Latent skatt vid utköp från fastighet

FRÅGA
Jag och mitt ex separerade för flera år sedan. Han har fått bo kvar i vårt gemensamägda hus 50/50. Han skall nu köpa ut mig, men en bodelning är för sen att göra om jag förstår det rätt. Tänker på om latent skatt skall tas med eller inte i kalkylen, eller kommer jag att få betala skatt på vinsten till skatteverket och avdrag för latent skatt görs inte mellan oss.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Då ni äger huset med hälften var ska ditt ex lösa ut dig med halva marknadsvärdet minskat med den latenta skatten. Eftersom ditt ex äger halva fastigheten är det för din halva det ska beräknas kapitalvinst och även för den halvan ni ska räkna ut den latenta kapitalvinstskatten.

När ni ska räkna ut den latenta kapitalvinstskatten ska ni från marknadsvärdet dra ifrån anskaffningsvärdet, förbättringskostnader och mäklararvode, varvid ni får fram kapitalvinsten. På kapitalvinsten räknar man med 22% skatt (jfr 45 kap. 33 § inkomstskattelagen). Anledning till att detta görs är att den dag ditt ex säljer fastigheten kommer han att beskattas för vinsten på hela fastigheten, därför ska du betala "din del" nu.

Om ni behöver hjälp av en jurist med uträkningarna och upprättande av alla papper kan en jurist på Lawlines juristbyrå hjälpa er. Är ni intresserade av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för kostnadsförslag och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll