppskov med 3 000 000 kronor, så om ni exempelvis har en vinst på 5 000 000 kronor, så är ert uppskovsbelopp 2 500 000 kronor, om ni äger bostaden lika mycket.


Avslutande ord

Svaret på din fråga är följande. Oavsett om ni kommer anses vara obegränsat eller begränsat skattskyldiga av Skatteverket måste ni beskatta er vinst av husförsäljningen i Sverige. Eftersom ni vill flytta och köpa ett boende i Spanien, så har ni rätt att få uppskov med beskattningen av er vinst. Det finns inte heller en uppskovsränta. Vidare har ni var och en ett maximerat tak på 3 000 000 kronor som ni kan nyttja, dvs. totalt 6 000 000 kronor i uppskov. Allt däröver ska tas upp till beskattning det år ni säljer ert hus. Så länge ni därför köper ett boende i Spanien och bosätter er där, så kommer ni inte behöva beskatta vinsten i Sverige, om ni nyttjar uppskovsreglerna varje gång ni säljer och köper en ny fastighet eller dylikt.


Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.


Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Uppskovsavdrag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000