Vad händer med skatten när man köper ut någon?

2018-05-19 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej min ena dotter vill skriva över sin bostadsrätt till sin syster är det möjligt utan skatter förstår att Brf tar en administrativ avgift den är värderad till 2,5 milj det är 450000kr i lån på lägenheten som jag dessutom undrar om det kan överlåtas lilla syster har fast jobb och inga anmärkningar som är den som skall ta över lägenheten
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SkattenRegler om skatt finner man i Inkomstskattelagen (IL).Vid gåvor behöver ingen skatt betalas, utan den som får gåvan "tar över" skatten på så vis att anskaffningsvärdet inte förändras under gåvan. När gåvotagare vid ett eventuellt senare tillfälle alltså beräknas skatten från försäljningsvärdet och gåvogivarens införskaffningsvärde. "Om en tillgång förvärvas genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation." (44 kap 21 § IL). LånetI vanliga fall kan man inte "ta över" någon annans lån. Detta måste godkännas av långivaren, vilket inte är omöjligt eftersom att det på dig verkar som att hon uppfyller alla kraven för att ta lån. Hon kan annars ansöka om ett nytt lån hos samma eller en annan bank.Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Försäljning till taxeringsvärde, är det att anses som gåva?

2018-05-09 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |HejOm en fastighet sålts till taxeringsvärdet till mig av en släkting, kan man hävda att det är en gåva då?Med vänlig hälsning
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!I din fråga har du inte angett om du menar gåva i civilrättslig eller skatterättslig mening. I mitt svar har jag utgått från det skatterättsliga området. Blandat fång uppstår om en tillgång sker mot ersättning, men utan att ersättningen motsvarar den överlåtna tillgångens marknadsvärde. Om det blandade fånget avser en fastighet så gäller den så kallade huvudsaklighetsprincipen. Denna princip innebär att hela överlåtelsen ska ses som en gåva om det finns någon gåvodel. Bedömning görs utifrån en fastighets taxeringsvärde. Om ersättningen är större än taxeringsvärdet utgör det en försäljning som ska beskattas. Men om ersättningen understiger taxeringsvärdet så är det att anses som en gåva. Vidare är gåvor skattefria (se 8 kap 2 § Inkomstskattelagen).I din fråga har du angett att fastigheten sålts till taxeringsvärdet. Om en ersättning överstiger eller motsvarar taxeringsvärdet så utgör det en försäljning (avyttring) och inte gåva (RÅ 81 1:29). Krav för att det ska ses som en gåva är att det måste understiga taxeringsvärdet men också att det förelegat en gåvoavsikt. Att en överlåtelse sker till pris under taxeringsvärde behöver inte alltid innebära en förmögenhetsöverföring med gåvoavsikt. Med andra ord kan sådana överlåtelser behandlas som avyttringar. Sammanfattningsvis är försäljningen inte att ses som en gåva skatterättsligt. Det krävs överlåtelse under taxeringsvärdet med tydlig gåvoavsikt. mvh

Skattskyldighet vid försäljning av fastighet i utlandet

2018-03-23 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej.Jag har under år 2017 sålt åkermark i Polen och har nu fått 180 000 kr till mitt konto i Sverige. Har bott i Sverige 4 år.Jag har fått en förfråga från banken som undrade vad insättningen avser och fick leverera en översatt försäljningkontrakt. Bankmannen verkade nöjd med underlaget och i svar på min fråga om beskattning fick jag höra att man inte behöver beskatta dessa pengar.Jag har dock nu fått min inkomstdeklaration där under fliken - Övriga upplysningar - står att jag fått insättning från Polen. Betyder det att trots allt måste detta tas upp till beskattning? Fick jag fel information på banken? Vad är det som gäller? Tacksam för svar.
David Muera |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga.Att överföringen finns förtryckt i din deklaration besvarar inte frågan huruvida du ska betala skatt i Sverige eller inte. Överföringen kommer oavsett att finnas förtryckt i din deklaration, då banken lämnar uppgifter om betalningar från utlandet till Skatteverket. Bankens frågor i ditt fall handlade troligtvis om att styrka pengarnas ursprung, snarare än att avgöra om du ska betala skatt i Sverige eller inte. Som jag har uppfattat din fråga så har du sålt åkermark i Polen och därav fått in 180 000 kr till ditt konto här i Sverige. Jag har även förstått att du sedan fyra år tillbaka är bosatt i Sverige. Enligt 3 kap. 3 § inkomstskattelagen, ("IL") är personer som är bosatt i Sverige obegränsat skatteskyldiga här. Att vara obegränsat skattskyldig innebär att du är skattskyldig för alla dina inkomster i Sverige och från utlandet, 3 kap. 8 IL. Sverige har med andra ord rätt att beskatta en fastighet som finns utomlands om du bor, eller vistas stadigvarande, i Sverige. Beskattningen kommer att ske på samma sätt som vid en försäljning av en motsvarande fastighet i Sverige. För att veta exakt hur mycket skatt du ska betala måste du bland annat se över vilka kostnader du haft för fastigheten i fråga. Vidare måste du även ta fram uppgifter på om du betalat skatt i Polen vid försäljningen. Min rekommendation till dig är att du tar fram dessa uppgifter och därefter kontaktar Skattemyndigheten. Skattemyndigheten kommer gladeligen hjälpa dig att deklarera för vinsten som fastigheten inbringat. Om du skulle behöva hjälp med din deklaration eller med att kontakta Skatteverket rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Återkoppling Har du tid över får du gärna lämna ett omdöme. Med vänlig hälsning,

Skattekonsekvenser vid överlåtelse av fastighet

2018-03-19 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej Jag och min mamma äger en villa som kostar 3840000 kr med allt. Min mamma vill överlåta sin del som är den halva till min fru och min fru ska ta över min mammas lån som är 1210000kr som också motsvarar halva bolånet. Taxeringsvärde på huset är 1873000kr(totalt). Frågan vad blir det för konsekvenser skattemässigt för min fru och min mamma. Min fru kommer inte betala någon ersättning för min mamma utan bara ta över bolånet(mammas del). Gärna om jag får siffror på hur mycket skatt som kan betalas.
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till inkomstskattelagen, du hittar den här. Det första vi måste göra är att utreda om överlåtelsen ska anses vara en gåva eller ett köp. Är det en gåva kommer det i princip inte bli några skattemässiga konsekvenser eftersom det inte tas ut någon skatt för gåvor. Är det däremot ett köp ska beskattning ske. (se 8 kap 2 § inkomstskattelagen)Överlåtelsen från din mamma till din fru kommer att ses som ett köp. Detta eftersom övertagandet av lånet på 1 210 000 kr överstiger halva taxeringsvärdet. Det är halva taxeringsvärdet som man utgår från eftersom det är halva fastigheten som överlåts. I och med att överlåtelsen är ett köp kommer din mamma att få skatta på den eventuella vinst överlåtelse innebär. Har det istället blivit en förlust får hon inte dra av den, eftersom det inte är en s.k. verklig förlust. (se 44 kap 23 § inkomstskattelagen)Då jag inte vet vad din mamma köpte villan för kan jag tyvärr inte göra någon kapitalvinstberäkning. Men har din mamma gjort en vinst ska 22/30 beskattas med 30 %. För din fru blir det ingen beskattning vid köpet, utan för henne kommer skattefrågan bli aktuell först när hon säljer sin del av fastigheten. (se 45 kap 33 § och 65 kap 7 § inkomstskattelagen)Hoppas du har fått svar på din fråga! Skulle ni behöva hjälp med att skriva köpeavtalet mellan din mamma och din fru är du varm välkommen att ta hjälp av Lawline Juristbyrå, tid kan bokas här. Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt till uppskovsbelopp?

2018-05-10 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Jag har sålt en privatbostad och köpt en boendeanläggning. Kan jag få uppskov med skatten?
Ellen Hägerström |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du med boendeanläggning syftar på en form av hotellverksamhet eller anläggning där en resande kan bo mot ersättning. Då du gör en kapitalvinst vid försäljningen av din privata bostad har du som utgångspunkt rätt till avdrag för uppskov. Detta innebär att den del av kapitalvinsten som skulle ha beskattats helt eller delvis blir obeskattad. Regeln finns till för att man ska kunna investera i en ny bostad. För att man ska få göra avdraget krävs att vissa förutsättningar uppfylls. Villkoren för uppskov framgår av 47 kap. 2 § Inkomstskattelagen (IL).Avgörande för att man ska få göra uppskov är att man med kapitalvinsten skaffar sig en ersättningsbostad, som man tänker bosätta sig i. Vad som kan utgöra en ersättningsbostad framgår av 47 kap. 5 § IL. Sammantaget handlar det om småhus, ägarlägenheter eller bostäder i privatbostadsföretag. Hotell eller boendeanläggning räknas inte upp i listan på möjliga ersättningsbostäder och kan per definition inte heller utgöra ett småhus, ägarlägenhet eller bostad i privatbostadsföretag. (Definitioner finns i 2 kap. 2 § Fastighetstaxeringslagen, via hänvisning i 2 kap. 15 § IL). Eftersom du köpt en boendeanläggning har du inte möjlighet till uppskovsbelopp. Denna fastighet utgör inte en ersättningsbostad i Inkomstskattelagens mening och därmed uppfylls inte villkoren för uppskov. Vänligen,

Ingångsvärde vid köp av andel i fastighet

2018-04-26 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej. Pappa har dött och min bror vill köpa hans lägenhet. Vi har värderat den till 8milj. Brorsan skall då betala mig 4milj minus 22% = 3.120.000:- ingångsvärdet är 500.000:-. Vi undrar nu om han skall ersätta mig för ingångsvärdet på något sätt? ex 22% av 250.000:-
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ingångsvärde står för anskaffningsvärde, inkl. ev. förbättringsutgifter, inför beräkningen av vinstskatten. Eftersom ni har ärvt lägenheten (vilket skattemässigt kan liknas vid en gåva) gäller kontinuitetsprincipen vilket innebär att ni träder in i er pappas skattemässiga situation, 44 kap. 21 § inkomstskattelagen. Det som ska tas upp till beskattning är 22/30 av vinsten av försäljningen vilket då kommer att räknas ut som värdeökningen mellan vad er pappa köpte den för, samt förbättringsutgifter, fram tills nu. Som jag tolkar det har ni räknat ut 22 % för att skapa en fiktiv beskattning. Egentligen utlöses inte vinstbeskattningen i det här fallet eftersom han har kvar fastigheten. Så ni har redan löst det och ni behöver inte göra någonting med ingångsvärdet. Ingångsvärdet är alltså viktigt för en framtida försäljning av hela huset då vinsten kommer att räknas från den summan, men inget som ni ska ersätta varandra för nu.Vänligen,

Kapitalavdrag för fastighet

2018-03-23 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Har sålt en fritidsfastighet sommaren 2017. Fastigheten var ett arv efter min avlidne mor, varav jag ägde 1/2 andel, och min syster den andra hälften. Inför kommande reavinstskatt som jag måste betala vid kommande deklaration, vore jag mycket tacksam för tips om avdrag som jag kan och har möjlighet att göra.
Jakob Perä |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att beräkna skatten vid en kapitalvinst behöver man enligt 44 kap. 13 § inkomstskattelagen (IL) räkna ut skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången (köpeskillingen), minskat med kostnaden för avyttringen och omkostnadsbeloppet. Eftersom ni ärvt egendomen ska ni som arvingar skatta på samma sätt som om er mor sålt fastigheten, detta framkommer av 44 kap. 21 § IL. Mallen för att räkna ut kapitalvinsten är+ Köpeskillingen- Avyttringskostnader-Omkostnadsbeloppet= vinst eller förlust.Kostnaden för avyttringenMed kostnaden för avyttringen avses enligt skatteverket mäklararvodet, kostnader för värdering och besiktning, utgifter för resor för att sälja fastigheten samt försäkringar mot dolda fel. Till begreppet hör även homestyling, dvs utgifter för "styla" bostaden för att den ska vara så attraktiv som möjligt. Enligt skatteverket får man isåfall avdrag för konsultation och fotografering, ommöblering och hyra av möbler. Man får inte göra avdrag för städning och flytten. OmkostnadsbeloppetOmkostnadsbeloppet består enligt 44 kap. 14 § IL av inköpspriset ökat med förbättringsutgifter. Enligt skatteverket får ni dra av på denna punkt inköpsprovision, lagfartskostnad och inteckningskostnad. Med förbättringsutgifter ingår dels grundförbättringar och dels förbättrande reparationer. Med grundförbättring avses ny-, till- och ombyggnad. Exempel på dessa förändringar är när uppförandet av en ny byggnad eller ändrande av byggnadens konstruktion. Med förbättrande reparationer innebär att man inte utför en grundförbättring men återställer fastigheten till nyskick. Det kan t.ex vara en renovering eller tapetsering. Förbättringsutgifter är enbart avdragsgilla om de uppgick till minst 5 000 kr under ett kalenderår enligt 45 kap. 11 § IL. Rörande förbättrande reparationer finns ytterligare ett krav, nämligen att de hänförs till något av de fem föregående beskattningsåren samt att reparationen medfört att fastigheten var i bättre skick vid avvittringen än vid förvärvet. Då du är delägare till 50% ska du enbar skatta för din del av kapitalvinsten, dvs 50%.Hoppas du fick svar på din fråga!Har du fler funderingar eller vill läsa mer rekommenderas skatteverkets mall:https://www.skatteverket.se/download/18.4a4d586616058d860bca432/1517582511135/forsaljning-av-smahus-skv379-utgava24.pdf

Försäljning av kolonistuga

2018-03-05 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej,Jag och min dåvarande sambo fick som gåva av min mamma hennes kolonistuga. Vi är inte längre tillsamman och nu ska vi sälja den. Vi äger halva var.Min mamma köpte den för 500.000kr misstänker att vi kan få minst 800.000kr för den.Det blir ju skatt på mellanskillnaden, hur hög är den % satsen? kommer vi få dela på den eller gäller något annat när det är en gåva?
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ni fick kolonistugan som gåva så ska det inte beskattas eftersom gåvor är skattefria. Däremot inträder ni i den tidigare ägarens skattemässiga situation (se 44 kap 21 § Inkomstskattelag, IL). Detta innebär att som anskaffningsvärde så kommer man att räkna på det som din mamma hade som anskaffningsvärde när hon köpte fastigheten det vill säga vad din mamma erlade som köpeskilling för fastigheten.Beräkning av hur mycket skatt ni kommer att få betala exakt kan jag inte avgöra eftersom jag inte har alla omständigheter. Utan jag kan bara allmänt beskriva hur det går till vid försäljning och beräkning av vinst och beskattning utifrån det som angetts i din fråga. Först och främst är en kolonistuga hus på ofri grund och behandlas i inkomstskattemässiga sammanhang som en fastighet (2 kap. 6 § IL). Reglerna vid försäljning är desamma som vid försäljning av småhus (se vidare 2 kap 8 § IL). Det som beskattas är vinsten respektive förlusten av försäljningen som räknas ut enligt följande: Försäljningspriset- försäljningsutgifter- anskaffningsvärde och lagfartskostnad m.m.- förbättringsutgifter+ återföring av uppskov= vinst eller förlust (se 44 kap 13-14 §§ IL och 45 kap IL). Utifrån dina omständigheter är försäljningspriset 800 000 kr och anskaffningsvärdet 500 000 kr, vilket resulterar i en vinst på 300 000 kr. Sen vet jag inte om det finns ytterligare omständigheter såsom eventuella försäljningsutgifter eller förbättringsutgifter, vilket i så fall förändrar resultatet. Eftersom ni äger stugan till hälften var så är ni båda skattskyldiga och beskattar hälften av vinsten var (se 3 kap 3 § och 8 § IL). Vinsten ska tas upp till beskattning med 22/30 enligt 45 kap 33 § IL. Sammanfattningsvis sker beskattning av kapitalvinster inom inkomstslaget kapital (se 41 kap 1 § och 42 kap 1 § IL) med en skattesats på 30 % (65 kap 7 § IL). Hoppas du fick svar på din frågaFör mer frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04mvh