Avdragsrätt för den årliga uppskovsbeloppsbaserade betalningen

2015-04-17 i Uppskovsavdrag
FRÅGA
Jag har uppskov på 1.450.00 kr efter försäljning av hus jag ägt i 32 år och 2010 köpte en bostadsrätt. Kan jag dra av uppskovsräntan jag betalar varje år under avdrag i årets deklaration? Tacksam för snabbt svarMVH
SVAR

Hej! Tack för din fråga!

Av 47 kapitlet 11 b § Inkomstskattelagen framgår att den som har ett uppskovsbelopp ska ta upp en årlig schablonintäkt. Intäkten beräknas till 1,67 procent av uppskovsbeloppets storlek vid beskattningsårets ingång. Bestämmelsen innebär således att en person som har ett uppskovsbelopp årligen anses få en kapitalinkomst motsvarande 1,67 procent av uppskovsbeloppet, varför personen i fråga kommer att få betala en årlig skatt motsvarande 30 % av 1,67 procent av uppskovsbeloppet, se 65 kapitlet 7 § Inkomstskattelagen.

Enligt 42 kapitlet 1 § andra stycket andra meningen Inkomstskattelagen framgår att privata ränteutgifter får dras av.

Även om det av pedagogiska skäl ofta görs en jämförelse mellan den årliga uppskovsbeloppsbaserade betalningen och räntor utgör betalningen emellertid inte en ränta, varför betalningen inte kan dras av med stöd av 42 kapitlet 1 § andra stycket andra meningen Inkomstskattelagen.

Istället utgör betalningen en kapitalinkomstbaserad skatt. En sådan skatt är enligt 9 kapitlet 4 § Inkomstskattelagen inte avdragsgill.

Mot denna bakgrund är således den årliga uppskovsbeloppsbaserade betalningen inte avdragsgill varför du inte kan yrka avdrag för denna betalning.

Hoppas detta ger någon klarhet!

Med vänlig hälsning

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?