Hur defineras bosättning vid uppskov och ersättningsbostad?

Hur definieras bosättning? https://lawline.se/answers/9259 Jag har sålt en villa i Sverige och köpt en bostad i Frankrike med en vinst på ca 1 300 000 och med ett tidigare uppskov så blir skatten ca 500 000kr . Eftersom jag köpt en lägenhet i Frankrike så vill jag använda denna som ersättningsbostad och därmed ansöka om uppskov. Samtidigt som jag inte vill skriva ut mig och bli begränsat skattskyldig i Sverige så vill jag utnyttja regeln med ersättningsbostad. Detta för att skatte effekterna på min pension inte blir så stor, samt tillgång på sjukvård och att jag då förhoppningsvis kan ha en hyreslägenhet i Sverige för de få månader som jag vill tillbringa här. När jag pratar med skatteverket så finns det regler för att det ska vara en ersättningsbostad. Dessa kommer jag att uppfylla. Skatteverket säger att det enda som händer är att jag ansöker om ersättningsbostad och därefter får jag fylla i en blankett, en gång per år ,att jag fortafarande äger lägenheten. Egentligen betalar jag skatt i Sverige och försöker få delvis uppskov som alla andra som köper en ersättningsbostad. Men hur blir det min ersättningsbostad? Blir det uppföljning på min situation framöver där tex dagar i Frankrike måste bevisas eller hur är praxis? Jag tänker mig att tillbringa åtminstone mer än halva året i Frankrike

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur du ska tänka kring begreppet bosättning när det kommer till uppskov av kapitalvinst och köp av ersättningsbostad.

Allmänt om uppskov vid försäljning av bostad

Uppskov regleras i 47 kap. inkomstskattelagen (hädanefter IL). Man får göra avdrag i sin deklaration för det så kallade uppskovsbeloppet om man gör en kapitalvinst vid avyttring av en ursprungsbostad, förvärvar eller planerar att förvärva en ersättningsbostad, och man har för avsikt att bosätta sig i denna ersättningsbostad. 

Ursprungsbostaden är en privatbostad inom EES som vid försäljningen varit den skattskyldiges permanentbostad, se 47 kap. 3 § IL. Med permanentbostad menas en bostad där den skattskyldige varit bosatt minst ett år närmast före avyttringen eller minst tre av de senaste fem åren. 

En ersättningsbostad kan vara en mängd saker, vilka listas i 47 kap. 5 § IL. Lägenheten du köpt i Frankrike uppfyller så vitt jag kan se kraven och bör anses som en ersättningsbostad. Kvar finns det du egentligen frågar om, alltså bosättningskravet.  

Bosättningskrav 

Bosättningskravet i nu nämna lagreglering har prövats ett antal gånger i praxis. Den samlade bedömningen kan sammanfattas som att man tar avstamp i folkbokföringsreglerna, se bl.a. RÅ 2003 ref. 34, RÅ 2005 ref. 35 och RÅ 2007 not. 166. Det är med andra ord så att en person anses vara bosatt på en adress om denne enligt reglerna om folkbokföring bör vara skriven på den adressen. Huvudregeln för folkbokföring är att man ska vara skriven där man har sin huvudsakliga dygnsvila, se 7 § folkbokföringslagen. Om detta är fallet för två olika adresser är det där man, med hänsyn till samtliga omständigheter, får anses ha sin egentliga hemvist. 

Detta är egentligen inte speciellt upplysande sett till lagregleringen, och även om jag kan göra en bedömning utifrån de omständigheter som du skriver så är det i slutändan en fråga för Skatteverket att bedöma. Det är nämligen deras åsikt i frågan som är avgörande. Jag skulle råda dig att ta kontakt med Skatteverket och fråga hur de ser på saken. Du kan även kontrollera om det är möjligt att få ett förhandsbesked i den här frågan. Du kan läsa mer om förhandsbesked här

Om du har några frågor kring mitt svar får du gärna kontakta mig på: Daniel.Hogman@lawline.se 

Hoppas att du fick svar på din fråga! 

Daniel HögmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Uppskovsavdrag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000