Vad blir anskaffningsvärdet för fastighet jag fått i gåva?

FRÅGA
Hej,Jag kommer att få ett hus i gåva av min pappa (köper hans hus för 84% av taxeringsvärdet). Han köpte huset för 5 år sedan för 5 000 000. När jag väl bestämmer mig för att sälja huset, vilket blir mitt anskaffningsvärde?En till fråga är hur gåvan påverkar det framtida arvet mellan mig och min bror i framtiden? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om du erhållit en fastighet i gåva gäller den s.k. kontinuitetsprincipen, innebärande att du träder i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § inkomstskattelagen, IL). Det innebär att när du ska sälja fastigheten kommer du att skatta precis som din pappa hade gjort om han hade sålt den.

För att räkna ut hur mycket skatt du ska betala måste kapitalvinsten beräknas. Kapitalvinsten är skillnaden mellan ersättningen (dvs. det du säljer fastigheten för) minskat med utgifterna för avyttringen (t.ex. mäklarkostnader) och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Omkostnadsbeloppet för fastigheter är anskaffningsutgiften (vad fastigheten köptes av din pappa för) ökade med förbättringsutgifter (44 kap. 14 § IL). Skatten på kapitalvinster är 30 % (65 kap. 7 § IL). När det handlar om försäljning av privatbostadsfastigheter görs en kvotering och endast 22/30 tas upp till beskattning (45 kap. 33 § första stycket IL). I praktiken innebär det en effektiv skatt om 22 % på kapitalvinsten.

I ditt fall innebär det att anskaffningsutgiften för dig är vad din pappa betalde för fastigheten när han köpte den, dvs. 5 miljoner kronor. I fråga om arv är utgångspunkten att allt en bröstarvinge (dvs. arvlåtarens barn) har mottagit under arvlåtarens livstid utgör förskott på arv, om inte annat framkommer i t.ex. ett gåvobrev. Det innebär att om inte din pappa skriver i gåvobrev att gåvan inte ska utgöra förskott på arv, är gåvan ett förskott som ska medräknas i arvsfördelningen när din pappa går bort.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll