Vad gäller när privatperson säljer bostadsrätt till underpris till en annan privatperson?

FRÅGA
Hej,Om min mor ska sälja sin bostadsrätt till mig, har ni nämt att det måste göras till marknadsvärde.Det stod dock i en annan artikel att Skatteverket bedömer underpris endast om priset understiger taxeringsvärdet. Stämmer det? Hur får man koll på taxeringsvärdet av en bostadsrätt?Tack,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av förmögenhetsrättslig och skatterättslig karaktär och regleras av allmänna rättsprinciper samt i inkomstskattelagen (IL).

Sammanfattning

För att något ska vara en gåva krävs gåvoavsikt, frivillighet och en förmögenhetsöverföring. När en bostadsrätt, som är lös egendom, överlåts till underpris används delningsprincipen och transaktionen delas upp i en "gåvodel" och en "försäljningsdel". På "försäljningsdelen" utgår kapitalskatt om man gjort en kapitalvinst. Taxeringsvärden avser fastigheter och inte bostadsrätter, därför kan man inte få reda på taxeringsvärdet för en bostadsrätt.

Allmänna gåvokriterier

Juridiskt sett ställs det upp tre kriterier för att något ska definieras som gåva. Dessa är att det ska ske en förmögenhetsöverföring, denna ska vara frivillig och det ska finnas en gåvoavsikt. När det är en gåva från en förälder till ett barn presumeras att det finns en gåvoavsikt.

Delningsprincipen gäller för lös egendom

Till skillnad från villor etc. utgör inte bostadsrätter fast egendom, detta räknas istället som lös egendom och därför gäller något som heter delningsprincipen. Delningsprincipen innebär att en transaktion delas upp i en "gåvodel" och en "försäljningsdel". Skulle man betala underpris för bostadsrätten kommer alltså en viss procentandel ses som gåva och den andra som ett köp.

Vad spelar det för roll om det är gåva eller köp?

När man säljer egendom och gör kapitalvinst kommer man att beskattas på denna vinsten (41 kap. 1 §, 1 kap. 6 § och 65 kap. 7 § IL). Den delen av transaktionen som utgör försäljning kommer alltså beskattas. "Gåvodelen" är däremot skattefri (8 kap. 2 § IL).

Fast egendom

Det du nämner i din fråga låter mer som något som gäller för fast egendom. Eftersom detta handlar om lös egendom är det helt andra principer och regler som styr vilket gör att svaret blir helt annorlunda.

Angående taxeringsvärde

Taxeringsvärde är ett värde som bestäms för en hel fastighet och inte för en bostadsrätt. Det går därför inte att ta reda på vad taxeringsvärdet för en bostadsrätt är. Om du vill läsa mer om taxeringsvärde hänvisar jag till Skatteverkets hemsida där det finns bra information, den hittar du här.

Hoppas detta var till hjälp för dig!

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll