Förutsättningar för uppskov vid försäljning av bostad

2015-08-24 i Uppskovsavdrag
FRÅGA
Hej jag ska sälja min lägenhet och köpa nytt hus tillsamans med min sambo. Jag köpte min lägenhet för 2002000 och säljer den för 3200000 de blir en vinst på 1180000. Jag äger lägenheten själv men vi ska köpa hus tillsamans för 4000 000. Kan jag göra något uppskov på vinsten eller måste jag betala all vinstskatt direkt vid försäljning?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Förutsättningarna för att du ska kunna få uppskov står att finna i 47 kap. Inkomstskattelagen (IL). Enligt 47:2 IL är det möjligt att få uppskov för den som

1. tar upp kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar en ursprungsbostad,

2. har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad, och

3. har bosatt sig eller tänker bosätta sig i ersättningsbostaden.

Med ursprungsbostad avses enligt 47:3 IL en privatbostad inom EES som vid tidpunkten för avyttringen är din permanentbostad. Så är fallet om du varit bosatt i lägenheten under minst ett år före avyttringen eller under minst tre av de senaste fem åren.

Med ersättningsbostad menas i princip en bostad inom EES (se 47:5 IL) om den förvärvas senast året efter det år då ursprungsbostaden avyttras (det finns även vissa tidsgränser om ni skulle köpa huset innan du säljer lägenheten, se 47:5a IL).

Eftersom ersättningen för ersättningsbostaden överstiger ersättningen för ursprungsbostaden kan du enligt 47:7 IL få uppskov med ett belopp motsvarande kapitalvinsten ökad med eventuella tidigare uppskovsbelopp. Uppskovsbeloppet kan maximalt uppgå till 1 450 000 SEK multiplicerat med den skattskyldiges andel av bostaden, något som dock inte utgör någon begränsning här.

Om de ovan nämnda förutsättningarna är uppfyllda kan du alltså få uppskov. Värt att nämna är även att du om du får uppskov varje år ska ta upp en schablonintäkt motsvarande 1,67 procent av uppskovsbeloppet vid beskattningsårets ingång. Du kommer alltså att betala en skatt motsvarande ca 0,5 procent av uppskovsbeloppet.

Mer information om uppskov kan du hitta här på Skatteverkets hemsida.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Tom Sundin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppskovsavdrag (68)
2020-04-28 Kan jag betala av uppskovsbeloppet från en villaförsäljning?
2020-02-16 Vad händer med uppskovsbeloppet när ett samboförhållande upphör?
2019-12-11 Hur ska man tänka kring uppskov? Hur beskattas det och vad händer om den skattskyldige avlider?
2019-10-30 Avdrag för uppskovsbelopp

Alla besvarade frågor (85507)